На рис 773 наведено приклад використання інтегральних мікросхем MAX764 / 765/766 для роботи в якості інверторів із змінним вихідним напругою (у межах від -1,0 до -16 В) Для завдання величини вихідного напруги необхідно встановити значення опору R1 = 150 кОм, а значення опору R2 визначити відповідно до співвідношення:

Ріс773

Ефективний інвертор із змінним вихідним напругою

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)