На рис 58 показана схема стабілізованого по постійному струму широкосмугового підсилювача, високий вхідний опір якого досягається за рахунок застосування польового транзистора Вхідна ємність становить близько 3 пФ, ширина смуги пропускання – 100 МГц, коефіцієнт посилення – 10 (параметри елементів у ланцюзі зворотного звязку вказані на рис 58) Підсилювач Al забезпечує стабілізацію схеми за рахунок управління каналом польового транзистора Q1 за допомогою додаткової петлі зворотного звязку (Див «Linear Technology», Application Note 47, p 34)

Стабілізований підсилювач з коефіцієнтом посилення 10

На рис 59 представлений варіант схеми стабілізованого по постійному струму підсилювача з диференціальним входом, а на рис 510 – осцилограми наступних сигналів: А – на одному з диференціальних входів схеми, В – на виході

Рис 58 Схема зі стабілізацією по постійному струму і з високим вхідним опором

Ріс59

Схемо стабілізованого підсилювача з диференціальним входом і коефіцієнтом посилення 10

Рис510

Осцилограми сигналів стабілізованого підсилювача з диференціальним входом і коеффіціентомусіленія 10

підсилювача A1 (знято з 500-омного змінного резистора після ємності 0,001 мкФ), С – на виході підсилювача A2, D – на виході підсилювача АЗ При калібруванні спочатку потрібно встановити резистор настройки коефіцієнта посилення по змінному струму в положення, при якому форма імпульсу на виході схеми буде найбільш близька до прямокутної Потім резистором настройки коефіцієнта посилення по постійному струму встановити максимальне значення амплітуди плоскою

ршіни вихідного імпульсу (осциллограмма D) Коефіцієнт підсилення схеми 10, смуга пропускання – більше 35 МГц, максимальна швидкість наростання – 50 В / мкс, напруга зсуву нуля – близько 200 мкв (Див «Linear Technology», \pplication Note 47, p 35)

Стабілізований підсилювач з коефіцієнтом посилення 1000

На рис 511 зображена схема, аналогічна представленої на рис 59, але з коефіцієнтом посилення 1000 Повна смуга пропускання по малому сигналу – коло 35 МГц, смуга пропускання при максимальній потужності – 10 МГц, час наростання – 7 нс, затримка – менш 7,5 нс Вхідний шум не перевищує 15 мкВ в межах всієї смуги пропускання На рис 512 показана реакція схеми на вхідний імпульс тривалістю 60 нс і амплітудою 2,5 мВ (осциллограмма А) Час

Рис 511 Схема диференціального підсилювача зі стабілізацією по постійному струму і коефіцієнтом посилення 1000 (номери висновків у скобкох для корпуса DIP)

Для налагодження схеми подайте низькочастотний сигнал (або сигнал постійного струму) заданої амплітуди і відрегулюйте підбором резистора 240 кОм (див рис 511) коефіцієнт посилення по низькій частоті до отримання тисячократно посиленого вихідного сигналу (в сталому режимі) Потім змінним резистором 250 Ом встановіть коефіцієнт посилення по високій частоті таким чином, щоб усунути викиди на передньому і задньому фронтах вихідного імпульсу І нарешті, регулюванням змінного конденсатора добийтеся оптимальної форми

Ріс512

Осцилограми сигналів при подоче на вхід підсилювача імпульсу тривалістю 60 нс і амплітудою 2,5 мВ

Ріс513

Частотна характеристика

наростання і затримки тисячократно посиленого сигналу (осциллограмма В) знаходиться в межах від 5 до 7 нс Викиди на перехідній характеристиці можуть бути скомпенсовані шляхом підстроювання підсилювача Al На рис 513 наведена залежність коефіцієнта підсилення від частоти Як видно, посилення залишається практично постійним з відхиленнями не більше 0,5 дБ аж до частоти 20 МГц і знижується на 3 дБ при 38 МГц Викиди на вершині імпульсу, помітні на рис 512, викликані невеликим підйомом частотної характеристики, який починається з величини 1 МГц і закінчується на частоті 15 МГц При необхідності частотна характеристика підсилювача може бути скоригована аж до повного усунення викидів на фронтах вихідного сигналу

фронту і спаду імпульсу на виході схеми На рис 514 представлені осцилограми вхідного (А) і вихідного (В) сигналів при правильно виконаних налаштуваннях На рис 515 видно вплив надлишкового посилення по високій частоті (значні викиди на фронтах імпульсів), а на рис 516 – вплив надлишкового посилення по постійному струму, тобто затягування процесів встановлення і спаду перехідної характеристики, нерівномірність вершини (Див «Linear Technology», Application Note 47, pp 36,37)

Ріс514

Осцилограми вхідного і вихідного сигналів при правильно виконаних ностройкох

Ріс515

Вплив надлишкового посилення в області високих частот (значні викиди на фронтах вихідного сигналу)

Ріс516

Вплив надлишкового посилення в області низьких частот (затягування процесів встановлення і спаду, нерівномірність вершини)

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)