Казимиренко В Я, Наритник Т Н Інститут Електроніки та звязку м Київ Тел: 477-65-47

Анотація – Розглянуто способи організації зони обслуговування в мережах систем бездротового доступу сімейства МІТРІС

I Введення

в доповіді представлені основні заходи та технічні рішення, використовувані в різних версіях систем типу МІТРІС [1-6]

II                              Основна частина

Зона обслуговування – частина зони покриття, в якій забезпечується необхідну якість надання інформаційних та телекомунікаційних послуг, інформаційного обміну

У зоні обслуговування в першу чергу повинні забезпечуватися необхідні показники динамічного діапазону і забезпечення послугами найбільш перспективних з точки зору затребуваності послуг територій Можливі різні підходи до формування зон обслуговування

Основні способи формування зони обслуговування можуть будуватися, на основі способу передачі з однієї точки, коли передача ведеться передавачем (передавачами) однієї Центральної чи Базовою станції з характеристиками, достатніми для забезпечення якісного обміну інформацією з абонентами в межах передбачуваної комерційної зони обслуговування, а антени Центральної Станції (ЦС) при цьому розміщуються на досить великій висоті, наприклад, на вишках обласних (крайових) радіотелевізійних передавальних центрів (РТПЦ)

Інший підхід до організації необхідної зони обслуговування передбачає використання принципів побудови територіально-розподілених мереж Насамперед, це використання стільникового принципу, коли передбачувана комерційна зона обслуговування розбивається на осередки (соти), і передача забезпечується мережею Базових Станцій (БС) При цьому потрібно значно менша потужність передавача (передавачів) і висота підвісу антен для кожної БС (у кожній окремій стільникового комірці), менше ніж при мовленні з однієї точки, але виникають питання, повязані з інтерференцією радіосигналів від декількох БС в зонах перекриття

Застосовується також комбінований спосіб побудови зони обслуговування, коли основна комерційна зона обслуговування забезпечується передачею з однієї точки, а її розширення за важливих напрямках, з точки зору затребуваності послуг абонентами в конкретному напрямку чи районі, планується за стільниковим принципом Як в другому, так і в третьому варіантах необхідна мінімізація взаємного впливу радіопередавальних коштів БС та облік основного принципу формування комерційної зони обслуговування (забезпечення послугами абонентів у перспективних населених пунктах і т д) Для цієї мети значний інтерес представляють розроблені передавачі-ретранслятори вихідною потужністю на рівні одиниць мВт

Відзначимо, що побудова мережі вимагає значних капіталовкладень і повинно бути комерційно обгрунтовано

Імовірність взаємного впливу передавальних засобів ЦС і БС у разі МІТРІС вкрай мала, так як антени АС мають досить високим коефіцієнтом спрямованості (на відміну від терміналів мереж стільникового радіозвязку (GSM, CDMA та ін), а антени АС зони обслуговування ЦС і БС спрямовані на різні обєкти АС, антени яких випадково опинилися спрямованими по умовної лінії, що зєднує ЦС і БС, утворюють радиолинию з заважає станцією або з дуже низьким значенням енергопотенціалу, або взагалі практично недоступні для впливу альтернативного передавача через великої дальності або малого значення висоти підвісу (Практично рівний нулю щодо рівня поверхні Землі

Для створення економічно вигідною бездротової мережі, повинна бути забезпечена мінімальна вартість абонентського обладнання

В системі МІТРІС в прямому каналі використовується частотний діапазон 11,7 .. 12,5 ГГц і технології, сумісні з супутниковими, що дозволяє використовувати масово випускається (що є необхідною умовою зниження вартості) абонентське обладнання, в першу чергу радіотехнічне

Однак, при цьому виникають питання, повязані з відзнакою реальних умов поширення радіосигналу в супутникових мережах та в мережі МІТРІС Ці відмінності відбиваються на верхній межі динамічного діапазону (ДД) Вирішення цього завдання індивідуальним обмеженням частотного діапазону кожної абонентської станції (АС) призводить до подорожчання АС, погіршення її показників в частині нижньої межі ДД Введення автоматичного регулювання коефіцієнта передачі лінійного тракту АС залежно від змінених умов поширення на трасі, істотно здорожує АС

