На рис 668 приведена принципова схема повторювача напруги для ємнісний навантаження понад 100 пФ На рис 669 показані осцилограми вхідного і вихідного сигналів (розташування висновків мікросхеми MAX412 см на рис 645) Резистор Rl відокремлює ємність навантаження від виходу підсилювача з метою запобігання самозбудження («Maxim New Releases Data Book», 1994, p 3-41)

Рис 668 Повторювач напруги для ємнісний навантаження (понад 100 пФ)

Рис 669 Форми сигналів в схемі повторювача напруги

Примітка до рис Напруга живлення становить ± 5 В осцилограми зняті при температурі навколишнього середовища 25 ° С

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)