Вольвач О Є, Вольвач Л Н, Стрепко І Д НДІ «Кримська астрофізична обсерваторія» РТ-22, Кацивелі, м Ялта, 98680, Україна тел: (0654) 237152, e-mail: volvach @ craocrimeaua Шульга В М Радіоастрономічний інститут НАН України м Харків, 61002, Україна

Анотація – Розроблено і введено в дію неохла-ждаемий радіометр на частоту 5 ГГц для проведення спостережень мазерного джерел випромінювання на 22-му радіотелескопі НДІ КрАО Шумова температура приймальної системи в зеніті склала 60 К Проведено цікп спостережень 13 областей зореутворення в лінії молекули ОН на частоті 4765 МГц (^ Πι / 2, J = 1/2, F = 1 -> 0) зі спектральним дозволом 0,06 км / с У джерелі MonR2 зареєстровано збільшення інтенсивності компоненти з променевою швидкістю 108 км / с

I                                      Введення

Мазерного випромінювання на переходах збудженого стану ^ Πι / 2 молекули ОН на довжині хвилі 6 см (F = 1 ^ 1 частота 4750656 MHz, Р = 1 ^ 0 частота 4765562, F = 0 ^ 1 частота 4660242 МГц) асоціюється з компактними НИ областями [1,2,3] Інтенсивність випромінювання мазерного джерел на частоті

47 ГГц в кілька разів слабкіше ніж інтенсивність лінії на частоті 1665 МГц [4, 5] Спектр мазерного джерел на частоті 47 ГГц зазвичай складається з одиночної вузької неполяризованим лінії [6, 7] З іншого боку, мазери на частоті 4765 МГц повязані з мазерами на частоті 1720 МГц [8]

На радіотелескопі РТ-22 НДІ КрАО створені прийомні системи на нові частотні діапазони, вибір яких визначався завданнями спостереження найменш вивчених мазерів

II                                    Апаратура

в 2003 р РТ-22 НДІ КрАО оснащений новим прийомним пристроєм на частоту 5 ГГц з використанням неохолоджуваного малошумящего СВЧ транзисторного підсилювача (МШУ), виготовленого у ВАТ «Сатурн» Вхідні МШУ з пристроями перетворення сигналів до проміжної частоті і сінхронізуємий гетеродином розташовані в первинному фокусі РТ-22 Проведено дослідження параметрів системи радіотелескоп-радіометр в режимі одиночної антени У табл 1 наведені характеристики системи радіотелескоп-радіометр

Табл 1 Параметри системи радіотелескоп – радіометр

Table 1 Radio telescope- receiver parameters

Parameters

5 GHz

Θο5

105

SL, dB

<20

КВП

06

Tsvs, К

60

Ширина діаграми спрямованості антени

5, рівень першого бічного пелюстки SL і КВП апертури розраховувалися на основі виміряної діаграми спрямованості опромінювача

Шумова температура системи визначалася за калібрувальним джерелами: Vir-A, Cas-A, Cyg-A, Tau-A Перед кожним вимірюванням шумової температури системи, точність наведення на джерело визначалася скануванням Потім радіотелескоп встановлювався по черзі на радіоджерело і на точку, віддалену від нього на 5 величин головного пелюстка діаграми спрямованості на рівні 0,5 (джерело

– фон) Залежно від інтенсивності випромінювання джерела проводилася серія з 6-10 вимірювань, після чого розраховувалося її середнє значення, і оцінювалася середньоквадратична помилка середнього

III                                   Спостереження

в період з 2003 – 2005 рр. з використанням нового неохолоджуваного радіометра було проведено

4 сесії спостережень областей зореутворення в лінії молекули ОН на частоті 4765 МГц У табл

2 вказані спостерігалися мазерного джерела

Табл 2 Спостерігалися джерела мазерного випромінювання на частоті 4765 МГц

Table 2 4765-MHz ОН maser emission observed

Name

R A (1950)

Dec

(1950)

Velocity

(km/s)

W3(0H)

02 21 55

61 52 00

-440

Orion-1 R

05 32 47

-05 24 20

131

176

Mon-R2

06 05 19

-06 22 50

108

S252-A3

06 05 34

20 39 47

98

SgrB2

144410

-28 22 02

595

OH35341 -036

17 27 06

-34 39 10

-207

W49N

19 07 48

09 01 14

21

W51

19 2124

14 24 40

573

K3-50

19 59 52

33 24 20

-204

ONI

20 08 10

31 22 41

95

241

DR21(0H) N

20 37 14

42 1 4 08

-32

51

W75S (1)

21 41 21

54 42 30

-621

NGC7538

23 11 36

61 11 49

-592

Для реєстрації сигналу використовувався Фурє спектр аналізатор паралельного типу [9]

На рис1 наведено виміряний спектр джерела MonR2: горизонтальна вісь – швидкість в км / с, вертикальна – антенна температура в К Над кожним графіком вказані координати (в1950) і назва джерела

У лютому – березні 1982 р в джерелі MonR2 інтенсивність випромінювання компоненти з променевою швидкістю 108 км / с становила близько 012 Ян У жовтні 1990 р і в березні 1991 р – 15 Ян і 05 Ян відповідно [10, 11] У жовтні 1994 р потік збільшився до

