На рис 664 наведена схема простого двухпроводного підключення виносного датчика, харчування на який подається безпосередньо за сигнальними дротах У датчику вхідна напруга від нуля до 1 В управляє як ІС, так і npn транзистором, який включений за схемою керованого напругою джерела струму Вихідний струм, що змінюється від нуля до 2 мА, по лінії передачі, що складається з кручений пари проводів, надходить на приймальний блок, в якому створює падіння напруги на вимірювальному резисторі R2 Результуюче напруга посилюється другим ІС MAX406, на виході якої виробляється сигнал щодо

«Землі», змінюється від нуля до 1 В Значення опорів Rl і R2 повинні бути ретельно підібрані Струм живлення ІС MAX406 складається з струмом сигналу, який має значення від нуля до 2 мА, створюючи на виході напруга зсуву величиною 500 мкв Ця напруга зсуву, доданий до вхідного напрузі зміщення ІС MAX406, змінюється при зміні температури («Maxim New Releases Data Book», 1994, p 3-29)

Рис 664 Підсилювач виносного датчика з дистанційним живленням

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)