Температурно-стабілізований джерело опорної напруги типу LM199 та буферний операційний підсилювач LM108A схеми (рис.) дозволяють використовувати для неї ис точніка живлення з напругою від 10 до 25 В. Резистор з опором 80 кОм использу ється для завдання струму через стабілітрон елемента LM199 і для правильного запуску схеми, коли підключений джерело живлення.

Файл: s11.37.jpg