Сигнал зміни температури перетвориться вимірювальним мостом схеми в напругу і потім перетвориться в частоту і передається, як зміна частот в діапазоні 0-10 кГц, яке і показується на цифровому приладі. У вимірювальному мосту використовується резистивний датчик температури RTD (від англ. Resistive Thermal Device) на 100 Ом. В якості перетворювачів напруга-частота V / F (voltage / frequency) і частота-напруга F / V (frequency / voltage) можуть бути використані майже всі стандартні моделі, які визначені для напруги 0-10 В і частоти 0-10 кГц. В якості вимірювального приладу може використовуватися АМ201 від фірми Datel або еквівалентний.

Файл: 15.jpg