Владимиров В М, Вінк А В, Кулинич С Н, Шихов Ю Г Новиченко В М Красноярський науковий центр СО РАН Академмістечко, м Красноярськ, 660036, Росія тел: 3912-494494, e -mail: kulinich@ksckrasnru

Анотація – Розроблено та створено перемикається шестиканальний смугової генератор шуму Шумовий сигнал випромінюється в простір за допомогою мікрополоскової антени Управління генератором здійснюється за радіоканалу, з використанням технології Bluetooth

I                                       Введення

У радіотехніці для оцінки завадостійкості радіоприймальних трактів станцій супутникового звязку застосовуються генератори шуму (ГШ) Розроблений і створений шестиканальний перемикається генератор шуму Управління ГШ здійснюється по радіоканалу з використанням технології Bluetooth і дозволяє впевнено керувати ГШ на відстані до 200 м на прямої видимості Контролюються такі параметри ГШ:

включення / вимикання ГШ вибір СМУГИ випромінювання регулювання випромінюваної потужності час роботи

II                               Основна частина

ГШ призначений для генерації шумового електромагнітного випромінювання в шести діапазонах частот (див таблицю 1) Конструктивне виконання ГШ забезпечує установку його на стійку, на металеві куточки АБО інші відповідні конструктивні елементи за допомогою спеціального кульового кріплення із струбциною Блок управління ГШ реалізований на базі персонального компютера (стаціонарний АБО ноутбук) зі спеціалізованим апаратним і програмним забезпеченням

Таблиця 1

Table 1

№ смуги

Граничні частоти, МГц

1

3750.3850

2

3850.3950

3

3950.4050

4

4050.4150

5

4150.4250

6

3750.4250

Блок схема шуму представлена ​​на рис 1

де: ГШ – задає генератор шуму на діод М41318-5 ПФ – широкосмуговий смугової мікрополоскові фільтр ПУМ – попередній підсилювач ППФ – перемикається смуговий фільтр УМ – підсилювач А1 – випромінює микрополосковая антена А2 – антена радіоканалу ППМ – приймально-передавальний модуль Bluetooth БОіУ – блок обробки і управління

Зовнішній вигляд комплексу з трьох генераторів шуму наведений на малюнку 2

Рис 2

Fig 2

Генератор шуму працює таким чином Сигнал з генератора, що задає шуму на лавинно-пролетном напівпровідниковому діоді М41318-5, що представляє собою білий шум (смуга 1 грудня ГГц, СПМШ ~ 30 дБ щодо рівня теплових шумів, нерівномірність рівня СПМШ не більше 2 дБ) надходить на широкосмуговий мікрополоскові смуговий фільтр з смугою пропускання 500 Мгц Цей фільтр здійснює попередню селекцію шумового сигналу, звужує смугу і забезпечує оптимальну роботу попереднього підсилювача ПОТУЖНОСТІ (смуга посилення ПУМ – 500 МГц, коефіцієнт посилення 55 дБ) Потім попередньо посилений шумовий сигнал надходить на вхід микрополосковой шестиканального перемикається смугового фільтра (ППФ) з перемикачем на pin-діодах (подібний фільтр описаний в [1]) ППФ має пять вузькосмугових каналів із смугою пропускання 100 МГц Смуга пропускання шостого (загального) широкосмугового каналу становить 500 МГц і включає в себе всі смуги вузькосмугових каналів Таким чином, ППФ формує робочу смугу шумового сигналу

Далі посилений смугової шумовий сигнал надходить на вхід підсилювача потужності (смуга посилення УМ – 500 МГц, коефіцієнт посилення 45 дБ)

Типове максимальне значення потужності посиленого сигналу на виході підсилювача складає 3 Вт для вузькосмугових каналів

Далі посилений смугової шумовий сигнал подається на мікрополоскові антену і випромінюється в навколишній простір Антена виконана за традиційною схемою [2] Ширина діаграми спрямованості антени становить 100 градусів Вид поляризації випромінюваного сигналу – лінійна Ширина смуги випромінювання за рівнем КСВ = 1,5 становить 500 МГЦ

Управління генератором шуму здійснюється по радіоканалу за допомогою пульта дистанційного керування (ПДУ) ПДУ реалізований у вигляді апаратно-програмного комплексу, на базі персонального компютера типу IBM PC Прикладне програмне забезпечення, встановлене на компютері, дозволяє вмикати / вимикати ГШ, вибирати робочу смугу шумового сигналу і регулювати спектральну щільність потужності випромінюваного сигналу До складу пульта входить також приймально-передавальний інтерфейсний модуль, реалізований на адаптері послідовного порту OSA-104, який здійснює обмін інформацією між компютером і ГШ Адаптер складається з модуля Bluetooth і керуючого контролера Управління роботою ГШ здійснюється за допомогою блоку обробки і управління

Регулювання потужності в ГШ здійснюється зміною вихідної потужності генератора, що задає шуму (регулюється струм живлення діода М41318-5) Глибина регулювання становить не менше 20 дБ

Харчування ГШ здійснюється від мережі змінного електричного струму напругою 220В / 50Гц

III                                   Висновок

в роботі розглянуто новий перемикається смугової генератор шуму, що випромінює шумовий сигнал в простір і керований по радіоканалу

Розроблений пристрій може бути застосоване для оцінки завадостійкості радіоприймальних трактів станцій супутникового звязку

IV                            Список літератури

[1] в м Владимиров, С Н Кулинич, А К Савін, Ю Г Шихов,

В В Югай Одіннадцатіканальний перемикається смуговий фільтр С-діапазону Матеріали «13-й Міжнародній Кримській Конференції», 2003

[2] Панченко Б А, Нефедов Е І-Мікрополосоковие антени – М: Радіо і звязок, 1986

SIX-CHANNEL SWITCHED NOISE GENERATOR

Vladimirov V М, Vink A V, Kulinich S N

ShihovYu G, Novichenkov V M

Krasnoyarsk Scientific Center of RAS Siberian Branch Akademgorodok, Krasnoyarsk, 660036, Russia Ph: 3912-593995, e-mail: kulinich@ksckrasnru

Abstract – Six-channel switched noise generator was designed and created Noise signal is radiated into environment using microstrip antenna Generator controlling is realized via radio channel using Bluetooth technology

I                                         Introduction

In order to estimate receiving channels noise-immunity of noise generators (NG) are used Six-channel switched noise generator was designed and created

II                                        Main Part

NG is designed for C-band noise signal generation in six frequency sub-bands (see table 1) Generator control block of is based on PC with specialized software and hardware Radio channel control makes it possible to realize reliable control up to 200 m with the following features: switching on/off radiation band selection radiated power control Microstrip antenna used in NG has beam width 100°

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р