Бецкий О В, Лебедєва Н Н, Яременко Ю Г Інститут радіотехніки й електроніки РАН ІРЕ РАН, ЗАТ «МТА-КВЧ» м Москва, Росія тел: +7 (495) 2034789 e-mail: ehf@cplireru

Анотація – Розглянуто коротка історія розробки апаратів для терапії за допомогою низькоінтенсивних електромагнітних випромінювань в міліметровому діапазоні довжин хвиль Обговорюються основні тенденції в конструюванні перспективних приладів

I                                       Введення

в СРСР у середині 60-х років минулого століття були зроблені перші кроки щодо застосування КВЧ-ізлдученія в біології та медицині

До теперішнього часу в різних країнах розроблено більше 100 типів апаратів для КВЧ-терапії, причому розробки і дослідження ведуться вже не тільки в Росії і країнах СНД, але і в країнах далекого зарубіжжя – Європи, Азії, Америки

II                              Основна частина

Перші медичні прилади Після успішного проведення медичної апробації з дозволу М3 СРСР були розроблені перші стаціонарні апарати для КВЧ-терапії типу «Яв-1» і «Елекгроніка-КВЧ» [1,2] Апарат «Яв-1» (розробники – проф М Б Голант і Ю В Дедик, ДНТП «Істок», м Фрязіно) був рекомендований до серійного випуску і застосуванню Комітетом з нової медичної техніки МОЗ СРСР 130787 р і дозволений до застосування в медичній практиці Наказом № 901 від 220787 р Міністра охорони здоровя СРСР Апарат «Електроніка« КВЧ-01 »(розробники – Гассанов Л Г, Писанко О І та Муськін Ю Н, НВО «Сатурн», м Київ) пройшов у повному обсязі медико-біологічну апробацію та був дозволений до промислового випуску та клінічного застосування в 1990 році (протокол № 7 від 040790г Комітету з нової медичної техніки Міністерства охорони здоровя СРСР)

Та обставина, що ці КВЧ-прилади першого покоління досі широко використовуються лікарями в кпініко і лікарнях і є прообразом всіх сучасних апаратів для КВЧ-терапії, свідчить про тому, що в них вже були закладені виправдали себе вдалі конструкторські рішення

Протягом останніх 15 років понад 20 методик лікування різних поширених захворювань пройшли успішну апробацію і були затверджені Міністерствами охорони здоровя колишнього СРСР і РФ

Друге покоління КВЧ-апаратури В останні роки число різних КВЧ-апаратів разом з модифікаціями перевищило 100 Деякі з них випускаються досить великими партіями, інші представлені одиничними зразками

Нововведення торкнулися, в основному, мініатюризації апаратів і розширення технічних параметрів режимів роботи, автоматичним підстроюванням частоти, світловою і звуковою індикацією початку і т д Так, наприклад, виглядають сучасні терапевтичні КВЧ-апарати «Поріг», (м Київ), «Луч – КВЧ» (м Дніпропетровськ), «Стелла» (м Томськ), «Малюк», (м Фрязіно), «АКВЧ» ( м Томськ), «Арцах» (Вірменія) та ін

До числа найбільш вдалих апаратів цього класу слід віднести такі універсальні прилади

як «МТА-КВЧ» і «КВЧ-НД» (м Фрязіно) У цих апаратах використовуються всі частоти несучого коливання, частоти модуляції і режими роботи, дозволені М3 РФ і / або країн СНД

