Наша поведінка в різних ситуаціях і характер трудової діяльності багато в чому визначені властивостями нашої уваги І школярам, ​​і студентам під час занять часто доводиться замальовувати з дошки креслення або схему, переписувати складні формули Скільки разів доводиться вам подивитися на дошку, щоб перенести креслення або формулу в зошит Чи часто ви проходите по вулиці повз своїх знайомих і, хоча у вас гарне зір, не помічаєте їх Чи можете ви виконувати одночасно кілька справ, що вимагають уваги: ​​наприклад, читати книгу і дивитися телевізор або писати і одночасно відповідати на запитання Чи легко переходите від однієї справи до іншого

Все це в значній мірі залежить від властивостей уваги: ​​обсягу, розподілу і переключення уваги Вивчення індивідуальних особливостей уваги можна ефективно проводити за допомогою приладу, передня панель якого зображена на рис 123 На передній панелі розміщено складальне поле з 64 металізованих майданчиків, на яких нанесені в хаотичному порядку чорні та червоні цифри (червоні цифри на малюнку умовно обведені колами) від 1 до 32

Рис 123 Передня панель приладу для психологічних досліджень

Крім того, на передній панелі змонтовані табло «Помилка», цифрові індикатори числа помилок і витраченого часу, перемикач «Режим» і кнопка «Скидання» Перемикачем «Режим» можна вибрати один з восьми можливих режимів випробувань Розглянемо одну з методик дослідження Вона складається з трьох серій випробувань

У першій серії вам необхідно послідовно знаходити і стосуватися щупом майданчиків з чорними цифрами в зростаючому порядку (від 1 до 32)

У другій серії знаходите і послідовно торкайтеся щупом майданчиків з червоними цифрами в спадному порядку (від 32 до 1)

У третій серії потрібно виконувати обидва завдання відразу, тобто стосуватися щупом майданчиків з чорними цифрами в зростаючому порядку і майданчиків з червоними цифрами в порядку спадання поперемінно Наприклад: 1-я чорна 32-я червона, 2-я чорна 31-я червона і т д

Прилад фіксує кількість помилок і час, витрачений на виконання кожного завдання Обсяг уваги визначається за формулою

to=(ti+t2)/2,

де to-обсяг уваги ti, Ь час у першій і другій серіях випробувань Розподіл уваги tp = T3, де t3 час роботи в третьої серії Переключення уваги розраховується за формулою

tn = t3-(ti+t2)

Помилки враховують як додатковий показник, і за кожну помилку до результату випробувань в серії додається штрафний час

Функціональна схема приладу зображена на рис 124 [60, 61] Пристрій працює таким чином Після натискання на кнопку «Скидання» обнуляються лічильники помилок СІ, вдалих спроб СТ2 і часу СТЗ, а RS-тригер встановлюється в нульовий стан Табло «Помилка» не світиться, а індикатори числа помилок і часу висвічують нульові показання В результаті подачі нульового коду з виходу лічильника СТ2 на вхід програмного блоку з його першого виходу на вхід В вузла порівняння подається шестіразрядний двійковий код номера майданчики набірного поля, на яку нанесено число, відповідне початку програми З другого виходу програмного блоку подається високий рівень, дозволяє роботу генератора, що задає Після відпускання кнопки «Скидання» починається відлік часу Випробування почалися Якщо щуп не стосується жодної з майданчиків набірного поля, то на виході ГОТ блоку кодування формується низький рівень, а на виході КОД цього блоку код монотонно збільшується від 000 000 до 111 111 Якщо випробуваний стосується щупом однією з контактних майданчиків набірного поля, то через інтервал часу, що перевищує «брязкіт» цього контакту, на виході КОД блоку кодування зявляється шестіразрядний двійковий код цього майданчика, а на виході ГОТ високий рівень

Код з виходу блоку кодування надходить на вхід А вузла порівняння і порівнюється з кодом на вході В Якщо ці коди рівні, то на виході вузла порівняння формується низький рівень По перепаду з виходу ГОТ блоку кодування формувач F2 виробляє імпульс низького рівня, що збільшує на 1 код на виході лічильника правильних відповідей СТ2

