На рис 520 показаний інший спосіб ефективного придушення синфазних сигналів при одночасному забезпеченні надійної триступеневої ізоляції Тут вхід, каскад посилення і вихід гальванічно розвязані між собою Таку схему доцільно застосовувати у випадку, коли вхідний диференційний сигнал має значну синфазну складову, а якість сигнального заземлення невисоко При використанні наведених на рис 520 номіналів схемних елементів підсилювач A1 забезпечує посилення сигналу з коефіцієнтом 11 Трансформатор T1 збуджує вхід підсилювача A1, а вихідний сигнал знімається з вторинної обмотки T2 На рис 521 показані осцилограми сигналів (зняті щодо «землі») підсилювача з трансформаторної звязком при подачі на його вхід гармонійного коливання з частотою 4 МГц Вхідний сигнал (Осциллограмма А) надходить на первинну обмотку трансформатораТ1 З вторинної обмотки T1 сигнал (осциллограмма В) надходить на вхід ІС A1, яка забезпечувала-етусіленіе сигналу З виходу A1 посилений сигнал (осциллограмма С) передається на первинну обмотку трансформатора T2 Вихідний сигнал всього пристрою (осциллограмма D) знімається з вторинної обмотки трансформатора T2 При використанні спеціалізованих трансформаторів частоту низькочастотного зрізу схеми можна довести до 10 кГц (Див «Linear Technology», Application Note 47, p 39)

Ріє 520 Схема з трансформаторної звязком

Рис 5210сціллограмми сигналів підсилювача з трансформаторнай звязком

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)