Сила, необхідна для підйому якогось шафи за допомогою крана, може бути або виміряна, або розрахована з урахуванням положення його центра ваги й точки докладання підйомної сили В основі розрахунку лежить обставина, що моменти сил відносно точки обертання тіла повинні рівнятися один одному Для шафи точкою обертання є його край, який залишається на підлозі Один момент сили створює вага шафи, спрямований вниз з його центру ваги, помножений на відстань від центру ваги до точки обертання Інший момент створює сила підйому, помножена на відстань від точки її застосування до точки обертання Ці два моменту повинні бути рівні між собою Якщо вага і центр ваги шафи відомі, то легко розрахувати підйомну силу І навпаки, якщо два моменти підйомних сил визначені експериментально, то можна розрахувати вагу і положення центра ваги шафи Нижче наведено приклад такого розрахунку Сили F1 і F2, а також точки їх докладання передбачаються відомими, а знайти треба вага W і положення центра ваги X (Мал Б1)

Нижче наведені формули, що звязують сили і моменти сил, показані на Рис Б1:

Рис Б1 Сили і моменти сил

Тоді

Джерело: Сукер К Силова електроніка Керівництво розробника – М: Видавничий дім «Додека-ХХI, 2008 – 252 c: Ил (Серія «Силова електроніка»)