Татаринська С Н, Кавун М В, Трембач Д Н, Макеєнко І В ТОВ «Бета ТВ ком» м Донецьк, вул Університетська, 112 тел / Факс: (062) -381-81-85, e-mail: betatvcom@dptmdonetskua

Анотація – Запропоновано реалізацію радіорелейної станції (РРС) для передачі видеоимпульсов змінної амплітуди із збереженням постійної складової

I                                       Введення

в деяких прикладних задачах, наприклад, радіопеленгації, потрібно передавати на відстань до декількох десятків кілометрів відеоімпульси (ВІ) різної форми, амплітуди, тривалості і шпаруватості з можливо більшою точністю відтворення їх форми на приймальній стороні (наприклад, передача сигналів з гауссової формою імпульсу) і стабільної затримкою (мінімальним джиттером), а також із збереженням постійної складової

II                              Основна частина

Fig 1 Modem part operating in transmission mode

Рис 1 Частина модему, що працює в режимі передачі

Найбільш точно форму НД можна передати за ДОПОМОГОЮ аналогової частотної модуляції, однак при використанні її виникає проблема передачі ПОСТІЙНОЇ складової Ця проблема була вирішена шляхом використання комбінованої амплітудно-частотної модуляції, причому амплітуда модуляція першого субнесущей знімає проблему з ПОСТІЙНОЇ складової, а потім амплітудно-модульований сигнал виробляє частотну модуляцію другий субнесущей На приймальній стороні проводиться зворотна операція Використання комбінованої модуляції дозволить повністю зберегти інформацію про форму НД з урахуванням постійної складової Передача сигналу здійснювалася на частоті 10ГГц, при ЦЬОМУ були отримані наступні характеристики:

Табл 1 Table 1

Технічні характеристики

Амплітуда видеоимпульсов

– (1 .. 10) У

Тривалість ВІ (верхня межа не обмежений), не менше

0,2 мкс

Період слідування ВІ (верхня межа не обмежений), не менше

1 мкс

Похибка передачі амплітуди, не більше

4%

Внесений завал фронту прямокутного ВІ, не більше

100 НС

Нестабільність затримки переданих ВІ протягом 60 сек, не більше

20 НС

Похибка передачі постійної складової в паузах між ВІ, не більше

± 0,1 В

Розрахункова дальність звязку при співвідношенні сигнал / шум 20дБ для ВІ амплітудою 1В

15 км

Центральна частота радіосигналу

10 ГГц

Ширина спектра радіосигналу

80 МГц

Частота перший субнесущей

20 МГц

Частота другий субнесущей

1,2 ГГц

Структурна схема модему РРЛ приймально-передачі відеосигналу наведена на рис 1 і рис 2

Відеосигнал з вхідного розєму (рис1) надходить на видеоусилитель ВУП, де відеоімпульси інвертуються і в них ВНОСЯТЬСЯ передспотворення, компенсуючі нелінійність амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) подальшого тракту переда-чи-прийому РРЛ, в тому числі нелінійність характеристики ГУН Далі відеосигнал позитивної полярності логаріфміруется для зменшення динамічного діапазону по напрузі Амплітудний модулятор модулює синусоїдальний сигнал генератора ПІД несучої ГП цим сигналом модулюється ПО частоті ГУН Далі сигнал ПЧ проходить фільтрацію в ПФ ДЛЯ звуження ширини спектра і видається на конвертор-передавач (див рис 2) З приймального конвертера ПЧ надходить на ПФ2, що забезпечує попередню фільтрацію від перешкод, потім на УПЧ з АРУ, частотний детектор, ПФЗ для виділення модульованої піднесе остання детектується в АТ отриманий відеосигнал піддається антілогаріфмірованію для відновлення вихідної форми і через інвертуючий видеоусилитель видається на вихідний розєм

Puc 2 Частина модему, що працює в режимі прийому

Fig 2 Modem part operating in receiving mode

Скорочення:

ВУП – видеоусилитель з предіскаженій

ЛОГ – логаріфматор

ДП – генератор першої субнесущей

AM – амплітудний модулятор

ГУН – генератор, керований напругою, з кварцовою стабілізацією середньої частоти (генератор другого субнесущей)

ПФ1 .. ПФЗ – смуговий фільтр

УПЧ – підсилювач проміжної частоти з автоматичним регулюванням посилення (АРУ)

ЧД – частотний детектор

АТ – амплітудний детектор

Алогія – антілогаріфматор

ФНЧ – фільтр низьких частот

ВУ – видеоусилитель

Логаріфматор і антілогаріфматор не є обовязковими вузлами, вони дозволяють поліпшити ставлення сигнал / шум ДЛЯ ВІ малих амплітуд за рахунок невеликого збільшення похибки передачі амплітуди

У модемі довелося приділити увагу лінійності перетворень у вузлах AM, ЧД, АТ Нелінійність

ГУН частково компенсувалася шляхом кусочнолінейной апроксимації необхідної характеристики

Вузол AM виконаний на мікросхемі підсилювача з регульованим посиленням AD8330, вузол ЧД – на мікросхемі змішувача AD8343 з відрізком коаксіального кабелю в якості фазодвігающей ланцюжка, вузол АТ – на мікросхемі AD831

Особливу увагу довелося приділити вузлу ФНЧ, який повинен добре придушити поднесущую частоту і в той же час не вносити великих амплітудних і фазових спотворень величину завалу фронту ВІ визначає в основному ФНЧ

Результати передачі через РРЛ прямокутних імпульсів різної амплітуди і тривалості наведені на фотознімках:

Запропонований метод передачі відеосигналу з використанням комбінованої модуляції дозволяє ефективно передавати форму відеосигналу з збереженням постійної складової вихідної імпульсної послідовності

VIDEOSIGNAL RETRANSLATOR

Tatarinsky SN, Kavun М V, Trembach DN, Makeenko IV

Betatvcom Ltd

Universitetskaya str 112 Ph/fax: (062)-381-81-85 e-mail: betatvcom@dptm donetsk ua

Abstract – Proposed in tliis paper is radio relay station for alternating amplitude with direct component conservation

Fig 3 Coincidence of initial and transmitted through RRS Impulses at different amplitudes and on-off time ratio Impulse

Puc 3 Збіг вихідних та переданих через РРЛ імпульсів, при різних амплітудах і шпаруватості імпульсу

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р