^ Байбаков Р А, ^ Лисенко Р Б, ^ Подгурецкій Ю

^ Севастопольський національний технічний університет ^ Інститут педагогіки Опольського університету (Польща) м Севастополь, 99053, Україна тел: 235168, e-mail: ped@sevgtusebastopolua

Анотація – У статті розглянуто теоретичні та практичні обгрунтування інтенсифікації різних сфер освітньої діяльності

I                                       Введення

Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті визначила пріоритетні напрями його подальшого вдосконалення, зокрема, пошук оптимальних шляхів формування майбутнього інженера в нових соціально-економічних умовах [1] У даному контексті поняття фахівець і його кваліфікація, основу якої становить система його професійних умінь і навичок, наповнюється новим змістом [2]

II                              Основна частина

Дистанційне навчання – стан і перспективи

Дистанційне навчання (ДО) – це сукупність форм, методів і засобів, що забезпечують доставку до студентів основного обсягу досліджуваного матеріалу, надання учням можливості самоосвіти

Перспективним напрямком розвитку системи освіти є широке впровадження методів дистанційного навчання та самоосвіти на основі використання інформаційних та телекомунікаційних технологій і засобів віддаленого доступу до розподільних баз даних і знань

У докпаде ЮНЕСКО про основні напрямки діяльності в галузі освіти та інформатики зазначено, що важлива не сама технологія, а її взаємодія з навчанням і її роль у контексті системи освіти в цілому [3] Іншими словами, мова йде про ІТ як засобі підвищення ефективності досягнення цілей в предметної галузі освіти, тобто створення умов для отримання якісної освіти для тієї частини населення, яка з тих чи інших причин не може скористатися послугами традиційної системи освіти

За оцінками міжнародної ради з дистанційної освіти (International Council for Distance Education) всього в даний час налічується понад 10 мільйонів студентів, що навчаються дистанційно

На користь подальшого розвитку ДО говорить той факт, що з його допомогою збільшення числа освічених людей досягається швидше, ніж через інші форми

Створювана в Україні система дистанційної освіти являє собою інтегровану модель, засновану на апробованих зразках ДО у світовій практиці і враховує національні умови [4]

Доступним і ефективним елементом ДО є мережа електронних бібліотек, розміщених в мережі Інтернет, в якій ви можете знайти потрібну книгу чи підручник в електронному вигляді, завантажити на компютер і читати або з екрана монітора, або роздрукувати на принтері Сама електронна бібліотека являє собою сайт, на якому розміщені навчальні посібники або книги в електронному вигляді Сайт повинен бути оснащений зручною системою пошуку Розглянемо переваги використання електронних бібліотек в порівнянні з класичними По-перше, використання електронних бібліотек дозволяє економити час на дорогу до бібліотеки і назад, пошук потрібної книги по каталогах, простий в черзі По-друге, кількість книг в кпассіческой бібліотеці обмежена і, можливо, прийшовши до бібліотеки, ви виявите, що потрібна книга вже кимось взята У третьому, ви економите гроші на дорогу до бібліотеки і назад, використання мережі Інтернет для завантаження потрібної книги з бібліотеки обійдеться значно дешевше Та й для держави утримання електронної бібліотеки обійдеться значно дешевше, ніж звичайної, проте це питання потрібно ставити лише тоді, коли ноутбук, під-кпюченний до Інтернету, стане таким же доступним для школяра, як калькулятор

Великі перспективи у електронних підручників (підручників в електронному вигляді), що мають можливості поновлення статистичних даних, змісту матеріалу Такий навчальний посібник не застаріє, воно буде тільки вдосконалюватися авторами, а оновлення в нього ви будете закачувати з Інтернету, подібно до того, як проводиться оновлення антивірусних баз

Компютерно-дидактичний супровід процесу навчання

Навчальна компютерна програма (УКП) – про-грами-тренажер, в якій для подачі навчального матеріалу використані як аудіосупровід, так і відеоматеріал, що занурює учня в світ ігровий дійсності, в якій він одночасно і засвоює нове знання, і закріплює його в дії за допомогою інтерактивної взаємодії з компютером через засоби введення-виведення інформації

Переваги навчальних компютерних програм важко переоцінити Крім переваг електронних підручників, компютерні навчальні програми дозволяють більш наочно і захоплююче викладати матеріал завдяки можливості динамічного зображення реальних і модельованих процесів при вивченні фізичних явищ Особливо результативні програми в навчанні іноземних мов, що занурюють учня в світ ігровий дійсності, в якій він одночасно і засвоює нові слова, їх вимова, правила побудови речень, і закріплює їх у дії в інтерактивних діалогах Компютерні навчальні програми дозволяють зручно здійснювати перевірку знань за допомогою тестів, здійснювати квантована подачу матеріалу зручними порціями Великі перспективи мають навчальні компютерні програми з організує

єю повторення пройденого матеріалу з науково обгрунтованої періодичністю

Застосування такого маленького і зручного пристрою, як диктофон дозволяє зробити навчальний процес більш плідним Записавши лекцію викладача, студент зможе доповнити в свій конспект те, що не встиг в нього записати на лекції, розібратися з неясностями в конспекті, і, нарешті, прослухати лекцію викладача по дорозі додому або в університет

Аудіовізуальні засоби в процесі викладання дисциплін вузу

Мультимедіапроектор стає невідємним атрибутом навчального процесу завдяки можливості швидко легко і зручно представляти статичне і динамічне зображення під час лекції Не потрібно витрачати навчальний час на те щоб намагатися зміцнити плакат на дошці або намалювати необхідне зображення Достатньо лише натиснути на потрібні клавіші, які не забруднити крейдою пальці викладача

