На рис 99 і 910 представлені схеми підключення ІС ADC0816/17, в яких виключені регулювання посилення вхідних аналогових сигналів Це досягається зміною напруг REF + і REF-перетворювача, що, всвоюочередь, дозволяє змінювати діапазон шкали перетворення Як правило, опорні напруги

Ріс99

Схема підключення ІС ADC0816/17 без регулювання посилення ло входу

можуть бути змінені в діапазоні 5-0,5 В, що дає можливість пристосувати схему до різних діапазонах вхідних напруг Однак є одне обмеження: середина діапазону опорного напруги повинна знаходитися в межах ± 0,1 В від половини напруги джерела живлення Причина обмеження в тому, що еталонна резистивная «сходи» доповнена многозвенной переключающей схемою з N-або Р-канальними МОП транзисторами (Див рис 93) Зсув напруги в центрі многозвенной переключающей ланцюга від значення VCC2 викликає зсув напруги транзисторних ключів, що призводить до неточного й помилковому перетворенню Однак нри правильному застосуванні цей метод

Рис910

Схема підключення ІС ADC0816/17 з несиметричним опорною напругою

забезпечує зменшення кількості елементів схеми і зниження споживаної потужності за рахунок відмови від використання додаткових вхідних схем сполучення Для схеми на рис 99, коли опорна напруга привязане до середньої точки джерела живлення, резистори Rl і R2 зміщують напруги REF + і REF-відносно значень Vcc і «землі» На схемі показана ІС LM336-2,5, але можна використовувати будь-яке опорна напруга в діапазоні 0,5-5 В У разі несиметричного опорного напруги слід застосовувати схему з ОУ, показану на рис 910 Можна використовувати ОУ з живленням від одного джерела, наприклад LM234 або LM10 Резистори Rl, R2 і R3 утворюють дільник, в якому Rl і R3 «центрируют» опорна напруга щодо VCC2, А зміною R2 задається необхідне значення опорного напруги (Див «National Semiconductor», Application Note 258, 1994, p 595)

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)