На Рис 16, а, б показані сигнали, навколишні ідеалізований MK Їх розшифровка приведена в Табл 11 Цей «джентльменський набір» характерний для звичайних 8-бітних MK

Рис 16 Умовне графічне позначення ідеалізованого MK:

а) повна схема

б) спрощена схема

Таблиця 77 Розшифровка сигналів ідеалізованого MK

Ланцюг

Призначення, функція

Назва по даташіту

+AVCC

Ланцюг аналогового харчування (+)

AVCC, AVDD

+>fcc

Ланцюг цифрового харчування (+)

VCC, VDD

RES

Початковий скидання найнижчими рівнем

Ws

XT1

Вхід генераторної схеми

XTAL1,XT1

XT2

Вихід генераторної схеми

XTAL2, XT2

OUT

Вихідні лінії портів

Px, Rx, GPx

ПЧ

Вхідні лінії портів

Px, Rx, GPx

IN/OUT

Лінії двонапрямлених портів

Px, Rx, GPx

VREF

Вхід / вихід внутрішнього / зовнішнього ІОН

VREF

AGND

Загальний аналоговий провід (-)

AVSS, AGND

GND

Загальний цифровий провід (-)

VSS, GND

Щоб не захаращувати електричні схеми зайвою інформацією, надалі в них будуть приводитися тільки найбільш важливі звязки Інше вважається наявним в MK за замовчуванням, наприклад, окремі ланцюга аналогового харчування, кварцовий резонатор, лінії підключення програматора і тд

Умовне графічне позначення MK, як радіоелементу, буде різним в залежності від наступних функціональних ознак:

• вхідні сигнали (Мал 17, а .. д)

• вихідні сигнали (Мал 18, a .. o)

• суміщені входи / виходи (Мал 19, а .. н)

ланцюга управління, синхронізації і скидання (Мал 110, а .. д)

Рис 17 Умовні позначення вхідних сигналів MK:

а) цифрові входи без внутрішнього резистора, активний фронт спадаючий і наростаючий

б) цифрові входи з внутрішнім резистором R, активний фронт спадаючий і наростаючий в) цифровий вхід обробки переривання INT і цифровий вхід таймера / лічильника ТО

г) аналоговий вхід внутрішнього АЦП

д) аналогові входи внутрішнього компаратора (позитивний і негативний)

Рис 18 Умовні позначення вихідних сигналів MK (початок):

а) цифровий КМОП-виходс довільно змінюється інформацією («1» – ВИСОКИЙ рівень, «0» – НИЗЬКИЙ рівень)

б) цифровий вихід з відкритим стоком і довільно змінюється інформацією («X» – стан обриву, «0» – НИЗЬКИЙ рівень)

в) аналоговий вихід найпростішого ЦАП на основі програмованого ІОН

г) цифрові виходи з перепадами «НИЗЬКИЙ-ВИСОКИЙ» і «Високий-низький»

д) цифрові виходи з постійною генерацією імпульсів, близьких до меандру

е) цифрові виходи з сигналами ШІМ переважно низького рівня і переважно ВИСОКОГО рівня

ж) цифрові виходи з поодинокими імпульсами високого і низького рівня

з) цифрові виходи з генерацією імпульсних послідовностей великий шпаруватості переважно ВИСОКОГО рівня і переважно низького рівня Про

Про Рис 18 Умовні позначення вихідних сигналів MK (закінчення):

і) цифрові виходи з генерацією сигналів різної частоти к) «біжучий одиниця» на двох і більше виходах л) «біжить нуль» на двох і більше виходах м) цифрові сигнали, зсунуті по фазі на половину періоду н) пачки коротких імпульсів о) дельта-імпульси з активним ВИСОКИМ і з активним низькому рівні

Рис 19 Умовні позначення вхідних / вихідних сигналів MK (початок):