Великий інтерес представляє новий підхід до вибору частоти несучого коливання терапевтичного апарату, запропонований в роботі [3] Ідея цього підходу полягає в наступному Добре відомо, що практично всі біологічні структури мають власні резонансні частоти, на які вони відгукуються, якщо ці частоти збігаються з частотами зовнішнього електромагнітного поля Діапазон цих частот дуже широкий і охоплює область на шкалі електромагнітних хвиль від наднизьких частот до частот, які поділяють іонізуючих і неіонізуючих (λ ~ 200 нм) Такий підхід послужив стимулом для нового етапу активного освоєння в інтересах медицини довгохвильової частини терагерцового діапазону У науковій літературі зявляються перші обнадійливі публікації про успішне лікування різних захворювань з використанням частот 150, 240, 400 ГГц [4,5] Ці частоти належать ізольованим лініях в частотному спектрі випромінювання і поглинання молекули оксиду азоту (NO) Оксид азоту, як і молекулярний кисень, належить до найважливіших клітинним метаболитам – речовинам, які є універсальними регуляторами фізіологічних і метаболічних процесів в окремій клітці і в організмі в цілому

У деяких апаратах здійснюється імпульсна модуляція з частотою, що змінюється від трьох до восьми Гц Це так звані «біологічні» частоти, відповідні власним (резонансним) частотам окремих органів людини Звичайно, автори кожного нового приладу з новим видом модуляції якимось чином аргументують переваги свого приладу Одним з найбільш ефективних є апарати типу «Коверт» (М Москва), в яких застосовуються, зокрема, оригінальні схеми свіп-бенкетування і сканування сигналів

Здається, цілком вдалим виявилося медичне застосування КВЧ-апаратів з використанням шумового, недетермінірованного випромінювання, середні частоти яких відповідають згаданим вище «основним» длинам хвиль Використання такого випромінювання грунтувалося на припущенні про те, що організм людини як частотно-виборча система сам «вибере» з впливаючого шумового КВЧ-сигналу індивідуальну частоту, відповідну даному організму і даної патології Першим апаратом, в якому використовувалося сверхмаломощное шумове випромінювання, є «Поріг» (розробник Колбун Н Д, м Київ) Потім зявилися апарати з шумовим випромінюванням на середніх довжинах хвиль 4,9 5,6 і 7,1 мм: «Шолом-1» (м Фрязіно), «Електроніку КВЧ-104» (м Київ), а також «Коверт», « Стелла »,« Мінітаг »

Зявилися багатофункціональні апарати або цілі лікувально-діагностичні комплекси (ЛДК), які обєднують лікувальне КВЧ-опромінення з діагностикою Одним з перших таких ЛДК запропонував Яцуненко А Г [6] Він додав до своїх багатоканальним приладів для КВЧ-терапії типу «Луч-КВЧ» спеціальний апарат електропунктурної діагностики «Луч КВЧ-Д», який по електрофізичних параметрах (комплексна провідність, аноднокатодная провідність і градієнт температури) біологічно активних точок (точок акупунктури), вимірюваним на постійному і змінному струмі, дозволяє отримати обєктивну інформацію про стан організму і виділити органи і системи з якоюсь патологією Оригінальні схеми ЛДК були запропоновані також розробниками апаратів типу «Електроніка-КВЧ», «Коверт», «Стелла» та ін

У НВО «Форум» (м Москва) під керівництвом В Я Кислова і В В Кислова розроблений ЛДК «Шарм» [7], в якому пошук точок акупунктури і діагностики по Накатані дозволяють виробляти цілеспрямовану, контрольовану корекцію стану організму пацієнта за допомогою КВЧ-опромінення Компютерна діагностика за методом Акабане і Ріодораку, а також КВЧ-терапія з використанням апарату «Електроніка КВЧ-101Ш» передбачаються в ЛДК, який розроблений малим підприємством «ДДМ-ЕЛМЕД» (м Київ)

Оригінальна ідея про новий терапевтичному апараті, в якому поєднуються методи КВЧ, акустичної та інгаляційної терапії обговорюється в [8,9] Цей апарат являє собою оригінальну модифікацію медичного інгалятора, призначеного для лікування легеневих і астматичних захворювань Як і в звичайному ингаляторе, освіта лікувального аерозолю досягається за рахунок опромінення води з розчиненими в ній лікувальними препаратами акустичними (ультразвуковими) хвилями При цьому в повітряних кавітаційних бульбашках утворюється велика кількість молекул оксиду азоту (NO) Таким чином, через дихальну систему в кровоносну систему пацієнта надходять не тільки лікувальні препарати, а й порушені у відкритому резонаторі молекули NO, які виконують роль молекулярних генераторів терагерцового діапазону

