Прилад призначений для оцінки можливостей людини визначати протяжність тимчасових інтервалів без використання хронометричною техніки У професійній діяльності операторів промислових установок, космонавтів і льотчиків, представників · ряду інших спеціальностей доводиться користуватися субєктивною оцінкою часу

Передня панель тестера зображена на рис 113 Тривалість формованого інтервалу часу задається перемикачем «тс», що містить

Рис 113 Передня панель тестера «Тимчасові інтервали»

сім кнопок із залежним включенням Межі зміни зазначеної тривалості 1 .. 7 с з кроком 1 с Крім того, на передній панелі знаходяться кнопки «Скидання», «Пуск» і «Стоп», три світлодіоди «Пуск», «-» («Випередження»), «+» («Запізнення»), а також трехразрядного цифровий індикатор, на якому відображається час помилки реагування

Випробування проводяться таким чином Перемикачем «τ, с» вибирають тривалість формованого інтервалу Потім натискають на кнопку «Скидання», при цьому гаснуть всі світлодіоди і цифровий індикатор Випробування починаються натисканням кнопки «Пуск», після чого запалюється світлодіод «Пуск» Завдання випробуваного по закінченні обраного часового інтервалу натиснути на кнопку «Стоп» Тестер реєструє випередження або запізнювання реакції випробуваного (загорянням світлодіодів «+» або «-», відповідно), а також час помилки реагування (різниця між заданим тимчасовим інтервалом і часом, що пройшов з моменту натискання кнопки «Пуск» до моменту натискання кнопки «Стоп»)

Функціональна схема психологічного тестера «Тимчасові інтервали» зображена на рис 114 Пристрій працює таким чином Перед початком випробувань перемикачем, що входять в формувач F інтервалів часу, задають тривалість формованого тестером тимчасового інтервалу (від 1 до 7 с з кроком 1 с) Потім натисканням на кнопку «Скидання» тригери Т1-ТЗ встановлюються в нульовий стан, гасне світлодіод «Пуск», низьким рівнем з прямого виходу тригера ТЗ блокується генератор тактів (ГТ), а найнижчим рівнем з виходу тригера Т2 гаситься індикатор часу помилки Крім того обнуляється лічильник СТт часу, в початковий стан встановлюються формувач F інтервалу часу τ і блок реєстрації помилки (БРО) Світлодіоди «-» і «+», підключення до виходу БРО, гаснуть Коду ТОВ на вході ЛУ відповідає вихідний код 110 На виході формувача F в початковому стані напруга має високий рівень

т

ί

п

т

ΚΗΤψΒΜ

—I

ipeum

Рис 114 Функціональна схема «Тимчасові інтервали»

п

По натискання кнопки «Пуск» тригер ТЗ встановлюється в одиничний стан, спалахує світлодіод «Пуск» Високим рівнем з виходу тригера ТЗ дозволяється робота тактового генератора, на виході якого формуються імпульси з частотами 1 Гц і 1кГц Код на вході ЛУ стає рівним 100, вихідний код при цьому не змінюється Подачею імпульсів з частотою 1 Гц запускається формувач F

Завдання випробуваного після загоряння світлодіода «Пуск» через заданий інтервал часу натиснути на кнопку «Стоп», користуючись тільки «біологічним годинником» При цьому можливі два варіанти:

– випробуваний натискає кнопку «Стоп» до завершення заданого інтервалу часу

– випробуваний натискає кнопку «Стоп» із запізненням

Розглянемо обидва варіанти У першому випадку після натискання кнопки

«Стоп» тригер Т2 встановлюється в одиничний стан і код на вході ЛУ стає рівним 110 Йому відповідає вихідний код 101 Високим рівнем з першого виходу ЛУ дозволяється проходження імпульсів з частотою 1 кГц через елемент І на вхід лічильника СТт Високим рівнем з виходу тригера Т2 знімається гасіння з індикатора часу помилки По завершенню попередньо обраного інтервалу часу х на виході формувача F зявляється низький рівень, що встановлює тригер Т1 в одиничний стан Код на вході ЛУ стає рівним 111, йому відповідає вихідний код 110 За рахунок формування позитивного перепаду напруги на другому виході ЛУ на першому виході БРО формується високий рівень і запалюється світлодіод «+» («Випередження») Низьким рівнем з першого виходу ЛУ блокується проходження імпульсів ГТ через елемент І на вхід лічильника часу СТт Відлік часу припиняється, і на цифровому індикаторі индицируется час випередження, з яким зреагував випробуваний по відношенню до заданого інтервалу часу

