Вихідну лінію порту в ідеалізованому MK можна представити еквівалентним логічним КМОП-елементом із серії 74AC Реальні MK теж мають вихідні каскади, приблизно збігаються з мікросхемами серій 74AC, 74ACT, 74HC, 74HCT Отже, для сполучення MK із зовнішніми логічними мікросхемами знадобляться два простих правила Якщо харчування однакове, то мікросхема підключається до MK за принципом «вхід до виходу», а якщо харчування розрізняється, то необхідний проміжний каскад для сполучення рівнів

Для входів мікросхем середнього ступеня інтеграції (лічильники, регістри, дешифратори, шинні формувачі) MK представляється як багатоканальний генератор Логіка роботи залежить від функціонального призначення підключається мікросхеми та її тимчасових діаграм згідно даташіту

При стикуванні MK з ТТЛ-мікросхемами слід враховувати максимальну довжину зєднувальних провідників, при якій ще не треба погоджувати хвильові опору і вводити буферні логічні елементи (Табл 214)

На Рис 297, a .. n наведені схеми сполучення MK з логічними мікросхемами різних серій

Рис 297 Схеми сполучення MK з логічними мікросхемами (початок):

а) максимальне число паралельно підключаються логічних елементів до одного виходу MK залежить від серії мікросхем DD1 .. DDn

б) резистор R1 забезпечує ВИСОКИЙ рівень на верхньому вході логічного елемента DD1 Можна обійтися без резистора, зєднавши разом висновки 1 і 2 мікросхеми DD1, але при цьому збільшується струмова навантаження на лінію MK

в) «вклинювання» MK в загальну точку зєднання мікросхем DD1 і DD2 Знову вводяться два елементи – розвязують діод VD1 і резистор R1, який ставиться для підвищення швидкодії, інакше можна обійтися і внутрішнім «pull-uр» резистором MK

r) DD1 – це логічний дешифратор На трьох верхніх виходах MK виставляється двійковий код номера каналу який матиме НИЗЬКИЙ рівень (в інших каналах ВИСОКИЙ рівень) Нижній вихід MK – дозвіл / заборона роботи дешифратора

д) формувач «сітки» частот за допомогою двійкового дільника DD1 Частота імпульсів на кожному наступному виході відрізняється рівно в 2 рази в меншу сторону

е) транзисторний імітатор реального TTJI-виходу (конвертор КМОП-ТТЛ) Допустимий струм низького рівня через колектор транзистора VT3 становить приблизно 40 мА Заміна транзисторів VT1 .. VT3 – КТ315Б, діодів – КД522Б

ж) для управління щодо «високовольтним» інвертором DD1 вимагається узгоджувальний транзистор VT1 Елементи R2, VD1 можуть бути відсутні

з) навантаження Rн підключається до джерела підвищеного позитивного напруги Заміна мікросхеми DD1 – DS75451 (фірма National Semiconductor), при цьому верхній допустима межа напруги живлення в навантаженні зменшується з 56 до 30 В

і) запаралелювання всіх входів і виходів мікросхеми DD1 – це радіоаматорську рішення, традиційно викликає критику професіоналів Але реально воно працює, оскільки транзистори, з яких складається DD1, виготовляються на одній підкладці, з одних матеріалів і за однією технологією Як наслідок – пороги спрацьовування у всіх інверторів практично однакові у всьому діапазоні температур і напруг, що виключає протікання великих наскрізних струмів в момент перемикання сигналу Заміна мікросхеми DD1 – 74AC04 к) узгодження рівнів +5 / +12 В на транзисторах VT1, VT2 різної провідності л) навантаження RH підключається до джерела підвищеного негативного напруги Мікросхема DA1 (фірма National Semiconductor) допускає струм у навантаженні 300 мА

м) збільшення амплітуди вихідних імпульсів з 45 до 6 В Мікросхема DD1 живиться підвищеним (стосовно MK) напругою KDD1 = KGB1 + KGB2 = 45 + 15 = 6 В Поріг спрацьовування тригера Шмітта DD1 становить +18 .. +22 В, що вище низького рівня MK н) резистор R1 не дає «висіти в повітрі» счетному входу дільника DD1 при рестарт MK о) мікросхема DD1 спеціально призначена для перетворення рівнів Заміна – К561ПУ7, але з інверсією вихідного сигналу

п) одночасне підключення логічного елемента DD1 і транзистора VT1 до MK

Джерело: Рюмік, С М, 1000 і одна мікроконтролерна схема Вип 2 / С М Рюмік – М: ЛР Додека-ХХ1, 2011 – 400 с: Ил + CD – (Серія «Програмовані системи»)