З виходу програмного блоку на вхід В вузла порівняння надходить новий код номера майданчики набірного поля, якої випробуваному необхідно торкнутися наступним «ходом»

Якщо ж випробовуваний торкнеться інший контактної площадки, то з блоку кодування на вхід А вузла порівняння, як і в попередньому випадку, надійде код цього майданчика На виході вузла порівняння зявиться високий рівень і по перепаду напруги з виходу ГОТ запуститься формувач F1 Імпульс низького рівня з його виходу встановить RS-тригер в одиничний стан і збільшить на 1 код на виході лічильника помилок В результаті світиться табло «Помилка», в динамічній голівці звучить сигнал, який свідчить про досконалої помилку, а показання індикатора помилок збільшуються на 1 Табло «Помилка» буде включено до тих пір, поки випробуваний не торкнеться майданчика набірного поля, передбаченої програмою При цьому імпульс негативної полярності з виходу формувача F2 перемкне RS-тригер в нульовий стан, табло «Помилка» згасне, звук в динамічній голівці припиниться, а код на виході лічильника правильних відповідей збільшиться на 1

Випробування в кожній серії тривають до тих пір, поки число вдалих спроб не досягне значення, встановленого програмою для даної серії При цьому на другому виході програмного блоку формується низький рівень, блокуючий задає генератор, а індикатор часу показує час, витрачений випробуваним на виконання завдання За свідченнями індикаторів помилок і часу можна дати оцінку параметрів уваги

Принципова схема приладу зображена на рис 125 а, б Блок кодування містить тактовий генератор на елементах DD11-DD13, логічні елементи DD14, DD21 і DD23, лічильники DD31, DD41, DD15 і DD17, мультиплексори DD7-DD9, DD11, DD13, тригер DD191 На елементах DD141-DD144, DD62, DD63 і DD16 зібраний вузол порівняння двох шестіразрядних двійкових чисел Програмний блок виконаний на ПЗУ DD12, елементі DD22 і триггере DD51, вибір програми здійснюють перемикачем SA1 На триггерах DD181, DD182 реалізовані формувачі F1 і F2 Підрахунок числа помилок забезпечують лічильники DD20, DD23, а індикацію цифрові індикатори HG1, HG3 Лічильник вдалих спроб виконаний на мікросхемах DD32, DD42, DD10 Задає генератор DD21, лічильники DD22, DD24, DD25 та індикатори HG2, HG4, HG5 забезпечують підрахунок і індикацію часу випробувань

Перед початком випробувань перемикачем SA1 вибирають потрібну програму При натисканні на кнопку SB1 «Скидання» обнуляються лічильники DD3, DD4, DD10, DD20, DD22-DD25 Тригер DD51 ​​встановлюється в одиничне, а тригери DD182 і DD192 в нульовий стан Табло «Помилка» гасне, звуковий сигнал відсутній Індикатори часу і числа помилок висвічують нульові показання При відпуску кнопки «Скидання» починається відлік часу Випробування почалися

Поки випробуваний не стосується жодної з контактних майданчиків, на виходах мультиплексорів DD7-DD9, DD11 присутній низький рівень, а на виході DD13 високий рівень Рівень логічного 0 на вході R лічильників DD15nDD17 дозволяє їх роботу, і через інтервал часу,

рівний ста періодам тактових імпульсів (період дорівнює 0,2 мс), на виході лічильника DD17 формується імпульс негативної полярності, що встановлює тригери DD191 і DD181 в нульове, а тригер DD182 в одиничний стан

З виходів Q1-Q6 ПЗУ DD12 на нижні за схемою входи елементів DD141-DD144, DD62, DD63 подається шестіразрядний код, інверсний кодом тієї майданчики набірного поля, якої випробовуваний повинен торкнутися на початку обраної програми, а на виході Q7 формується високий рівень Припустимо, що випробуваний торкнувся зазначеної майданчика В основному режимі лічильник DD31, DD41 вважає імпульси, що надходять з генератора DD11-DD13 через елементи DD14, DD21 Для кожного з станів лічильника мультиплексори DD7-DD9, DD11 опитують стан відповідних контактів набірного поля У момент опитування контакту, якого стосується щуп, на виході відповідного мультиплексора появ ляется сигнал високого рівня, що подається на один з інформаційних входів мультиплексора DD13 Коли на адресних входах зазначеного мультиплексора формується код, що відповідає номеру цього інформаційного входу, на виході мультиплексора діє низький рівень

