Існує кілька способів вимірювання перехідних характеристик На рис 622 наведена схема вимірювання часу встановлення вихідної напруги

Для даного типу ІС підсилювача (НА-2529) час наростання сигналу визначається при вихідному напрузі 200 мВ і коефіцієнті посилення, рівного 3 Тому необхідно використовувати осцилограф, що має досить високу чутливість Як показано на рис 621б, д, час наростання вихідної напруги вимірюється в діапазоні від 10 до 90% сталого значення напруги і становить приблизно 40 нс За технічними умовами типове час наростання вихідної напруги дорівнює 20 нс, а максимальне – 50 нс

Час встановлення вихідної напруги визначається як інтервал з моменту початку імпульсу вхідної напруги до моменту встановлення вихідної напруги в межах зони, яка визначається розмахом коливань на вершині, або досягнення вихідним напругою певної величини поблизу сталого значення Для підсилювача НА-2529 час встановлення вихідної напруги відраховується до моменту, поки величина відхилення від сталого значення (10 В) при коефіцієнті посилення -3 не зменшиться до 0,1% Таким чином, ці вимірювання проводяться в режимі великих сигналів Час встановлення для даного підсилювача трохи менше 150 нс (від початку імпульсу вхідного сигналу, включаючи час викиду і повернення вихідної напруги до рівня 10 В) За технічними умовами типове час встановлення одно 200 нс З точки зору роботи схеми збільшення часу наростання, часу встановлення і викиду на фронті зменшує ширину смуги пропускання підсилювача При використанні підсилювача на ІС в імпульсних схемах велике час

Рис 621 Швидкість норостанія і час встановлення вихідної напруги (а) перехідні характеристики (6) схема вимірювання швидкості наростання вихідної напруги і перехідної характеристики (в) схема вимірювання діапазону регулювання напруги зміщення на виході – V (г) осцилограми сигналів при вимірюванні швидкості наростання вихідної напруги і перехідної характеристики (д)

Примітки до рис:

1 Швидкість наростання вихідної напруги визначається як AV / АТ Коливання на вершині складають ± 10мВ від сталого значення вихідної напруги (Рис 621a)

2 Вимірювання проводяться як при позитивному наростанні вихідної напруги (від 0 до +200 мВ), так і при негативному (від 0 до -200 мВ) – рис 6216

3 – Діапазон регулювання напруги зміщення на виході визначається виразом

Типове значення діапазону регулювання від +28 до -18 мВ при опорі резистора RT – 20 кОм (рис 621г)

наростання і час встановлення вихідної напруги можуть привести до значних спотворень форми імпульсу

Ріс622

Схема вимірювань часу встановлення вихідної напруги (Harris Semiconductor Linear & Telecom ISs, 1994, р 2-310)

Примітка до рис Коефіцієнт посилення Av дорівнює -3 Ставлення опорів зворотного звязку і підсумовуючого резистора повинно підбиратися з точністю неменш 0,1% Можуть застосовуватися обмежувальні діоди CR1 і CR2, рекомендований тип – HP5082-2810

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)