Схема характеріографа може використовуватися спільно з будь-яким калібрується осцилографом для випробування або підбору транзисторів і діодів методом порівняння їх кривих. Всі операційні підсилювачі, використовувані в схемі, типу 709С. Сигнали пилкоподібної форми, що генеруються мікросхемами 1С1-1С2, надходять на тригер Шмітта на транзисторах Qi-Q2, який формує прямокутні імпульси, що виникають при перемиканні переходу через нуль коливань пилкоподібної форми. Транзистор Q3 обмежує амплітуду прямокутних імпульсів напругою живлення 6,3 В. Тригер на транзисторах Q4-Q5 формує прямокутні імпульси, але з половиною частоти пилоподібного коливання. Комбінація прямокутних імпульсів дає в підсумку триступеневе напругу зі ступенями, які з’являються точно в момент переходу через нуль пилоподібного сигналу. T1 – НЧ-трансформатор типу UTC А-20, а Т2 – розв’язують трансформатор Р-6411 I5-W 1:1 компанії Stancor.

Файл: 6.jpg