Перспективи розвитку КВЧ – апаратури Удосконалення виробництва мікросхем ММ-діапазону з використанням мікрополоскової технології дає підставу припускати, що найближчим часом зявляться мікросхеми, які дозволяють поєднувати в одній голівці кілька генераторів, що працюють на різних частотах, наприклад, на довжинах хвиль 4,9 5,6 і 7,1 мм

Вирішальним кроком на шляху перетворення КВЧ-головки (аплікатора) в мініатюрний прилад стане заміна використовуваних зараз в генераторах діодів Ганна і ЛПД на транзистори Розробляються в даний час транзистори ММ-діапазону будуть мати великі ККД і коштувати дешевше Це дозволить зменшити масу головки до кількох грамів і повністю перейти на акумуляторне живлення, а також призведе до зниження вартості таких апаратів

У лікувальній практиці все більше застосування знаходить КВЧ-апарат для отримання лікувальної води Багато років тому лікарями-терапевтами було відмічено, що лікувального ефекту можна досягти, якщо пацієнт приймає воду, попередньо опромінену за спеціальною методикою на одній з дозволених для медичного застосування довжині хвилі (4,9 5,6 або 7,1 мм) Запропоновано декілька способів і пристроїв для додання воді або водних розчинів таких властивостей Основним елементом пристрою, що отримав назву «Аквастім-КВЧ» (розробник Котов В Д, м Фрязіно) [10], є антена оригінальної конструкції Випробування цього пристрою в клінічних умовах показало його високу ефективність при лікуванні, зокрема, хронічного бронхіту і гіпертонічної хвороби

Такий пристрій може бути використано також для підвищення життєздатності різних видів флори і фауни, що мешкають у водному середовищі, зокрема, для збільшення поголівя риб і врожайності елітних водоростей, вирощуваних для одержання харчових добавок (наприклад, синьо-зеленої водорості спіруліни) або фармакологічних препаратів [11]

Перспективи подальшого підвищення ефективності КВЧ-терапії можуть бути повязані з використанням в апаратах так званої біологічного зворотного звязку У таких апаратах лікар отримує інформацію про реакцію організму пацієнта на вплив ММ випромінювання безпосередньо під час сеансу лікувальної процедури У числі перших така ідеологія була застосована в апараті «Елек-троника-КВЧ-ОС»

Оригінальний метод корекції за допомогою низькоінтенсивних ММ-хвиль можливого негативного впливу змін біоелектричної активності мозку людини, викликаної електромагнітним полем мобільного телефону розглядається в [12,13] Справа в тому, що в науковій літературі часто зявляються публікації про шкідливий вплив електромагнітного випромінювання мобільного телефону в дециметровому діапазоні довжин хвиль на різні фізіологічні системи людини Враховуючи дуже широке поширення на практиці системи мобільного звязку, вирішення цієї проблеми є досить актуальною З цією метою в Інституті радіотехніки й електроніки РАН і ЗАТ «МТА-КВЧ» був розроблений малопотужний мікромініатюрний КВЧ-генератор, який вбудовується в трубку мобільного телефону і включається тільки під час роботи передавача стільникового телефону При цьому опромінюються біологічно активні точки (точки акупунктури), розташовані на вушній раковині У лікувальній практиці давно використовуються такі точки для впливу на них різними засобами, і цей метод в рефлексотерапії відомий як аурикулотерапия Проведені фундаментальні експериментальні дослідження показали, що наявність ММ-генератора в трубці компенсує (за даними електроенцефалографії) виникають в головному мозку користувача телефоном негативні ефекти від впливу ЕМП мобільного телефону Відсутність зниження адаптаційних можливостей мозку і його реактивності у піддослідних експериментальної групи свідчить про яскраво вираженому протекторному ефекті ММ-хвиль

