Радіоаматори мало приділяють увагу антені «біжучої хвилі» (Бевереджа), або АБВ, показаної на рис 313

АБВ відноситься до числа малошумящих антен спрямованого випромінювання Для її розміщення необхідна велика площа, тому найчастіше вона використовується в сільській місцевості Антена має довжину 300 м і здатна працювати на всіх аматорських діапазонах З невеликим погіршенням параметрів на 160-метровому діапазоні її можна вкоротити до 200 м, а на 80-метровому – до 100-120 м В кінці вона навантажується на резистор опором 600 Ом відповідної

Рис 313 Антена АБВ та діаграми випромінювання

потужності Висота підвісу складає 3-4 м Противага (заземлення) закопується на невелику глибину під антеною Вхідний опір антени – 600 Ом Її підключають до передавача безпосередньо, а при використанні коаксіального кабелю – через пристрій, що погодить, як, наприклад, при харчуванні антени 160 – метрового діапазону (рис 311) У табл 34 наведені значення С1, С2 і індуктивності L для 160 – і 80-метрового діапазонів, на яких вигідно мати направлене випромінювання для звязку з DX-корес-пондентом

При роботі на цю антену необхідно дотримуватися обережності, так як її провід знаходиться під високою напругою Діаграма на рис, 3136 показує кут випромінювання в горизонтальної, а рис, 313в – у вертикальній площинах

Таблиця 34 Параметри елементів настройки антени «біжучої хвилі»

Діапазон, м

С1, пФ

С2, пФ

L, μκΓϊϊ

160

4000

1200

7,3

80

2000

600

3,2

Джерело: Виноградов Ю А та ін, Практична радіоелектроніка-М: ДМК Пресс – 288 с: Ил (На допомогу радіоаматори)