Керований операційний підсилювач (іноді званий програмованим підсилювачем) дуже схожий на звичайний ОУ, хоча вони не повністю взаємозамінні Цей про ераціонний підсилювач має не тільки стандартні диференціальні входи, а й додатковий керуючий вхід, на який подається струм зміщення 1АВС Схема на ІС, керованого струмом 1АВС, Наведена на рис 67 Величина керуючого струму, що подається на висновок 5, встановлюється резистором Rs

Керуючий вхід розширює можливості операційного підсилювача Наприклад, якщо потрібні низьке енергоспоживання, малі вхідний струм і струм зсуву або високий вхідний опір, то необхідно вибрати невелике значення IABC З іншого боку, якщо підсилювач працює при середніх значеннях опору навантаження, то використовуються більш високі значення 1АВС

Ще одна відмінність керованого операційного підсилювача від стандартного ОУ полягає в дуже високому значенні вихідного опору (для більшості звичайних ОУ воно істотно нижче) Тому вихідним сигналом керованого операційного підсилювача краще вважати струм, величина якого пропорційна різниці напруг на його двох диференціальних входах (інвертуючому і неінвертуючому)

Перехідні характеристики керованого операційного підсилювача (або співвідношення вхід / вихід) краще визначаються поняттям транспроводімості (transconductance), або крутизни перехідною вольт-амперної характеристики, ніж посиленням по напрузі Крутизна ОУ, що позначається, як правило, gm або g12, Являє собою відношення зміни вихідного струму (1ВИХІД) і вхідної напруги (Евх) За винятком високого значення вихідного опору і перехідних характеристик, інші параметри керованого операційного підсилювача не відрізняються від параметрів звичайного ОУ

На рис 629 приведена типова схема включення керованого операційного підсилювача, доповнена зовнішніми елементами Припустимо, що потрібно посилення в режимі з розімкнутої зворотним звязком, рівне 100 Воно безпосередньо залежить від величин вихідний навантаження RL і крутизни ОУ Однак дійсне значення вихідної навантаження визначається паралельно включеними резисторами RL і Rp і дорівнює приблизно 18 кОм (RL X Rf) / (RL + Rf) Для коефіцієнта посилення в режимі з розімкнутої зворотним звязком, рівного 100, і вихідний навантаження 18 кОм значення gm складе 100/18000, або близько 5,5 мСм (міллісіменс)

Крутизна ОУ встановлюється струмом Гд ^ Користуючись наведеними на рис 630 характеристиками, виберемо значення 1ДВС (По кривій для мінімальних значень), щоб забезпечити необхідне посилення Як випливає з графіка (рис 630), якщо gm = 5,5 мСм, то 1АВС приблизно дорівнює 20 мкА

Ріс629

Типова схема включення керованого операційного підсилювача (Harris Semiconductor Linear & Telecom ISs, 1994, p 2-58)

РісбЗО

Залежність крутизни управпяемого операційного усілітепя відтоку зсуву (Harris Semiconductor Linear & Telecom ISs, 1994, p 2-695)

Примітка до рис Температура навколишнього середовища – +25 ° С, частота – 1 кГц, напруги живлення: V + – 6 В, V– 6 В uV + – +15 BV 15 В

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)