Високий рівень напруги з виходу інвертора DD23 обнуляє лічильники DD15 і DD17 і готує тригер DD191 для установки в одиничний стан по фронту тактового імпульсу Перейшовши в цей стан, тригер стає на самоблокування і залишається в одиничному стані до надходження на його вхід R сигналу низького рівня з виходу лічильника DD17 Такий сигнал може зявитися тільки через сто періодів тактових імпульсів (100 загальний коефіцієнт перерахунку лічильників DD15 і DD17) після встановлення сигналу низького рівня на входах R счетчікор, тобто після того, як щуп перестане торкатися майданчика набірного поля З появою сигналу ГОТ низький рівень з інверсного виходу тригера DD191 блокує подачу тактових імпульсів через елемент DD21 на лічильник DD31, і на виході лічильників DD31, DD41 формується код майданчика, якої стосується щупом випробуваний

Якщо на входи вузла порівняння DD141-DD144, DD62, DD63 подаються коди, інверсні один одному, то на всіх входах елемента DD16 зявляється високий рівень, а на виході низький У цьому випадку після формування сигналу ГОТ тригер DD182 встановлюється в нульовий стан, а стан тригера DD181 не змінюється Негативний перепад напруги з виходу тригера DD182 надходить на вхід лічильника вдалих спроб (DD32, DD42, DD10), і код на його виході збільшується на 1 У результаті з виходів Q1-Q6 ПЗУ DD12 на вхід вузла порівняння подається код, інверсний кодом майданчики, якої випробовуваний повинен торкнутися наступним ходом, а на виході Q7 ПЗУ знову формується високий рівень Тригер DD192 залишається в нульовому стані, тому табло «Помилка» не світиться і звуковий сигнал відсутній Після того, як щуп перестане торкатися майданчика набірного поля тригер DD182 імпульсами з виходу лічильника DD17 знову встановиться в одиничний стан

Якщо ж випробовуваний торкнеться інший майданчика (не передбаченої програмою при черговому ході), то хоча б на одному з виходів елементів DD141-DD144, DD62, DD63 зявиться низький рівень За

фронту імпульсу ГОТ тригер DD181 встановиться в одиничний стан, а стан тригера DD182 залишиться незмінним Низький рівень з інверсного виходу тригера DD181 перемкне тригер DD192 в одиничний стан В результаті світиться табло «Помилка», а в динамічній голівці чується тон з частотою тактового генератора Позитивний перепад напруги з прямого виходу тригера DD181 збільшує на 1 код на виході лічильника помилок (DD20, DD23) Відповідно, збільшуються показники індикаторів числа помилок HG1, HG3 Після того, як випробуваний перестане торкатися майданчика набірного поля, імпульс негативної полярності з виходу лічильника DD17 поверне тригер DD181 в нульовий стан Проте стан тригера DD192 при цьому не змінюється Воно зміниться тільки тоді, коли випробуваний торкнеться щупом майданчики набірного поля, передбаченої черговим кроком програми, тобто після чергової вдалої спроби Тоді на виході елемента DD16 зявиться низький рівень, і по фронту імпульсу ГОТ тригери DD182, а потім DD192 переключаться в нульовий стан Табло «Помилка» гасне, звуковий сигнал припиняється Випробування тривають Як випливає з опису завдання, число «кроків» програми становить або 32 (серії 1 і 2), або 64 (серія 3)

Після 32-й вдалої спроби у першій та другій серіях на виході Q7 ПЗУ DD12 зявляється низький рівень Тригер DD51 ​​встановлюється в нульовий стан, на вхід R мікросхеми DD21 подається високий рівень напруги, і подача імпульсів на лічильник часу припиняється Індикатори HG2, HG4, HG5 показують час, витрачений випробуваним на серію випробувань

Якщо ж число кроків в серії одно 64, то після останньої вдалої спроби лічильник DD10 обнуляється Негативний перепад на виході 8 цього лічильника після інвертування елементом DD22 перемикає рахунковий тригер DD51 ​​в нульове стан В результаті подача секундних імпульсів на лічильник часу припиняється Випробування завершені Для їх відновлення необхідно знову натиснути на кнопку «Скидання» і вибрати програму випробувань перемикачем SA1