3 Ян, і остаточно 1994 р зріс до значення 7-8 Ян У середині 1995 щільність потоку зросла до 30 Ян і потім почала зменшуватися У середині 1997 щільність потоку компоненти зросла до 75 Ян [12], а в другій половині 1998 р зменшилася до 5 Ян [7] Наші дані показують збільшення інтенсивності мазерного лінії в -10 разів порівняно з даними спостережень другою половиною 1998 р

Velocity, km/s

Рис 1 Спектр мазерного джерела Fig 1 Maser source spectrum

IV                                  Висновок

Введення в дію неохолоджуваного радіометра на частоту 5 ГГц дало можливість розширити діапазон досліджень джерел мазерного випромінювання За спостереженнями областей зореутворення в лінії молекули ОН на частоті 4765 МГц з використанням 22-м радіотелескопу отримані нові дані про спектри мазерного джерел

Робота частково підтримана грантом INTAS 1А 03-59-114

V                           Список літератури

[1] Zuckerman В, Palmer Р, Penfleld Н, Lllley А Е / / 1968, ApJ, V153, L69

[2] Gardner F F, RIbes J С / / 1971, Astrophys Lett, V 9, P175

[3]  Rickard L J, Zuckerman B, Palmer P, 1975, ApJ, V200, P6

[4]  Gardner F F, Martln-Plntado J //1983, A&ampA, V121, P265

[5]  Cohen R J, MashederM R W, Walker R N F //1991, MNRAS, V250, P611

[6]  Cohen R J, MashederM R \N, CaswellJ L H 1995, MNRAS, V274, P 808

[7]  M Szymczak, A J Kus and G Hrynekll Mon Not

R Astron Soc 2000, V312, P211 -216

[8]  Palmer P, Gardner F F, WhIteoakJ B //1984, MNRAS, V211, P41

[9] Volvach AE, Strepka ID, Nikitin PS, Volvach LN Shulga V М, AntufeevA B, Mishenko VV if 13th International Crimean Conference «Microwave and telecommunication technology», 2003, Sevastopol, Ukraine P115-111

[10]Cohen R J, MashederM R W, CaswellJ L //1995, MNRAS, V274, P808

[11]Sm/fs, Derek P H MNRAS, V287, Issue 2, pp 253-261

[12]Smits D P, Cohen R J, Hutawarakorn B if 1998,

MNRAS, V296, L11

5 GHz RECEIVER FOR MASER SOURCES OBSERVATIONS WITH RT-22 CrAO

Volvach A E, Volvach L N, Strepka I D

Crimean Astrophysical Observatory RT-22, Yalta, 98680, Ukraine Ph: (0654) 237152, e-mail: volvach@crao Crimea, ua Shulga V M

Radio Astronomical Institute of NASU Kharkov, 61002, Ukraine

Abstract – The no cooled 5 GHz radiometer has been introduced into operation at 22-m radio telescope CAO The system temperature was 60 K We report the observations ofthe 4765- MHz maser transition of OH friic, J=1/2, F=1^0) towards 13 star-forming regions with spectral resolution of 0,06 km s\ taken with the 22-m Simeiz telescope

I                                         Introduction

The transitions of OH in the excited state ^Πι,2, J=1/2 at 6 cm (F=1^1 at 4750656MHz, F=1^0and F=0^1 at 4765562 and 4660242 MHz) are generally found in association with compact Hll regions [1,2,3] Excited emission intensity of 47-GHz masers is usually more than two orders of magnitude in several cases than that ofthe dominant 1665-MHz line [4], [5] Spectrum of47- GHz maser line usually consists of a single narrow unpolarized feature [6,7] On the other hand, 4765-MHz masers are strongly associated with 1720-MHz masers [8]

II                                        Equipment

The 5 GHz no cooled Low Noise Amplifier of radiometer was introduced into operation at 22-m radio telescope CAO The LNA was developed and manufactured by Joint-Stock «Saturn» with the help of Crimean Astrophysical Observatory Presented in Table 1 are receivers’ parameters Amplifier, phase and amplitude calibration units have been installed in the primary focus of the antenna Focusing has been made by measuring power pattern from observations of radio sources Taurus-A, Virgo-A, Cas-A and Cygnus-A System equivalent flux density (SEFD) is measured by observing the strongest radio sources

Prior to intensity measurements, we have determined the source position by scanning Antenna temperature from the source was defined as the difference between the radiometer responses averaged over 30 s at two different antenna positions Depending on emission intensity, we have made a series of 6-20 measurements and then calculated the mean signal intensity and estimated the RMS error ofthe mean

III                                       Main Part

OH 47-GHz masers observations have been carried out in 4 sessions using 22-m radio telescope in 2003 – 2005 4765- MHz OH maser emissions observed are presented in Table 2 The spectrum of MonR2 maser sources are presented in Fig3 Horizontal scale is the velocity in km s\ Vertical scale is the flux density in Jy At each graph coordinates (B1950) and source name are specified

MonR2 peak intensity of feature at 108 km s^ was 15 Jy in 1990 October and 05 Jy in 1991 March [10, 11] The strong emission of MonR2 with the peak flux density of 75 Jy was observed at 19975 epoch [12] and then decreased before 5 Jy in the second half 1998 [7]

IV                                       Conclusion

The 5 GHz no cooled Low Noise Amplifier has been introduced into operation at 22-m radio telescope That gives the possibility to start 47-GHz maser observations New data about the spectra of OH 4765 MHz maser sources using 22-m radio telescope have been obtained

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р