На рис 929 представлена ​​функціональна схема перемножував ЦАП Так як чотириквадрантний ЦАП дозволяють цифровому слову впливати на аналоговий вхід (і навпаки), вихідний сигнал може відображати складну функцію перемножував КМОП ЦАП дозволяють подавати змінні біполярні аналогові сигнали на опорний вхід (Див «National Semiconductor», Application Note 269, 1994, p 659)

Рис 929 Функціональна схема перемножував ЦАП

Примітка до рис Прищепити на спрощена функціональна схема КМОП ЦАП DAC1020 для пяти старших розрядів КМОП ЦАП інших типів аналогічні за принципом дії, але містять вбудовані логічні схеми дозволяють спростити інтерфейс з базовими мікропроцесорними системами Типовий приклад – ЦАП DAC1000

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)