У табл 39 приведена карта програмування ПЗУ DD12, що забезпечує реалізацію трьох описаних вище серій

Спробуйте самостійно розробити таблицю програмування на додаткові пять серій випробувань Наприклад, можна задати, щоб випробуваний послідовно торкався майданчиків з непарними чорними цифрами, наступними в порядку зростання, або майданчиків з парними червоними цифрами, наступними у спадному порядку Можливі й інші програми випробувань

Якщо використовувати змінні трафарети, що встановлюються на складальне поле, на які замість цифр нанести, наприклад, літери російського алфавіту, то можна реалізувати ігровий автомат «Букви за алфавітом», аналогічний описаному в [19]

Суть цієї гри полягає в наступному Після натискання на кнопку «Скидання» гравець повинен послідовно стосуватися майданчиків набірного поля, дотримуючись порядку проходження букв в російській алфавіті Одночасно запускається вимірювач часу Після того, як весь алфавіт

Адреса

Код 16-ковий

1

70

66

59

44

5D

49

73

67

62

76

74

50

69

55

72

5F

51

40

65

46

43

7 Е

4F

61

00

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

II

78

56

6D

53

70

57

64

79

54

60

41

71

42

75

48

6F

52

47

63

7F

4D

58

77

45

68

00

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

(({

78

70

56

66

59

6D

44

53

5D

7D

49

57

73

64

67

79

62

54

76

60

4 Е

41

74

50

71

42

75

69

48

55

6F

72

52

5F

47

51

63

7F

40

4D

65

46

58

43

77

7 Е

4F

1C

61

45

68

пройдено гравцем без помилок, таймер зупиняється і індикатори показують час випробувань Як і в попередньому випадку, автомат уважно стежить за дотриманням правил гри, кожну помилку супроводжує світінням табло «Помилка» і звуковим сигналом Граючому необхідно виправити помилку і торкнутися майданчики з буквою, передбаченої програмою випробувань Так як в російській алфавіті 33 букви, а програма передбачає тільки 32 кроку, то букви ь, виданню слід нанести на одну площадку

Ще одним пристроєм, що дозволяє оцінити параметри уваги, є описуваний нижче тренажер [62], передня панель якого зображена на рис 126 На ній знаходиться складальне поле, виконане у вигляді 18X20 металізованих майданчиків, на які нанесені коректурні знаки у вигляді кола з вісьмома видами розривів У спеціальній літературі такі знаки отримали назву кілець Ландольта Число майданчиків з коректурним знаком кожного виду одно 45 У процесі виконання завдання випробуваний повинен стосуватися щупом, сполученим з загальним проводом, тільки тих майданчиків, на які нанесено коректурний знак, обраний перемикачем «Режим» Після перегляду кожного рядка слід щупом стосуватися датчика закінчення перегляду рядка контактної площадки без коректурного знака, розташованої в кінці рядка При цьому включається світлодіод, який знаходиться на початку рядка і сигналізує про те, що перегляд рядка закінчений

Рис 126 Передня панель тренажера «Увага»

На передній панелі розташовані також кнопка «Скидання», цифрові індикатори і світлодіодний індикатор слабкого уваги, світіння якого свідчить про недоцільність подальших випробувань Перший цифровий індикатор по завершенні циклу випробувань, залежно від положення перемикача роду індикації, показує або число помилок

– торкань майданчиків з коректурним знаком, відмінним від обраного перемикачем «Режим», або число «перепусток» число майданчиків з заданий

вим програмою коректурним знаком, яких випробуваний не торкнувся в процесі випробувань Другий цифровий індикатор показує час, витрачений випробуваним на виконання завдання

