Інтегральна схема ММ57С200 являє собою кодую щее і декодирующее пристрій, що працює в трьох режимах Кодування схеми поєднується зі знаменитими кодирующими пристроями ММ53200 і UM3750 Як і її попередник ММ53200, ця нова інтегральна схема може бути налаштована для роботи в режимі кодує або декодуючими ющего пристрої і вимагає невеликої кількості зовнішніх компонентів Цоколевка цієї інтегральної схеми в корпусі з дворядним розташуванням 20 контактів зображена на рис П61 4

Рис П61 Цоколевка інтегральної схеми ММ57С200

Кодек ММ57С200 здатний працювати в трьох наступних режимах:

• режим I еквівалентний роботі кодують пристроїв ММ53200/UM3750

• режим II приймач дистанційного управління може бути запрограмований дистанційно У ньому відсутні мікроперемикачі, але присутній память EEPROM, призначена для запамятовування коду Однак сполучуваність з ММ53200 збережена

• режим III кодують і декодер зєднані з памяттю EEPROM, що дозволяє використовувати 20-бітовий код або 1 млн кодів Крім традиційного виходу ММ57С200 можна управляти вісьмома виходами, відповідними лініях конфігурації коду режиму I

Отже, основними характеристиками ММ57С200 є:

• простий резистивної-ємнісний генератор з допусками 1% для резистора і 5% для конденсатора

• наявність 1 млн кодів

• три робочих режиму

• функція «серії імпульсів» для роботи в інфрачервоних системах дистанційного керування

• технологія комплементарних структур метал-окіселполупроводнік М2КМОП

• програмована полярність виходів у режимі III

• затримка у разі короткочасного обриву коду

• наявність восьми виходів у режимі III

• можлива блокування виходу

• автоматичне програмування декодирующего пристрою

Режим I

У цьому режимі кодування ММ57С200 повністю повторює кодування ММ53200 або його еквівалента UM3750 Код визначається 12 входами SL1-SL12, а кількість можливих комбінацій становить 212 = 4096 Крім цієї звичайної функції ММ53200 ММ57С200 володіє двома додатковими функціями Як можна бачити на схемі, представленої на рис П62, кожна з цих функцій (пакетний режим і режим

7-7499

засувки) активується індивідуально при підключенні до корпусу входів MF1 і MF2

Рис П62 Схема роботи кодує пристрої в режимі I

Функція пакетного режиму являє собою «серію імпульсів», при якій стан високого рівня вихід ного сигналу замінюється серією імпульсів тієї ж длитель ності Таким чином, інфрачервона передача коду оказива ється більш ефективною

Функція засувки або блокування забезпечує роботу приймача в режимі двох стійких станів У цьому слу чаї логічне стан виходу приймача змінюється при кожному новому отриманні коду Дана функція распо знається приймачем завдяки додатковому биту, вклю ченному в переданий код Вона недоступна для класичне нічних пристроїв ММ53200 або UM3750 Відповідно, використання цієї функції можливо тільки між двома модулями ММ57С200 При цьому її застосування не створить перешкод для можливого приймача, обладнаного модулями ММ53200 або UM3750

При включенні живлення ММ57С200 логічне стан на вході MF3 визначає режим роботи цієї інтегральної схеми в якості приймача або передавача Якщо вхід MF3 підключений до напруги харчування, то ММ57С200 знаходиться в режимі кодує пристрої, а логічний код подається на вихід 20 у вигляді закодованих імпульсів Такий режим залишається дійсним аж до виключення живлення модуля Якщо вхід MF3 підключений до корпусу, то модуль працює в режимі декодер, а його вихід 17 залишається в логічному стані низького рівня протягом усього часу, поки вхідний сигнал є вірним (випадок класичної роботи), або перемикає свій стан при кожній новій передачі (випадок роботи з блокуванням) На рис П63 представлена ​​типова схема роботи модуля ММ57С200 в режимі I декодирующего пристрою