У доповіді розглядається технічне рішення розширення діапазону реально прийнятих сигналів в зоні обслуговування, введенням фіксованих аттенюаторов в АС і перебудовуються аттенюаторов на ЦС Таке рішення дозволяє у всій зоні обслуговування підтримувати необхідний динамічний діапазон без задіяння користувачів

У доповіді також розглянуто питання розширення зони обслуговування за рахунок створення прототипів сот в недоступних для обслуговування територіях допомогою установки введених ретрансляційних станцій, що виконують функції гранично спрощених функціонально БС При цьому звязок з ЦС може бути реалізована по радіоканалах, створюваним засобами ЦС, практично не підвищуючи вартість мережі, оскільки вартість таких станцій становить соту частку вартості ЦС

Таким чином, реалізується комбінована мережа, що забезпечує реалізацію зони обслуговування з необхідними показниками, і пропонуються способи управління фізичними параметрами мережі (умови розповсюдження, забезпечують необхідний рівень сигналу на вході приймачів АС)

Розглянуто можливості розширення мережі, введенням додаткових ретрансляційних станцій в кожному потрібному напрямку (тобто, створення декількох ретрансляційних сот в одному напрямку) Виконання необхідних умов дозволяє розширити зону обслуговування системи МІТРІС без проміжного відновлення даних до розміру 150 .. 200 км

III                                  Висновок

в доповіді розглянуті питання формування зони обслуговування системи МІТРІС для включення в неї областей, недоступних для обслуговування з одного ЦС

Розмір 30 при виконанні умов неспотвореному переданих сигналів (перекручувань в допустимих межах) може досягати 150 .. 200км замість

50 . 60 Км при обслуговуванні однієї ЦС При цьому вартість мережі не зазнає суттєвих збільшень

V                           Список літератури

[1] Наритник Т Н, Згуровський М 3, Ільченко М Є, Кравчук С А Мікрохвильові пристрої телекомунікаційних систем Том 211 К: «Видавництво« Пол1техн1ка », 2003-539 з

[2] Патент України № 2002042956 від 12042002 Мікрохвильова інтегрована ТЕЛЕРАДІОІНФОРМАЦІЙНА система МІТРІС-ІНТ »Казимиренко В Я, Наритник Т Н. І ін

[3] Патент України № 2002108425 «Мікрохвильова інтегрована дистрибутивная інформаційна система МІДІС», Казимиренко В Я, Наритник Т Н. Та ін

[4] Патент України № 2001053127 від 07052001 р Мікрохвильова інтегрована ТЕЛЕРАДІОІНФОРМАЦІЙНА система МІТРІС-С »Казимиренко В Я, Наритник Т Н. Та ін

[5] Патент України «Мікрохвильова інтегрована ТЕЛЕРАДІОІНФОРМАЦІЙНА система МІТРІС-К» Казимиренко В Я, Наритник Т Н »та ін

[6] Міжнародна заявка PCT/UA02/00038 від 310303 р Казимиренко В Я, Наритник Т Н та ін

ORGANIZATION OF THE SERVICE ZONE IN MITRIS WIRELESS ACCESS SYSTEM

Kazimirenko V Ya, NarytnikT N

Institute of the Electronics and communication Kiev

Abstract – The considered ways for organization of the service zones in set of the MITRIS wireless access system

I                                        Introduction

The report presents the main actions and technical decisions, used in various versions of MITRIS-type systems

II                                         Main part

The way and technical decisions of the service zone making are considered in the report, providing required quality of the signal at the input subscription station in the service zone The expansion ways of the sizes of the zone of the service are also considered

Ill                                       Conclusion

Problems of the zone shaping for MITRIS system servicing to include areas inaccessible for servicing with one CS are considered in the report

To fulfil conditions of the sent signal distortion absence (distortion in possible limit) ZO size can reach 150 – 200 km instead of 50 – 60 km, when servicing one CS

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р