III                           Список літератури

[ЦДедік Ю В, Кругляков Н А, Реброва Т Б та ін Малогабаритна експериментальна терапевтична установка для лікування СВЧ-опроміненням / / Електрон, техніка, сер I, Електроніка СВЧ, 1984, вип6, с 61

[2] Гассанов Я Г, Писанко О Їм ін Апарати «Електроніка-КВЧ» для медико-біологічних досліджень та КВЧ-терапії / / В сб «ММ хвилі в медицині та біології» (під ред Акад Н Д Девяткова, М, ІРЕ АН СРСР, 1989, с 269-276

[3] Креницький А П, Майбородін А В, Бецкий О В, Тупі-кін В Д, Авдєєнко В С, Калюжний І І КВЧ-генератор молекулярних спектрів випромінювання атмосферних газів для дослідження біологічних обєктів – Міліметрові хвилі в біології та медицині, № 3 (31), 2003, с 3-5

[4] Паршина С С, Киричук В Ф, Головачова Т В, Майбородін А В, Креницький А П, Тупікін В Д Перший досвід клінічного застосування електромагнітного випромінювання терагерцового діапазону на частотах молекулярного спектра оксиду азоту – Біомедичні технології та радіоелектроніка 2004, № 11, с 46-54

[5] Островський Н В, Никитюк С М, Киричук В Ф та ін Комплексне лікування опікових ран терагерцова хвилями молекулярного спектра оксиду азоту – Біомедичні технології та радіоелектроніка, 2004, № 11, с55-61

[6] Яцуненко А Г Апарат лікувальний мікрохвильовий «Луч КВЧ-071» / / Рекламний проспект Центру радіофізичних методів діагностики і терапії «Рамед-ДНІПРО», Інститут технічної механіки НАНУ

[7] Девятков Н Д, Кисле В. Я, та ін лечебнодіагностіческой комплекс «Шарм» Збірник доповідей 10 Російського симпозіуму з міжнародною участю «Міліметрові хвилі в біології та медицині», Москва, 24-26 квітня 1995, с178-179

[8] Креницький А П, Майбородін А В, Бецкий О В Пристрій для інгаляційної кВтг-акустотерапіі Рішення

про видачу патенту на винахід по заявці

№ 2 004 137 321 (040591) з пріоритетом від 21122004

[9] Майбородін А В, Креницький А П, Бецкий О В Молекулярна КВЧ-акустотерапія – Міліметрові хвилі в біології та медицині, 2003, № 4, с28-32

[10] Бецкий О В, Лебедєва Н Н, Посмітний С В, Котов В Д – Пристрій для активації води Патент РФ № 2203529 з пріоритетом від 0108 2000

[11] Тамбиев А X, Кирикова Н Н, Бецкий О В, Гуляєв Ю В Міліметрові хвилі і фотосинтезуючі організми (під редакцією академіка РАН Ю В Гуляєва і професора А X Тамбиева) Видавничий дім «Радіотехніка», 2003, – 175 с

[12] Бецкий О В, Лебедєва Н Н, Посмітний

С В Мобільний телефон – Патент РФ № 2169434 з пріоритетом від 281298

[13] Бецкий О В, Лебедєва Н Н Міліметрові хвилі і живі системи – Наука в Росії 2005, № 6, с 13-19

EHF-THERAPY EQUIPMENT

Betsky О V, Lebedeva Ν Ν, Yaremenko Yu G Institute for Radio Engineering and Electronics of the Russian Academy of Sciences, JSC «ΜΤΑ-EHF» Moscow, Russia Ph: +7 (495) 2034789, e-mail: ehf@cplireru

Abstract – Considered in this paper is the history of devei opment of EHF-therapy equipment The basic tendencies in de veiopment of perspective equipment are discussed

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р