Миськів В-м В, Дацко Р В, капшо В Н, Кашин С В, Наумець Н А, Савицький В М, Синявська Н Й Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут вул Наукова, 7, м Львів, 79060, Україна тел – 80 (322) 63214, 631066, e-mail: lreri@lrerilvivua

з чотирьох антен, двох канальних малошумящих підсилювачів з блоками живлення

Анотація – Розроблено структурну схему малогабаритної приймальної станції телеметричного контролю рухомих обєктів На підставі структурної схеми розроблені принципові схеми окремих пристроїв, виготовлені і апробовані: антена метрового діапазону з вертикальної і горизонтальною поляризацією з суматорами і малошумящими підсилювачами високочутливий приймач з індикацією рівня прийнятих сигналів на рідкокристалічних екранах і блоком живлення

I                                       Введення

Безперервне вдосконалення літальних апаратів супроводжується інтенсивним розвитком засобів телеметричного контролю

Якщо в перших телеметричних системах корисна інформація передавалася на великі відстані по телефонних і електричних мережах, то починаючи з тридцятих років XX століття з розширенням знань в області коротких радіохвиль і розвитком радіоелектроніки прискорило дослідження в області телеметрії [1] Принаймні ускладнення зразків літальних апаратів, зростання швидкостей і висот польоту зростала і насиченість вимірювальними засобами, збільшувалася дальність дії і точність вимірювальних засобів

Розвиток радіотелеметрій вимірювань відбувається по шляху збільшення каналів і частоти опитувань кожного з каналів, зменшення габаритів апаратури, суміщення радіотелеметричної апаратури з апаратурою, виконує інші функції [2, 3]

II                              Основна частина

Колективом співробітників Львівського науково-дослідного радіотехнічного інституту розроблена, виготовлена ​​і апробована станція телеметричного контролю рухомих обєктів, що працює в метровому діапазоні хвиль

Станція забезпечує:

– прийом радіосигналів вертикальної і горизонтальної поляризації їх підсумовування і посилення

– демодуляцию і вибір одного з сигналів

– виділення і формування сигналів синхронізації І передачу їх по каналу звязку стандарту RS 422А

– виділення і формування вимірювальної інформації, передача її у вигляді аналогового відеосигналу І паралельного восьмирозрядного двійкового коду

– формування допоміжної інформації про стан функціонування станції та передачу її у вигляді двійкового коду по каналу звязку стандарту RS 485

Станція складається з антени і приймального пристрою

Антена рис 1 складається з чотирьох парціальних антен типу хвильовий канал з горизонтальною і вертикальною поляризацією, двох суматорів сигналів

Рис 1 Антена в зборі на технологічній тринозі

Fig 1 Ready-mounted antenna on technological tripod

Технічні характеристики антени приведені в таблиці 1

Таблиця 1 Параметри антени Table 1 Antenna parameters

Параметр

Значення

Діапазон робочих частот, МГц

230-250

Поляризація:

Горизонтальна

вертикальна

Коефіцієнт посилення антеною решітки кожного каналу, дБ, не менше

15

Ширина ДН, кут град:

– в площині вектора Е

– в площині вектора Н

27

28

Коефіцієнт посилення канального підсилювача, дБ, не менше

29

Напруга живлення канального підсилювача, В

15+2

Вихідний опір, Ом

75+10

Вага антени, кг, не більше

35

Габаритні розміри антени, мм, не більше

1850x1850x1730

Приймальний пристрій складається з двох радіочастотних блоків, блоку відеосигналу і синхронізації, блоку демодуляції, управління та індикації, а також блоку живлення Усі складові частини конструктивно обєднані в пристрій, загальний вигляд якого наведено на рис2

Технічні характеристики приймального пристрою наведені в таблиці 2

Рис 2 Загальний вид приймального пристрою: а – передня панель, б – задня панель

Fig 2 General view of the receiver: a – front board, b – back board

Таблиця 2 Параметри приймального пристрою

Table 2 Receiver parameters

Параметр

Значення

Кількість каналів прийому інформації, шт

2

Номінальне значення несучої частоти, МГц

– В метровому діапазоні МІ:

044

054

064

– В метровому діапазоні Mill:

070

080

090

2033

2113

2193

2313

2393

2473

Чутливість приймача (при співвідношенні сигнал / шум на виході приймача 12 дБ в смузі пропускання 1,6 МГц), мкВ, не більше

25

Вхідний хвильовий опір приймача, Ом

75+10%

Динамічний діапазон вхідного сигналу приймача, дБ, не менше

60

Напруга харчування з частотою (50 +10) Гц, В

220+22

Потужність споживання, ВД, не більше

60

Маса, кг, не більше

17

Габаритні розміри, мм, не більше

520×450

х170

Гарантійна тривалість експлуатації, років

10

Напрацювання на відмову, годин, не менше

1000

Допустимий термін зберігання, року

3

Розроблена станція телеметричного контролю рухомих обєктів дозволила значно зменшити габарити і енергоспоживання, підвищити чутливість і точність вимірювань РадіоТел-метричних сигналів, а також може служити базою для створення мобільних малогабаритних наземних станцій радіотелеметрична контролю параметрів в метровому діапазоні хвиль

IV                           Список літератури

[1] м Теппер Радіотелеметрія, М, Воениздат, 1961, с112

[2] Кантор А В Апаратура й методи вимірювань при випробуваннях ракет . М, Державне науково-технічне видавництво Оборонгіз, 1963, с520

[3] Вінницький А С Автономні радіосистеми М, Радіо і звязок 1986, С336

STATION FOR TELEMETRIC CONTROL OF MOVING OBJECTS

Miskiv V-M V, Datsko R V, Kapshiy V N, Kashin S V, Naumets N A,

Savyckyy V М, Synyavska N Y

Lviv Radio Engineering Research Institute Naukova Str, 7, Lviv, 79060, Ukraine e-mail: lreri@lrerilvivua

Abstract – Presented in this paper is structure flow chart of the small-size receiving station for telemetric control of moving objects Electrical schemes of separate devices have been designed taking into account specifications required

I                                         Introduction

Continuous improvement of aircraft systems is being accompanied by intensive evolution of telemetric control technique Development of telemetric measurements is advancing in the direction of increasing both channel number and inquiry frequency for each of these channels

II                                        Main Part

The station for telemetric control of moving objects, which operates in meter waveband, has been designed, produced and tested by staff of Lviv Radio Engineering Research Institute This Station provides:

–        receiving radio signal in both vertical and horizontal polarizations, as well as their summation and amplification

–        single signal demodulation and selection

–        synchronization signals extraction from the received signal as well as their transmission via communication channel RS 422A

-extraction of the information measured as well as its transmission as video signal and parallel eight-bit binary code

This station consists of meter-band antenna for horizontal and vertical polarization, summator, low-noise amplifier, highly sensitive receiver with liquid-crystal panel and power supply unit

III                                       Conclusion

The station designed allows reducing overall dimensions and power consumption It is characterized by high accuracy of telemetric signal measurements and can be used as the basic system for creation of small-size ground-based mobile complex of telemetric control in metric waveband

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р