На рис 686 показано використання інтегрального компаратора MAX931 як джерело живлення з струмом навантаження до 40 мА і зі схемою автоматичного скидання вихідної напруги через заданий час після включення Вихід ком-паратораявляется виходом джерела живлення При струмі навантаження 10 мА вихідна напруга на 0,15 В нижче номінального (UBATT – 0,15 В), в режимі очікування (спокою) струм споживання схеми складає всього 3,5 мкА При зазначених номіналах резисторів дільник опорної напруги задає гістерезис ± 50 мВ і напруга 100 мВ на вході (IN-), при цьому різниця потенціалів, яку має пройти спадає напруга на вході (IN +) до моменту спрацьовування компаратора, становить приблизно 50 мВ Постійна часу RC-ланцюга визначає тривалість подачі живлячої напруги на вихід (висновок 8) від моменту включення схеми і переходу компаратора в робочий стан до моменту повернення компаратора в вихідний нульовий стан і виключення живлення Приблизна величина періоду (в секундах) може бути визначена за формулою: R x З x 4,6 Наприклад: 2 МОм x 10 мкФ x 4,6 – 92 с («Maxim New Releases Data Book», 1995, pp 3-23,3-57)

Рис 686

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)