Дуже часто до складу вхідних ланцюгів перетворювачів включається додатковий силовий елемент, званий лінійним реактором (line reactor) або моторним дроселем Лінійний реактор являє собою обичньш триобмотковий дросель, що включається в силову схему статичного перетворювача Ми вже говорили про те, що цей елемент, будучи встановленим на вході перетворювача, виконує функції зниження впливу на живильну мережу Але ще одна важлива його функція – це зниження гармонік, кратних основній гармоніці напруги живлення

Рис 2421 Графік залежності ступеня придушення від частоти для фільтра

Б23Б

Рис 2420 Зовнішній вигляд і електрична схема фільтрів типу Б23Б

Включення трифазного випрямляча за схемою Ларіонова з ємнісним фільтром на виході безпосередньо в живильну мережу вкрай небажано, оскільки споживання струму від мережі (рис 2422) тут характеризується наявністю коротких імпульсів, багатих вищими гармоніками Але якщо ми звернемося до рис 2423, на якому показана форма струму в тій же схемі, але за умови установки між мережею і входом випрямляча лінійного реактора, то зауважимо, що сумарний фазний струм

Рис 2422 Форма фазних струмів при відсутності лінійного реактора

Рис 2423 Форма фазних струмів при наявності лінійного реактора

став близьким до синусоїдального, а значить, зменшився рівень гармонійних спотворень і підвищився коефіцієнт потужності

Джерело: Семенов Б Ю Силова електроніка: професійні рішення – М: СОЛОН-ПРЕСС, 2011 – 416 c: Ил