Режим II

Як і в режимі I, в режимі II код передавача визначається за допомогою мікроконтактів входів SL1-SL12 модуля ММ57С200 (рис п64) Навпаки, код приймача в цьому режимі знаходиться в памяті EEPROM типу 93С06 (Рис п65) Відповідно, кількість можливих кодів ідентично кількості кодів в режимі I і становить 4096 У памяті декодирующего пристрою може перебувати два коди: ос новной і поточний

Рис П64 Схема роботи кодує пристрої в режимі II

Основний код повинен бути обовязково запрограмований попередньо в память 93С06 за адресою 0F Як правило, цей код використовується при першому зєднанні з передавачем або у випадку, коли поточний код був втрачений або забутий користувачем

Рис П65 Схема роботи декодирующего пристрою в режимі II

Поточний код програмується передавачем Однак цей код може заноситися в память 93С06 заздалегідь У такому випадку біт ОС регістра 00 памяті повинен встановлюватися в 0 Інакше, незважаючи на те що поточний код вже знаходиться в памяті, він буде ігноруватися, а кодом, зрозумілим для декодер, стане основною код

Як правило, при першому включенні приймача-кодування передавача конфігурується у відповідності з основним кодом, запрограмованому в памяті 93С06 Після цього вихід 17 декодера управляється кодирующим пристроєм, як в режимі I Якщо вхід MF3, представлений контактом 4 модуля ММ57С200, утримується підключеним до корпусу протягом не менше 2 с, то модуль ММ57С200 инициализируется своїм основним кодом

Якщо використання поточного коду було підтверджено в памяті в ході автоматичного програмування системи або після установки в 0 біта ОС регістра 00 при початковому програмуванні памяті, то кодування передавача повинна відповідати поточному коду, записаного в регістр 00 памяті за допомогою біт 0-В

Автоматичне програмування

Функція автоматичного програмування запускається передавачем, який відправляє разом з 12 бітами поточного коду або спочатку використовуваного основного коду тринадцятий біт, перемикаючий декодер в режим автоматичного програмування При цьому відбувається перемикання виходу MF2 (контакт 19) модуля ММ57С200 в О протягом 45 с У цей час передавач повинен відправити декодеру новий код, який може супроводжуватися тринадцятим бітом включення режиму автоматичного програмування або передаватися без нього

Відведених 45 с цілком достатньо для зміни кодування передавача і подальшої передачі нового коду Після отримання нового коду вихід 19 повертається в стан високого рівня, сигналізуючи про запис нового коду в память 93С06

З моменту отримання декодером біта перемикання в режим автоматичного програмування ні отриманий код, ні код, що заноситься в память, не впливають на стан виходу 17 За відсутності отримання коду в протягом 45 с поточний код залишається без зміни

Дванадцять біт нового коду записуються в регістр 00 памяті Після цього запису біт ОС встановлюється в 0, вказуючи на те, що основний код більш не використовується

Програмування памяті 93С06 в режимі II

Попереднє програмування памяті 93С06 необхідно для початкової роботи приймача При цьому повинні бути запрограмовані не менше двох регістрів (табл п61) Перший регістр ідентифікації ID, доповнений декількома бітами вибору і відповідний регістру 0D Ідентифікація ID визначається вісьмома першими бітами регістра 0D Його шістнадцяткове значення становить 47 Другий регістр містить основний код приймача, використовуваний при першому спілкуванні між кодують і декодер або при необхідності повторної

Третій регістр може бути запрограмований або залишений в початковому стані (зі значенням FFFFh) Це регістр 00, в якому зберігається поточний код Його програмування виконується в ході початкового програмування памяті або автоматично за допомогою передавача

Таблиця п61 Використовувані регістри памяті 93С06

Не використовуються: невикористовувані біти, встановлені в 0

(1) : Біт З регістра 00 вказує активний код основної або поточний Якщо біт С = 1, активним є основний код Для використання поточного коду біт С повинен бути встановлений в 0 Це відбувається в результаті автоматичного програмування