а) суміщений цифровий вхід / вихід з активним спадаючим фронтом по входу

б) суміщений цифровий вхід / вихід з активним наростаючим фронтом по входу

в) цифровий вихід, поєднаний з аналоговим входом АЦП

г) дві цифрові лінії, одна з яких налаштована на вхід, інша – на вихід

д) інтерфейс 12С з вихідним сигналом SC1 і двонапрямленим сигналом SDA

е) інтерфейс SPI з вхідними сигналами SC1, MOSI і вихідним сигналом MISO

ж) інтерфейс UART (USART) з вхідним сигналом RxD і вихідним сигналом TxD

з) цифровий паралельний інтерфейс з поєднаною шиною адреси / даних AO .. An Про

Про Рис 19 Умовні позначення вхідних / вихідних сигналів MK (закінчення): і) інтерфейс ШВ з двонаправленими висновками D +, D-

к) лінії з квазівідкриті стоком: «0» – вихід з низьким рівнем, «1» – вихід з ВИСОКИМ рівнем, «Z» – високоімпедансное вхід без резистора л) аналогічно Рис 19, до, але з протівофазного сигналами

м) лінії «квазідвунаправленние»: «0» – вихід з низьким рівнем, «1» – вихід з ВИСОКИМ рівнем, «R» – вхід з «pull-up» резистором R

н) аналогічно Рис 19, м, але з протівофазного сигналами і з активним ВИСОКИМ рівнем

Рис 110 Умовні позначення сигналів управління, синхронізації, скидання:

а) вхід ІОН б) вихід ІОН в) вхід (XT1) і вихід (XT2) генераторного вузла

г) скидання сигналом низького рівня RES д) скидання сигналом ВИСОКОГО рівня RST

Відрізнити «що є що», допомагають стінки вертикальних ліній в умовному графічному позначенні MK Вхідні сигнали, як прийнято в електричних схемах, підводяться зліва, значить вертикальна лінія одна, причому знаходиться вона теж зліва (наприклад, Рис 17, а) Вихідні сигнали за традицією малюються з правого боку, значить вертикальна лінія розміщується теж справа (наприклад, Рис 18, а) Якщо в MK використовуються двонаправлені лінії, то вертикальних ліній буде дві та умовне позначення MK перетворюється на класичний прямокутник

На всіх наступних схемах загальний провід MK, тобто ланцюг GND, малюється внизу, харчування Vcc вгорі, входи зліва, виходи справа Двонаправлені висновки можуть перебувати як зліва, так і справа Харчування AVCC і загальний провід AGND для економії місця на схемах не відображаються, хоча вважається, що якщо вони потрібні, то включені правильно

• Обмеження і умовності Транзистори, діоди, ОУ в некритичних випадках будуть уніфікованими, наприклад, KT315, КД522, LM358, або повністю знеособленими, наприклад, m (npn), VTJ (pnp), VD1 (Шоттки)

• У позначення стабілітронів, реле, світлодіодів, розрядників вводиться цифровий параметр Наприклад, VD1 (4V7) – це стабілітрон з напругою стабілізації 47 В K1 (5V) – це реле з номінальним робочим напругою 5 В HL1 (18V) – це світлодіод зеленого кольору, у якого пряма гілка ВАХ починається приблизно з 18 В HL1 (кр-зел) – двоколірний світлодіод з «червоним» і «зеленим» випромінювачами FV1 (120V) – розрядник з пороговим напругою 120 В

• Моточні дані трансформаторів і котушок індуктивності, як правило, не наводяться Їх конструкція залежить від частоти сигналу, діапазону напруги та струму Коефіцієнт передачі трансформаторів вказується в дужках через дріб, наприклад, 77 (1/10) Це означає, що при подачі на первинну обмотку трансформатора змінної напруги 1 В на вторинній обмотці буде напруга 10 В Тип проводу для одноманітності обраний ПЕВ

Інтегральні стабілізатори застосовуються з сімейства 78Lxx, хоча їх можна замінити будь-якими іншими аналогічними

• Навантаження позначається у вигляді резистора RH без вказівки потужності, номіналу та наявності реактивної складової Ці величини уточнюються в приватному порядку при розробці конкретного пристрою

• Умовні графічні позначення ЕРІ на схемах будуть близькими до «ГОСТІВСЬКА», але в окремих випадках з відступами, щоб краще розяснити матеріал

• Порядкова нумерація ЕРІ в схемах ведеться в стандартному порядку: зверху вниз, потім зліва направо

