Деякі види навантаження в однофазної мережі, наприклад велике обчислювальний центр, викликають протікання по нульовому проводу великих струмів При цьому в цих токах мається великий вміст непарних гармонік, кратних третьої (3,9,15,21 ..), причому струми цих гармонік течуть не тільки по фазному проводу, а й по дроту нейтрали На Рис И1 показана нормальна форма струму і форма, що виникає при імпедансі мережі, близькому до нуля У межі форма струму наближається до імпульсу з рівними амплітудами всіх гармонік струму У гіршому випадку 1 А середньоквадратичного значення струму в кожній фазі створює 1732 А середньоквадратичного значення струму в нейтралі У нульовому проводі міститься тільки одна третина гармонік з усього можливого набору, зате кожна з них в 3 рази більше за амплітудою, ніж струм у фазному проводі Відзначимо, що інші непарні гармоніки при збалансованій між фазами навантаженні компенсують один одного в нульовому проводі

У старих будівлях, де електропроводка була розрахована на досить збалансоване навантаження з малим вмістом гармонік і нульовий провід має невелике перетин, можуть виникнути проблеми з його перевантаженням при підключенні великого компютера Національні правила улаштування електроустановок в США в даний час визнають таку можливість, і в нових будівлях комерційного призначення вимоги до навантажувальної здібності нульового проводу істотно підвищені Токи нульового проводу від декількох трансформаторів, зєднаних зіркою, можуть складатися між собою Ще однією проблемою може виявитися збудження постійної складової в струмі споживання при використанні однополуперіодних випрямлячів Ці струми теж можуть складатися в нейтрали, але через перший (вхідний) трансформатор вони не проходять

Рис И1 Токи при нормальній і імпульсної навантаженнях

11 Спочатку номер AWG визначався як число циклів прокатки дроту при її виготовленні Для мідного дроту номер AWG повязаний з його діаметром D в дюймах формулою AWG = -20 log] (, 0 – 10 Навпаки, D = io-(AWG +10)/20 _ Примеч пер

11 ANSI C57 – серія документів Американського національного інституту стандартів, стандартізуюшіх вимоги і умови випробувань трансформаторів різного призначення – Прямуючи пер

11 Найважливіша гідність перетворювачів на ефекті Холла – можливість вимірювання постійного струму – Прямуючи пер

11 Залежність обертаючого моменту від швидкості обертання у великій мірі залежить від схеми між собою обмоток статора і ротора – послідовного, паралельного або змішаного – Прямуючи пер

Джерело: Сукер К Силова електроніка Керівництво розробника – М: Видавничий дім «Додека-ХХI, 2008 – 252 c: Ил (Серія «Силова електроніка»)