На рис 716 наведено приклад використання інтегральної мікросхеми MAX620 як схеми керування кроковим двигуном Сигнали логічних ТТЛ / КМОП схем перетворяться в сигнали з підвищеним напругою, які управляють чотирма силовими N-канальними МДП транзисторами, які задають струм в кожній з чотирьох обмоток крокової двигуна Діоди забезпечують шлях для розряду обмоток двигуна (Див «Maxim New Releases Data Book», 1992, p 4-28)

Рис 716 Система управління чотирьохфазним кроковим двигуном

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)