На рис 688 показано застосування ІС MAX934 у схемі многопорогового детектора для простого 4-рівневого одношкального індикатора на світловипромінюючих діодах Максимальне значення порогового рівня вхідного напруги в вольтах (всі світлодіоди включені) задається співвідношенням: UBX = (R, + R2) / R, Значення інших порогових рівнів становлять відповідно 3/4, 1/2 і 1/4 від повної шкали Резистори, підключення до виходів мікросхеми, призначені для обмеження струму світлодіодів («Maxim New Releases Data Book», 1995, p 3-58)

Ріс688

Одношкальний індикатор на світлодіодах

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)