• У разі застосування декількох каналів з однотипними елементами, вони будуть позначатися умовним знаком «А», Наприклад, R, VT Кількість каналів вказується буквою «п»

• У схемах з напругою живлення 15 .. 5 В запроваджуються спрощені написи для параметрів електролітичних конденсаторів З метою скорочення місця номінальну напругу у них вказуватися не буде, тільки ємність в мікрофарадах Справа в тому, що сучасні конденсатори мають робочу напругу від 63 В і вище, тобто всі вони годяться до застосування Малогабаритні «чіпи» для поверхневого монтажу з напругою 27 .. 4 В не в рахунок, це екзотика

Маркування резисторів

У цій книзі прийнято таку умовну маркування

Конденсатори ємністю до 99 пФ будуть позначатися в пікофарад з розділовою десятковою крапкою, наприклад, «20 пФ» = 2 пФ «22 пФ» = 22 пФ 47 пФ »= 47 пФ Конденсатори ємністю від 10 до 9999 пФ будуть позначатися в пікофарад без десяткового дробу і без напису «пФ», наприклад, «10» = 10 пФ «68» = 68 пФ «2200» = 2200 пФ

Конденсатори ємністю від 001 МК Ф до 9999 МК Ф будуть позначатися в мікрофарадах з десятковою точкою без напису «мкФ», наприклад, «18000» = 1800 МК Ф «0022» = 0022 МК Ф «01» = 01 МК Ф «10» = 1 МК Ф «470» = 47 МК Ф

Конденсатори ємністю від 001 Ф і більше будуть позначатися у Фарада з десятковою крапкою, наприклад, «047 Ф» = 047 Ф «01 Ф» = 01 Ф

Резистори звичайної точності ± 5 ± 10% опором до 999 Ом будуть позначатися в Омасі без напису «Ом», наприклад, «82» = 82 Ом «560» = 560 Ом

Резистори звичайної точності ± 5 ± 10% опором від 1 до 999 кОм будуть позначатися в кілоомах з додаванням букви «к», наприклад, «16к» = 16 кОм «18к» = 18 кОм «750К» = 750 кОм

Резистори звичайної точності ± 5 ± 10% опором від 1 МОм і більше будуть позначатися в мегаомах з додаванням великої літери «М», наприклад, «11м» = 11 МОм «ЗМ» = 3 МОм

Резистори підвищеної точності ± 05 ± 1 ± 2% безвідносно від опору будуть позначатися з додатком до номіналу третій значущої цифри Якщо три цифри вже є, то орієнтуватися треба по числах, що не входять в ряд E24, наприклад, «499к» = 499 кОм «362» = 362 Ом

Інші розяснення

Як вже зазначалося, посилання на першоджерела схем даються вибірково Це не означає, що все інше автор книги придумав сам Як правило, приводиться збірний образ певного технічного рішення, використовуваного на практиці розробниками різної кваліфікації Багато схем запозичене з даташітов, які фірми-виробники в цілях реклами безкоштовно виставляють на своїх сайтах

Проекти та публікації, з яких бралися схеми, можуть містити не зясовані редакційні помилки, неточності, а також початкові помилки і помилки розробників, викликані відсутністю макетування схем на практиці У простих і очевидних випадках помилки виправлені, але .. Іноді буває дуже складно зрозуміти сенс технічного рішення, якщо відсутня докладний опис принципу роботи та алгоритму функціонування програми

Користуватися цим збірником електричних схем треба творчо, не загострюючи увагу на дрібних недоліках і неточності Людський фактор можна звести до мінімуму, але позбутися від нього назовсім не можна

Інтернет нівелює новизну ідей і сприяє миттєвому поширенню інформації Для авторів це мінус, для користувачів це плюс З іншого боку, автор технічних публікацій – це не довічне звання, яке приносить постійний дохід Правильно кажуть, що сьогодні ти автор, а завтра користувач, і навпаки

Джерело: Рюмік, С М, 1000 і одна мікроконтролерна схема Вип 2 / С М Рюмік – М: ЛР Додека-ХХ1, 2011 – 400 с: Ил + CD – (Серія «Програмовані системи»)