У другому випадку, якщо випробуваний натисне на кнопку «Стоп» із запізненням (після завершення заданого інтервалу часу), то автомат працює таким чином Так як формування тимчасового інтервалу завершується до натискання випробуваним кнопки «Стоп», то спочатку на виході формувача F зявляється низький рівень, що встановлює тригер Т1 в одиничний стан На вході ЛУ формується код 101, йому відповідає вихідний код 011 Високим рівнем з першого виходу ЛУ дозволяється проходження імпульсів ГТ через елемент І на вхід лічильника СТХ Починається відлік часу Після натискання кнопки «Стоп» тригер Т2 встановлюється в одиничний стан і високим рівнем з його виходу знімається гасіння з індикатора часу Вхідний код ЛУ стає рівним 111, йому відповідає вихідний код 110 За рахунок позитивного перепаду напруги на третьому виході ЛУ на другому виході блоку реєстрації помилки формується високий рівень, і спалахує світлодіод «-» («Запізнення») Низьким рівнем з першого виходу ЛУ блокується проходження імпульсів ГТ на лічильник часу, відлік часу припиняється, і на цифровому індикаторі индицируется час запізнювання, показане випробуваним у цій спробі Для відновлення випробувань необхідно натиснути кнопку «Скидання»

Принципова схема «Тимчасові інтервали» зображена на рис 115 Тригери Т1, Т2 і ТЗ реалізовані, відповідно, на логічних елементах DD11, DD12, мікросхемах DD21 і DD22 Тактовий генератор виконаний з кварцовою стабілізацією частоти на мікросхемі DD3 Логічне пристрій ЛУ зібрано на ПЗУ DD4, формувач часових інтервалів містить лічильник DD6, дешифратор DD8 і перемикач SB4 Блок реєстрації помилки реалізований на тригерах DD71, DD72, лічильник часу на мікросхемах DD9-DD12 Блок індикації часу містить цифрові індикатори HG1-HG3 Для узгодження рівнів мікросхем ТТЛ і КМОП використовуються перетворювачі рівнів (DD5, VT1-VT3)

Пристрій працює таким чином Спочатку перемикачем SB4 вибирають тривалість тимчасового інтервалу (наприклад, 5 с) Після натискання на кнопку SB3 «Скидання» тригери DD21, DD22 і тригер на елементах DD11, DD12 встановлюються в нульовий стан, обнуляються лічильники DD9-DD12 Високим рівнем напруги з виходу елемента DD13 обнуляється лічильник DD6 На виходах 1-7 дешифратора DD8 формується високий рівень Через замкнутий контакт перемикача SB4 високий рівень з виходу 5 DC подається на вхід S тригера на елементах DD11, DD12 Високим рівнем з інверсного виходу тригера DD22 гаситься світлодіод HL1 «Пуск» Низьким рівнем з прямих виходів тригерів DD21 і DD22 замикаються транзистори VT1, VT3 В результаті подачі високого рівня на вхід R мікросхеми DD3 блокується генератор тактів Напруга живлення на індикатори HG1-HG3 не подається і вони не світяться На виходах Q2 і Q3 ПЗУ DD4 формується високий рівень, а на Q1 низький По натискання кнопки SB2 Пуск тригер DD22 встановлюється в одиничний стан, загоряється світлодіод HL1 «Пуск» На входах ПЗУ формується код 00100, вихідний код залишається незмінним

Завдання випробуваного, як зазначалося вище, після загоряння світлодіода «Пуск» натиснути кнопку «Стоп» через заданий інтервал часу

Μ

При цьому возможньгдва варіанти:

