Крижановський В Г, * Рассохина Ю В ** Донецький національний університет вул Університетська, 24, м Донецьк, 83055, Україна тел: +380 62 302 92 61, e-mail: radio@dongudonetskua

Анотація – У загальному вигляді вирішена задача про розсіяння хвиль на взаємно-перпендикулярному перетині мікрополоскової і щілинної ліній передачі З урахуванням симетрії такого зєднання вирішуються три крайові задачі для по-лосково-щілинного резонатора з різними комбінаціями стінок в площинах симетрії З рішення цих задач методом поперечного резонансу знаходяться компоненти матриці розсіювання у вигляді восьміполюсніка

I                                       Введення

Планарні лінії передачі (полоськовая, щілинна та їх варіації) знаходять широке застосування в гібридних і монолітних інтегральних СВЧ ланцюгах Однією з базових комбінацій цих структур, на якій будуються різні ланцюга з електродинамічної звязком, є вертикальний перехід микрополосковая – щілинна лінії передачі (МПЛ, ЩЛ) Аналіз такого зєднання – досить складне завдання, суворе рішення якої будується з використанням функцій Гріна і стандартної процедури Гальоркіна У даній роботі для знаходження загальної матриці розсіювання на поперечному зєднанні МПЛ і ЩЛ використані ідеї, викладені в [1, 2]

II                              Основна частина

Анализируемая структура показана на рис 1 Розглядається резонатор, область якої обмежена електричними стінками, з тришаровим заповненням Другий шар – діелектрична положки, по обидва боки якої взаємно розташовані полоськовая і щілинна лінії передачі

Рис 1 Резонатор для вертикального переходу МПЛ – ЩЛ

Fig 1 Resonator for vertical mIcrostrIp – slotllne transition

З урахуванням симетрії в такій структурі можливі три типи коливань, які беруть участь у формуванні матриці розсіювання переходу МПЛ – ЩЛ Перший тип – магнітні стінки в площинах х = 0, z = 0 (основна мода МПЛ та вищі непарні моди ЩЛ) Другий тип – електричні стінки в площинах х = 0, z = 0 (основна мода ЩЛ та вищі парні моди МПЛ) Третій тип – магнітна стінка в площині X = О і електрична в площині ζ = О, що відповідає «повязаної» Полосковим-щілинний моді, на якій і відбувається передача енергії від однієї лінії до іншої

Рішення кожної з трьох крайових задач для гібридних власних хвиль резонатора шукається через векторні у-потенціали [1,2] Наприклад, для третього типу коливань рішення шукається у вигляді (для чверті перетину 0 <