Перетворювачі сигналу з цифрової форми в аналогову можна перевіряти, подаючи сигнал на цифровий (дискретний) вхід і одночасно контролюючи наявність відповідного вихідної напруги Наприклад, в ЦАП, зображеному на рис 92, вхідні висновки 4-11 ІС RM/RC4888 мо ^ т бути заземлені (для подачі логічного 0) або підключені до джерела напруги 5 В (для подачі

Рис 92 Восьмизарядний двійковий ЦАП

Примітка до рис Калібрування проводиться в наступному порядку:

1 Подати на входи 4-11 нульовий рівень сигналу (логічний 0)

2 Виробляти підстроювання вхідного зміщення, поки UBbIX не стане рівним 0

3 Подати на входи 4-11 високий рівень сигналу (логічна 1)

4 Підлаштовувати посилення, поки VBbIX не стане рівним необхідному значенню

* – Необовязкові компоненти схеми служать для зменшення шуму джерела опорного напруги

## – Необовязкові компоненти схеми счужат дчя зменшення часу встановлення вихідної напруги

логічної 1), а вихідна напруга контролюється на виведення 13 вольтметром з високим класом точності Відповідність вихідних аналогових сигналів вхідного бінарного коду представлено в табл 91

При невеликих відхиленнях вихідної напруги можна зробити корекцію за допомогою калібрувальних процедур Наприклад, при подачі на всі цифрові входи логічного 0 (висновки 4-11 заземлені) можна за допомогою потенціометра підлаштувати вхідний зміщення так, щоб вихідна напруга UBbIX стало рівним 0,0000 В Потім, подавши на всі цифрові входи напруга 5 В (рівень

Таблиця 91 Таблиця перетворення 8-розрядного ЦАП

Примітка до табл СДР – старший двійковий розряд МДР – молодший двійковий розряд

логічної 1), слід виробляти підстроювання посилення до значення вихідної напруги UBbIX, Рівного 9,9609 В Можливо, обидві подстроєчниє процедури доведеться повторити кілька разів, щоб значення вихідних напруг перебували в заданих межах

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)