Інтерактивні лекції Кількість місць у навчальній аудиторії обмежена, в той час як лекція, що транслюється через Інтернет може охопити багатомільйонну аудиторію Заморозки або епідемії призводять до закриття навчальних закладів, в той час як інтерактивні лекції можуть слухати школярі та студенти, перебуваючи у себе вдома Особливо це актуально для людей з обмеженими руховими можливостями

Звичайно інтерактивні лекції мають один вагомий контраргумент – неможливість задавати питання лектору Але ми вважаємо цю проблему легко розвязуваної, якщо задавати питання наприклад письмово в режимі on line При цьому за кпючевим словами студенту компютером буде запропонований список вже заданих питань і відповіді на них асистентів лектора, якщо студент побачить, що його питання ще не задавався, то натисканням клавіші його питання буде переадресовано асистентові лектора, і через деякий час прийде відповідь При достатньому розвитку систем розпізнавання мови, ми припускаємо, питання можна буде здавати усно Зрозуміло, проведення інтерактивних лекцій можливо лише при високій швидкості передачі даних

Науково-дослідна робота студентів вузів

Програми моделювання експериментів – дозволяють моделювати досліджувані явища на основі математичної моделі

Програми обробки статистичних даних – дозволяють швидко і зручно проводити аналіз і графічну інтерпретацію експериментальних даних

Відео конференції – дозволяють, як обмінюватися досвідом, так і ефективно здійснювати спільну участь у науково-дослідних проектах

Пошук досліджень проведених з даної тематики – це відправна точка в будь-якому серйозному дослідницькому проекті Як було зазначено вище, робота в бібліотеці займає багато часу, а грамотне використання ресурсів Інтернет дозволяє отримати навіть більш повну картину Пошук інформації займає важливе місце і в навчальному процесі, бо освіта – це не стільки засвоєння готових знань, скільки навчання способам пошуку інформації та її обробки з метою отримання нових знань, нової інформації

Розміщення результатів своєї наукової діяльності в мережі Інтернет дозволить студенту розповісти про себе, про свої дослідження потенційним роботодавцям і можливо знайти контакти з тими, хто має схожі наукові інтереси Цьому треба вчити ще зі школи Одне тільки знання того, що проект буде побачений і оцінений однолітками та батьками, змушує учня використовувати всі наявні в нього знання і можливості наочного, динамічного подання інформації з використанням зображення і звуку

Видавничі програми Кожен автор наукової статті, дисертації витрачає значну кількість часу і сил на її оформлення Створення спеціальної видавничої програми дозволить поля, шрифти для заголовка, кпючевих слів, тексту статті і символів встановлювати автоматично Наприклад, ви пишете статтю або наукову працю у видавничій текстовому редакторі, в якому назву, кпючевие слова, формули, і список літератури вводяться в спеціальні комірки Організатор вам надсилає файл вимог до оформлення Цей файл завантажується вашим видавничим текстовим редактором, і всі шрифти, розміри індексів у формулах, інтервали, абзаци розставляються автоматично Більш того, якщо введення списку літератури здійснювати, вбиваючи у окремі осередки назви, прізвище, імя та по батькові автора, рік і місце видання, то при зміні стандарту оформлення бібліографії достатньо буде закачати файл з новими вимогами з мережі Інтернет і програма все зробить автоматично

Рекомендації та пропозиції з управління навчальним процесом заочної форми навчання

Сайт для студентів заочного відділення ВНЗ дозволить студентам за допомогою мережі Інтернет отримати розклад сесії, завдання, необхідну методичну літературу, отримати інформацію про те зараховані чи їх роботи, відправити роботу в електронному вигляді, дізнатися час консультацій викладачів, що дозволить не їхати через це в інше місто Таке використання інформаційних технологій дозволить полегшити і зробити більш скоординованої роботу викладачів з заочниками Проведення не зумовлених тестів для заочників у режимі реального часу на сайті дозволить повністю автоматизувати процес перевірки знань і виключить можливість відповідей по заздалегідь підготовленої шпаргалці

III                                  Висновок

Таким чином, сучасний період розвитку суспільства, характеризується проникненням інформаційних технологій в усі сфери діяльності людини В умовах становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження України в світовий інформаційно-освітній простір, крім необхідності навчання сучасних фахівців використанню інформаційних технологій, набуває актуальності нова завдання – підвищення ефективності педагогічної практики таким чином, щоб вона відповідала технічним можливостям сучасних інформаційних технологій

[1] Нац10нальна доктрина розвітку ocbith Украта у XXI сто-л1тт1 К: «Шктьній св1т», 200124 с

[2]  Jozef Podgorecki Civic Education in the context of educa- tionnal reform Printed by UAB «Baltijos Kopija», Vilnius Lithuania 2003, ss 131

[3]  http://portalunescoorg/education

Abstract – Considered in this paper is intensification in different spheres of educational activities

[4] Козлакова Г A, Марігодов В Κ, Слободянюк А А Вища технічна освіта (педагогічний, дидактичний та соціально-психологічний аспекти): Монографія – Севастополь: Вид-во СевГТУ, 2001 – 268 с: Ил

INTENSIFICATION OF DIFFERENT SPHERES OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN HIGH SCHOOL

Baibakov R A, Lysenko R B, Podgorecki J Sevastopol National Technical University Pedagogical Institute ofOpole University (Poland) Sevastopol, 99053, Ukraine Ph: 235168, e-mall: ped@sevgtusebastopolua

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р