Робота цього автомата заснована на ефекті лавинного пробою напівпровідникового переходу в транзисторі Суть цього ефекту полягає в наступному Якщо в схемі з загальним емітером опір резистора, включеного в ланцюг бази, менше опору емітерного переходу транзистора, із збільшенням напруги колектор-емітер майже весь струм протікає через цей резистор і на ньому росте падіння напруги При певному напрузі виникає пробій колектор ного переходу Тоді опір між колектором і емітером залежить тільки від емітерного переходу і доходить до одиниць ом, а струм може вимірюватися амперами Обмеження струму установкою резистора в ланцюг колектора запобігає тепловий пробій, що виводить транзистор з ладу Багато біполярні транзистори можуть працювати в лавинному режимі Принципова схема автомата на транзисторі П416Б в лавину режимі наведена на рис 11

Транзистор VI включений за схемою з загальним емітером і невеликим опором в ланцюзі бази, що сприяє лавинному пробою при збільшенні напруги, прикладеного до проміжку емітер-колектор Таке наростаюче напруга утворюється на конденсаторі С1, який заряджається від

Рис 11 Принципова схема автомата управління температурою

мережі через резистори R5 і R4 вихідним напругою мостового випрямляча V3-V6 Коли виникає лавинний пробій, конденсатор розряджається на транзистор, а імпульсом з колектора VI відмикається тиристор V2 і нагрівач RH опиняється під струмом Завдяки терморезистору R1, який включений паралельно конденсатору, тривалість процесу заряду конденсатора, тобто час між імпульсами, залежить від температури, яка встановлюється змінним резистором R4, забезпеченим, шкалою,

Джерело: На допомогу радіоаматори Випуск 26: Інформаційний огляд для радіоаматорів / Упоряд В А Нікітін – М: НТ Прес, 2007 – 64 с: Ил – (Електроніка своїми руками)