А тепер ми поговоримо про конкретні зразках УПП, що випускаються промисловістю Один з характерних зразків софтстартери, що має всі необхідні типові функції, випускається ТОВ НВП «Горизонт» (м Єкатеринбург) з індексом ППД-1 Габаритний креслення пристрою наведено на рис 156

Як видно з малюнка, УПП являє собою прилад навісного виконання з лицьовою панеллю, на якій встановлено пульт управління До бічних стінок корпусу підходять шини прийому живлення від мережі, подачі харчування на електродвигун і підключення байпасного контактора Також на лицьовій панелі встановлені малогабарит-

ві клеми для підключення дистанційних органів управління та лінії цифрового звязку з інтерфейсом RS-485

На рис 157 показана укрупнена структурна схема організації плавного пуску електродвигуна з використанням ППД-1

Рис 157 Структурна схема харчування з використанням ППД-1

У даній схемі присутні наступні типові вузли: автоматичний вимикач подачі живлення на силові клеми УПП (QF1), автоматичний вимикач подачі живлення на схему управління УПП (QF2), байпасний контактор (K1), кнопки дистанційного управління «Пуск» (SB1) і «Стоп» (SB2), лампа дистанційної сигналізації «Аварія» (HLl) У складі УПП є: силові сіммістори (VSl . VS6), вимірювальні трансформатори струму фаз електродвигуна (TAl . TA3), контролер управління УПП

УПП здійснює постійний контроль сигналів «Пуск» і «Стоп», при надходженні тієї чи іншої команди (на включення або відключення) запускається процедура її виконання У процесі виконання процедури плавного пуску здійснюється вимірювання кута відкриття сіммісторов, і це значення може бути виведено на буквено-цифровий індикатор

УПП має всі необхідні функції захисту від неномінальних режимів роботи двигуна З цією метою в схемі УПП встановлені вимірювальні трансформатори струму TAl .. TA3 Сигнал з трансформаторів струму оцифровується аналогово-цифровим перетворювачем (АЦП), наявним у складі контролера управління, потім оцифроване значення перемножується з коефіцієнтом передачі вимірювальної ланцюга К (цей параметр вводиться вручну при налаштуванні УПП) – і таким чином виходить значення струму обмоток двигуна Це розраховане значення може бути виведено на буквено-цифровий індикатор До слова, якщо розробник визнає доцільним використовувати зовнішні вимірювальні трансформатори (наприклад, володіють більшою точністю вимірювання), це виявиться нескладним завданням: в даному УПП передбачений режим вимірювання коефіцієнта передачі автоматичними методами Зрозуміло, що величина струму обмоток обробляється шляхом порівняння з внутрішніми уставками, і за результатом порівняння приймається рішення про спрацьовування захисту

У складі УПП є вузол контролю часу розгону двигуна Якщо цей час перевищує встановлене значення, відбувається порівняння поточного струму обмоток двигуна з номінальним значенням У разі перевищення номінального значення струму видається сигнал «Аварія» Якщо ж струм дорівнює або менше номінального, УПП продовжує функціонування в нормальному режимі

Ще одна важлива функція – захист від короткого замикання фаз мережі живлення Даний захист працює як на етапі розгону двигуна, так і після спрацьовування байпасного контактора Близькими за функціональною ознакою є захисту від обриву однієї з фаз і від перекосу фаз Спрацювання захисту від перекосу фаз відбувається тоді, коли фазні струми відрізняються за величиною більш ніж на 30% Спрацювання захисту від перекосу можливо тільки при замкнутому Байпасна контакторі

Час-струмовий захист необхідна для захисту електродвигуна від перегріву Цей захист грунтується на тому факті, що нагрівання обмоток двигуна відбувається тим швидше, чим більше перевищення струму його обмоток в порівнянні з номінальним У даному випадку час роботи двигуна визначається з трьох значень струмів, виміряних в процесі функціонування УПП Якщо виміряне значення струму не перевищує номінальне (Плюс допуск на коливання номінального значення), двигун може працювати необмежено довго У разі перевищення номінального значення запускається відлік часу включення захисту Це час тим менше, чим більше перевищення струму в порівнянні з номінальним значенням

Джерело: Семенов Б Ю Силова електроніка: професійні рішення – М: СОЛОН-ПРЕСС, 2011 – 416 c: Ил