Функціональна схема приладу зображена на рис 127 Відзначимо, що майданчики набірного поля з однаковими коректурними знаками зєднані між собою перемичками Датчики закінчення перегляду рядка підключені до входу блоку памяті До першої групи виходів цього блоку підключені світлодіодні індикатори перегляду рядка Майданчики набірного поля, на які нанесені коректурні знаки, зєднані зі входом комутатора, представляє собою перемикач «Режим» типу П2К з вісьмома залежними кнопками (по числу видів коректурних знаків) Знак, який слід відстежувати при випробуванні, вибирають натисканням на відповідну кнопку перемикача «Режим» В результаті всі контактні площадки з обраним коректурним знаком виявляються підключеними до входу формувача F2, а всі інші зєднані між собою і підключені до входу формувача F1 Входи блокування обох формувачів зєднані з другим виходом блоку памяті, підключеним також до входу блокування генератора тактів і входу гасіння дешифратора

На входи D1-D8 лічильника СТ2 вдалих спроб з задатчика коду подається двійковій-десятковий код числа 45 Виходи лічильників вдалих спроб і помилок (СІ) через двоканальний мультиплексор MX можуть бути підключені до входу дешифратора подачею на адресний вхід X мультиплексора низького або високого рівня перемикачем роду індикації SA1

Після включення приладу перемикачем «Режим» обирають коректурний знак, майданчиків із зображенням якого стосуватиметься випробуваний в процесі виконання завдання Потім натисканням на кнопку «Скидання» обнуляються комірки памяті, всі індикатори переглянутих рядків гаснуть Одночасно обнуляються лічильник помилок і лічильник вимірювача часу Індикатор часу висвічує нульові показання RS-тригер встановлюється в нульовий стан і світлодіодний індикатор слабкого уваги гасне Високий рівень з другого виходу блоку памяті дозволяє роботу формирователей FI і F2, тактового генератора і гасить цифровий індикатор «Пропуски» – «Помилки» Подачею низького рівня на вхід передустановки S в лічильник вдалих спроб СТ2 заносять число 45, код якого набраний задатчиком коду

Після відпускання кнопки «Скидання» починається відлік часу Випробування почалися Якщо випробуваний стосується майданчики з обраним коректурним знаком, то на виході формувача F2 зявляється короткий імпульс позитивної полярності і код на виході лічильника СТ2 зменшується на 1 Якщо ж випробовуваний зробить помилку і торкнеться майданчика з іншим коректурним знаком, то короткий імпульс високого рівня зявиться на виході формувача F1 і код на виході лічильника помилок СІ збільшиться на 1

Максимально реєстроване число помилок визначається коефіцієнтом перерахунку лічильника СІ, який обраний рівним 100 Після сотого помилки на виході Р лічильника СІ формується імпульс негативної

полярності, і RS-тригер встановлюється в одиничний стан Включається світлодіодний індикатор слабкого уваги

Після перегляду кожного рядка випробовуваний повинен стосуватися щупом майданчики датчика закінчення перегляду рядка В результаті подачі низького рівня на вхід блоку памяті на виході відповідної комірки блоку зявляється високий рівень і включається світлодіод, розташований на початку переглянутої рядка Після того, як випробуваний завершив виконання завдання, він повинен торкнутися щупом датчика перегляду останньої рядка При цьому загориться індикатор закінчення перегляду останнього рядка, а на другому виході блоку памяті сформується низький рівень, блокуючий тактовий генератор і дозволяючий індикацію результатів випробувань На вхід дешифратора надходить інформація з виходу лічильника помилок (контакти перемикача SAI замкнені) або з виходу лічильника вдалих спроб (контакти перемикача SAI розімкнуті), і, таким чином, индицируется або число помилок, або число «перепусток»

Принципова схема тренажера зображена на рис 128 Блок памяті реалізований на 18 RS-тригерах (мікросхеми DD2-DD10), до виходу кожного тригера підключені індикатори перегляду рядків HL1-HL18 Необхідний коректурний знак вибирають перемикачем SB1 Формувачі F1 і F2 виконані на допоміжному генераторі DD11-DD14 і тригерах DD111-DD112 На мікросхемах DD13, DD17 реалізований лічильник помилок, а на мікросхемах DD12, DD16 лічильник пропусків