– випробуваний натискає на кнопку «Стоп» з запізненням, коли формування тимчасового інтервалу вже завершилося

– випробуваний натискає на кнопку «Стоп» з випередженням

Розглянемо перший випадок

Після натискання кнопки SB2 високим рівнем з прямого виходу тригера DD22 відмикається транзистор VT1 і низьким рівнем на вході R дозволяється робота генератора DD3 На виході 15ї формуються імпульси з періодом 1 с, а на виході 5 з періодом близько 1 мс Імпульси з періодом 1 с надходять на вхід лічильника DD6, починається формування тимчасового інтервалу Код на виході лічильника DD6 монотонно зростає Дешифратор DD8 перетворює двійковий код в позиційний Низький рівень послідовно зявляється на виходах дешифратора, причому через кожну секунду положення виходу, на якому формується низький рівень, зміщується на одну позицію вправо Як тільки низький рівень зявиться на виході (у нашому випадку 5), до якого підключена натиснута клавіша перемикача SB4, він поступає на S-вхід тригера, зібраного на елементах DD11, DD12, встановлюючи його в одиничний стан На входах ПЗУ формується код 00101, при якому на виходах Q1 і Q2 високий рівень напруги, а на виході Q3 низький Імпульси з періодом 1мс ​​з виходу генератора тактів через елементи DD52 і DD14 і транзистор VT2 поступають на вхід лічильника часу DD9-DD12 Починається відлік часу Якщо тепер випробуваний натисне на кнопку SB1 «Стоп», то тригер DD21 встановиться в одиничний стан, на входах ПЗУ DD4 формується код 00111, якому відповідає вихідний код 110 За рахунок позитивного перепаду напруги на виході Q3 мікросхеми DD4 тригер DD72 встановлюється в одиничний стан і спалахує світлодіод HL3 «-» («Запізнення») Низьким рівнем з виходу Q1 DD4 блокується проходження тактових імпульсів через елемент DD14 на вхід лічильника часу Відлік часу припиняється Високим рівнем з виходу тригера DD21 відмикається транзистор VT3, і напруга живлення подається на аноди світлодіодів цифрових індикаторів HG1-HG3 На індикаторах висвічується час запізнювання, яке мало місце з боку випробуваного при визначенні тривалості формованого тимчасового інтервалу

Якщо ж випробовуваний натисне кнопку SB1 «Стоп» до завершення формування тимчасового інтервалу, то тригер DD21 встановиться в одиничний стан Як і в попередньому випадку, зніметься гасіння з індікаюров HG1-HG3 На входах ПЗУ DD8 формується код 00110, при якому на виходах Q1, Q3 формується високий, а на виході Q2 низький рівень напруги Високим рівнем з виходу Q1 дозволяється проходження тактових імпульсів через елемент DD14 на лічильник часу Починається відлік часу Як тільки формування тимчасового інтервалу завершиться і низький рівень зявиться на загальному висновку перемикача SB4, тригер на елементах DD11, DD12 переключиться в одиничний стан На входах ПЗУ DD4 формується код 00111, якому, як зазначалося вище, відповідає вихідний код 110 Позитивним перепадом з виходу Q2 мікросхеми DD4 тригер DD71 встановиться в одиничний стан, і загориться світлодіод HL2 «+» («Випередження») Низьким рівнем з виходу Q1 DD4 заблокується проходження тактових імпульсів через елемент DD14 на вхід лічильника часу (DD9-DD12) Відлік часу припиниться, і на індикаторах HG1-HG3 висвітиться час випередження, що мав місце з боку випробуваного при визначенні тривалості заданого тимчасового інтервалу в даній спробі

Для відновлення випробувань необхідно натиснути кнопку SB3 «Скидання»

Неважко бачити, що тривалість формованих інтервалів можна пропорційно збільшити в п раз, включивши між генератором тактів і лічильником DD6 дільник частоти з коефіцієнтом ділення V

Джерело: Фромберг Е М, Конструкції на елементах цифрової техніки М: Гаряча лінія-Телеком, 2002 264 с: Ил (Масова радіобібліотека Вип 1249)