На рис 47 показана мостова схема з перемикаються конденсаторами, яка використовується для вимірювання ваги (у даному випадку людського тіла) Роздільна здатність дорівнює 0,01 фунта (1 фунт = 0,406 кг) при максимальному значенні шкали вимірювань в 300 фунтів Для калібрування схеми встановіть за допомогою змінного резистора «підстроювання нуля» рівень вихідної напруги

рівним 0 В за відсутності вантажу на ваговій платформі Потім відрегулюйте збільшення вихідної напруги до 3 В при наявності вантажу в 300 фунтів на платформі Повторюйте процедури до тих пір, поки не зафіксуєте обидві точки відліку У схемі використані конденсатор 0,68 pP з полістироловим діелектриком, Тензоплатформа NCI 3224 і резистори (позначені зірочкою) типу 105A фірми ULTRONIX (Див «Linear Technology», Application Note 43, p 8)

Рис 47 Схема для точного вимірювання ваги

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)