Інформація з виходів лічильників може бути по черзі подана на дешифратори DD24, DD25 через мультиплексори DD20, DD21 Вибір інформації (число помилок або число «перепусток»), яку показують цифрові індикатори HG4, HG5, здійснюється зміною адреси на входах мультиплексорів перемикачем SA1 Світлодіод HL19 є індикатором слабкого уваги випробуваного Генератор тактових імпульсів на частоту 1 Гц зібраний на мікросхемі DD14 Вимірювач часу реалізований на лічильниках з дешифраторами DD18, DD22, DD23 і індикаторах HG1-HG3 Елемент DD151 служить для узгодження рівнів ТТЛ і КМОП

Після вибору режиму випробувань перемикачем SB1 натисканням на кнопку SB2 обнуляют лічильники DD18, DD22, DD23, та індикатори HG1-HG3 висвічують нульові показання Тригери DD2-DD10, DD191 встановлюються в нульовий стан, і світлодіоди HL1-HL19 гаснуть Подачею низького рівня на входи передустановки S в лічильник «перепусток» DD12, DD16 записується код числа 45, а в лічильник помилок DD13, DD17 нульовий код Низький рівень з прямого виходу тригера DD102 надходить на входи гасіння дешифраторів DD24, DD25, тому індикатори HG4, HG5 не світяться Низький рівень на вході R1 мікросхеми DD14 запускає тактовий генератор Починається відлік часу випробування почалися

Як видно зі схеми, майданчики з обраним коректурним знаком підключені до входу D тригера DD111, а інші майданчики обєднані між собою і підключені до входу D тригера DD112 Частота допоміжного генератора вибрана близько 50 Гц, що забезпечує захист від «коливання» контакту при торканні щупом майданчиків набірного поля До торкання щупом майданчики тригери DD111 і DD112 знаходяться в одиничному стані і на рахункові входи лічильників DD12, DD13 поданий низький рівень

Після того як випробуваний торкнеться щупом одному з майданчиків набірного поля, на вхід D одного з тригерів DD111 або DD112 (залежно від того, чи торкнулася випробуваний майданчики із заданим знаком або допустив помилку) буде поданий низький рівень По фронту чергового імпульсу допоміжного генератора один з тригерів DD111 або DD112 переключиться в нульовий стан, і на вхід лічильника, підключеного до виходу тригера, надійде рахунковий імпульс, що змінює на 1 вихідний код лічильника Після того, як щуп перестане торкатися майданчика, тригер знову встановиться в одиничний стан При кожному торканні майданчики із заданим знаком код на виході лічильників DD12, DD16 зменшується на 1, а в результаті помилки код на виході лічильників DD13, DD17 збільшується на 1 Якщо число помилок досягне 100, то низький рівень з виходу «^ 9» лічильника DD17 перемкне тригер DD191 в одиничний стан і включиться світлодіод HL19

Після перегляду кожного рядка випробуваний стосується майданчика, розташованого в кінці цього рядка Низький рівень подається на сполучений з цим майданчиком вхід S тригера і перемикає його в одиничний стан Включається один з світлодіодів HL1-HL18 Після виконання завдання випробуваний стосується останньої (нижньої) майданчики датчика переглянутих рядків і тригер DD102 встановлюється в одиничний стан Включається світлодіод HL18, високий рівень на вході R1 мікросхеми DD14 блокує роботу тактового генератора, і відлік часу припиняється Індикатори HG1-HG3 висвічують час, витрачений випробуваним на виконання завдання Високий рівень з прямого виходу тригера DD102 подається на входи гасіння дешифраторів DD24, DD25, дозволяючи індикацію даних на індикаторах HG4, HG5

При розімкнутому перемикачі SA1 на входи дешифраторів DD24 і DD25 через мультиплексори DD20, DD21 подається код з виходів лічильників DD13, DD17 і, таким чином, индицируется число помилок При замкнутому перемикачі SA1 забезпечується індикація числа «перепусток» Наступні торкання щупом контактних майданчиків набірного поля не змінюють показань індикаторів HG4, HG5, так як низьким рівнем з інверсного виходу тригера DD102 блоковані формувачі на тригерах DD111, DD112 Випробування завершені Для відновлення випробувань необхідно натиснути на кнопку SB2 «Скидання»

Джерело: Фромберг Е М, Конструкції на елементах цифрової техніки М: Гаряча лінія-Телеком, 2002 264 с: Ил (Масова радіобібліотека Вип 1249)