(2) : Вибір режиму роботи модуля ММ57С200 (див табл П62)

ініціалізації декодирующего пристрою Цей код визначається першими дванадцятьма бітами регістра OF

Режим III

Режим III являє собою найбільш ефективний режим роботи завдяки використанню 20-бітового коду, забезпечує 1 млн комбінацій (220 = 1048576 кодів) . У цьому режимі память EEPROM використовується як кодирующим, так і декодувальним пристроєм Вимикачі SL1SL8 (рис п66), встановлені на входах, призначені не для визначення коду, а для управління відповідними виходами декодирующего пристрої (рис п67) До того ж, в режимі III лінії SL1-SL8 модуля ММ57С200 використовуються як ліній передачі даних на додаток до виходу

17, який може застосовуватися для підтвердження дей ствительности довічного слова, відображуваного лініями звязку SL1-SL8 Ця нова особливість дозволяє створювати системи з вісьмома одночасно і дистанційно управляє мимі каналами або приймачі з 256 незалежними каналами Виходи SL1-SL8 декодирующего пристрої зможуть працювати в різних режимах, що визначаються відповідним програмуванням біт В і А регістра 0D памяті 93С06

Рис П66 Схема роботи кодує пристрої в режимі III

У режимі III крім основної ідентифікації регістр 0D повинен містити режим роботи модуля ММ57С200, а також конфігурацію виходів SL1-SL8 відповідно до табл П62, п63 і п64 20-бітовий код визначається регістрами 0Е і 0Е Навпаки, в режимі III використання основного коду не передбачено, а 20-бітовий код не може бути запрограмований автоматично Відповідно, використання 20-бітового коду можливо лише при попередньому програмуванні модулів памяті 93С06

Рис П67 Схема роботи декодирующего пристрою в режимі III

Таблиця п62 Режим роботи з памяттю 93С06

Регістр 0D

Біт 9

Біт 8

Режим

0

1

Декодер, режим II

1

0

Кодує пристрій, режим III

0

0

Декодер, режим III

Таблиця п63 Програмування двох модулів памяті

Чи не використовувані біти, встановлені в 0

(): Вибір режиму роботи модуля ММ57С200 (див табл П62)

(2) : Конфігурація роботи виходів SL1 SL12 у режимі III (див табл П64)

Випадок

Біт У

Біт А

Зауваження

№ 1

0

0

Після ввімкнення або повернення в початковий стан виходи SL1-SL8 декодирующего пристрої знаходяться в стані 0

При отриманні вірного коду ці виходи перемикаються в 1, якщо відповідні входи кодує передавача не використовуються

За відсутності отриманого коду всі виходи знову переходять в 0

№ 2

0

1

Режим роботи виходів SL1-SL8 є протилежним нагоди № 1

Після включення або повернення в початковий стан виходи SL1-SL8 декодирующего пристрої знаходяться в стані 1

При отриманні вірного коду ці виходи перемикаються в 1, якщо відповідні входи кодує передавача підключені до корпусу

За відсутності отриманого коду всі виходи знову переходять в 1

№3

1

0

Цей випадок подібний нагоди № 1 за винятком того, що стан виходів блокується після кожного прийому коду Змінити стан виходів можна тільки за допомогою нової передачі

№4

1

1

Цей випадок подібний нагоди № 2 за винятком того, що стан виходів блокується після кожного прийому коду Змінити стан виходів можна тільки за допомогою нової передачі

Програмування модулів памяті

Єдина різниця між памяттю передавача і памя тью приймача полягає в бите 9 регістра 0D Цей біт визначає режим використання модуля ММ57С200 в якості кодує або декодер Загалом має бути запрограмовано три наступних регістра: регістр 0D, що визначає ідентифікацію памяті, і регі стри ОЕ і OF, що визначають 20 біт коду

Джерело: Ерве Кадино, Цікаві конструкції на мініатюрних високочастотних модулях / Е Кадино пер з фр М А Комаров М: НТ Прес, 2007 224 с: Ил (На допомогу радіоаматори)