Звягінцев А А, Іванов А І, Катков Д В Харківський національний університет ім В І Каразіна пл Свободи 4, м Харків, 61077, Україна Тел: 8057-7075424, e-mail: alexeiiivanov @ univerkharkovua

Анотація – Представлено рішення задачі про знаходження високочастотної асимптотики власних поверхневих хвиль гладкою криволінійної імпедансної поверхні Рішення вироблено методом еталонної задачі Розглянуто вплив неоднорідностей навколишнього середовища на напрям поширення і амплітуду поверхневих хвиль

I                                       Введення

Як відомо, поблизу ловерхностей з електродинамічними параметрами, модельованими імле-данснимі граничними умовами, можуть виникати імледансние поверхневі хвилі (ІПВ) У ряді задач теорії дифракції, зокрема при падінні хвиль на металлодіелектріческіе структури, може відбуватися перетворення значної частини енергії падаючої хвилі в ІПВ, а, отже, потрібно облік їх впливу на дифракційне полі [1] У роботі

[2] методом еталонної задачі отримана асимптотика поля власних ІПВ в двовимірної скалярною формулюванні У даній роботі це рішення узагальнюється на випадок векторної тривимірної задачі поширення власних ІПВ в неоднорідному середовищі

II                              Основна частина

Розглянемо таку задачу: гладка криволінійна поверхня розташована в слабо неоднорідному середовищі Припускаємо, що виконуються умови:

де / (-хвильове число На поверхні виконуються імпедансні граничні умови

де параметр N ^ = 2m З членів 0 [к) та О (/ с ) в

де – тангенціальні до поверхні компоненти векторів– Поверхневий

рівняннях Максвелла і граничних умовах можна знайти коефіцієнти:

імпеданс Будемо шукати зосереджені поблизу поверхні короткохвильові {до ^ <