На рис 97 представлена ​​схема підключення АЦП ADC0816/17 до зовнішнього джерела опорного напруги, використовуваному в якості джерела живлення ІС LM336-5, 0 забезпечує стабілізовану напругу 5 В для живлення АЦП і входів опорного напруги, а також для інших компонентів схеми Звичайно, для подачі напруги V + можна скористатися нестабілізі-ванням джерелом живлення з напругою понад 5 В Опір послідовно включеного резистора R вибирається з умови максимального

Рис 97 Використання джерела опорного напруги в якості джерела живлення

струму споживання системи, при якому ІС LM336-5, 0 забезпечує необхідну стабілізацію напруги Величина опору R обчислюється за формулою:

де Vs – Значення напруги нестабілізованого джерела живлення VREFОпорна напруга велічінатока резистивної «драбини» Ij ^ визначається так * LAD ^ REF / 1 доОм ITR – Струм перетворювача Ip – Струм, споживаний системою від джерела живлення IR – Мінімальний струм джерела опорного напруги (Див «National Semiconductor», Application Note 258,1994, p 594)

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)