На рис 645 наведена схема малошумящего вимірювального підсилювача, в якій використані обидва ОУ інтегральної схеми MAX412 Спектральна щільність шуму на вході не перевищує 2,4 нВ / Гц1/2 на частоті 1 кГц Розмах вихідного сигналу становить 7,3 В на навантаженні 2 кОм при напрузі живлення ± 5 В Струм живлення – 2,5 мА на кожен підсилювач, ширина смуги пропускання при одиничному посиленні – 28 МГц, максимальна швидкість наростання вихідної напруги – 4,5 В / мс,

Ріє 644 Схема праверкі часу спрацьовування і осціллаграмми сигналів для ІС висакого швидкодії: а) час спрацьовування при вступі на вхад схеми позитивного перепаду напруги б) час спрацьовування при надходженні на вхід схеми негативного перепаду напруги в) принципова схема перевірки часу спрацьовування (швидкодії) r) осцилограми вхідного і вихідного сигналів при частоті вхідного синусоїдального коливання 25 МГц д) осцилограми вхідного і вихідного сигналів при частоті вхідного синусоїдального коливання 50 МГц

Примітка до рис Цифрами на графіку позначена величина амплітуди вхідного сигналу: 1 – 50 мВ, 2 – 5 мВ, 3 – 12 мВ ft) uc 644a, 6)

максимальна напруга зміщення – 250 мкВ, а мінімальне посилення по напрузі – 115 дБ («Maxim High-Reliability Data Воок», 1993, р 3-9)

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)