На рис 782 наведена схема включення ИС MAX773, що забезпечує вихідна напруга 100 В і струм навантаження 10 мА при діапазоні вхідної напруги

Рис 782

Основна схема включення ИС перетворювача MAX773

Примітка до рис Залежність вихідної напруги UBbIX від величини опорного напруги іш і опорів резисторів R1 і R2 виражається співвідношенням:

24-28 В Ha рис 783 пояснюються розрахунки, необхідні для вибору значення опору RmyHT Ця величина повинна бути такою, щоб струм 1шунт перевищував 1 мА, але був менше 20 мА Якщо розраховане значення струму стабілізатора перевищує 20 мА або струм стабілітрона більше 5 мА і необхідно менше значення струму стабілізатора, потрібно використовувати схему, показану на рис 784 Застосування цієї схеми дозволить збільшити потужність управління та зменшити струм стабілітрона при управлінні роботою N-канальних польових транзисторів з великими ємностями затворів Рекомендоване значення 1ЩУНТ становить 3 мА, що забезпечує необхідний струм зміщення схеми, хоча значення струму стабілітрона можуть бути вище Слід зазначити, що шунтовий стабілізатор не замикають в режимі відключення і продовжує споживати розрахунковий струм стабілітрона Для запобігання цього необхідно встановити вимикач послідовно з шунтовим резистором У табл 711 наведені списки фірм, що постачають компоненти (Див «Maxim New Releases Data Book», 1995, pp 4-152, 4-154)

Ріс783

Пояснення розрахунку опору шунта

Примітка до рис Розрахунок струму шунта (стабілітрона) 1блазень см в тексті Розрахунок опору шунта R ^ y ^ j проводиться за такою формулою:

Ріс784

Підвищуючий перетворювач із зменшеним струмом шунта

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)