На завершення цього розділу згадаємо комерційний продукт Qfin, розробником якого є фірма «Qfinsoft» [65] Цей продукт поставляється фірмою в трьох версіях: базова (basic) * – для розрахунків радіаторів, охолоджуваних повітрям стандартна (standard) – для розрахунків будь-яких типів радіаторів і теплообміну вузлів друкованих плат розширена (advanced) – для проведення розрахунків та оптимізації будь-якого рівня, в тому числі на рівні приладу

На рис 3340 показано головне вікно програми Qfin версії 40

Цифрами позначені:

1 – панель інструментів, команд і виклику вікон 2 – менеджер проекту, що включає в себе ієрархічно побудовану структуру (матеріали, замкнуті обєми, вентиляційні вікна, радіатори, вентилятори) 3 – панель готових компонентів (відповідно до ви-

Рис 3340 Головне вікно програми Qfin

лайливим пунктом з менеджера проекту програма представляє список розрахункових моделей, які можуть бути задіяні в проекті) 4 – вікно обємного подання проекту 5 – панель команд управління тривимірною моделлю (звідси можна вибрати проекції видів обємної моделі, скопіювати картинку в буфер обміну даними або зберегти готову модель на диск) 6 – вікно виведення системних повідомлень (звідси користувач може дізнатися про виявлені невідповідності)

На рис 3341 показаний результат моделювання розсіювання теплової потужності 70 Вт на радіаторі після закінчення 63 секунд з моменту початку виділення потужності напівпровідниковим елементом Добре видно, що радіатор прогрівається нерівномірно, що підтверджується реальними законами теплообміну

На рис 3342 представлена ​​конструкція складного радіатора охолодження процесора, для якого в умовах примусового повітряного охолодження була побудована модель, показана на рис 3343 Вентилятор в даному випадку встановлений збоку і продуває повітря між ребрами На рис 3344, що представляє собою результат обємно-

Рис 3341 Результати теплового моделювання радіатора в програмі Qfin

Рис 3342 Радіатор охолодження процесорного модуля

го моделювання, видно, що прогрів радіатора також відбувається нерівномірно

Існує також ряд інших серйозних комерційних продуктів, що дозволяють провести якісне теплове моделювання До цих продуктів відноситься пакет SolidWorks, за допомогою якого можна виконати повний цикл розробки конструкції статичного перетворювача, і не тільки побудувати теплову модель, але також зробити інші конструкторські розрахунки, наприклад, оцінити характеристики міцності, віброміцність, виброустойчивость і так далі

Рис 3344 Результат моделювання в умовах примусового

охолодження

Рис 3343 Теплова модель примусового охолодження

Джерело: Семенов Б Ю Силова електроніка: професійні рішення – М: СОЛОН-ПРЕСС, 2011 – 416 c: Ил