Татаринська С Н, Трембач Д Н, Кавун М В, торбані Н А

ТОВ «Бета ТВ ком» м Донецьк, вул Університетська, 112 тел / Факс: (062) -381-81-85, e-mail: betatvcom@dptmdonetskua

Анотація – Показана можливість створення недорогий РРЛ на 34 Мбіт / с і більше на основі вузлів, що застосовуються в системах супутникового телебачення – DVB-S, що дозволяє заощадити час на етапі розробки і налагодження

I                                       Введення

в РРЛ передачі даних останньої милі [1, 2] ДЛЯ зниження собівартості апаратури використана частотна модуляція несучої на швидкостях до 10 Мбіт / с це дозволить укластися В ширину спектра ДО 30 МГц І використовувати стандартну сітку частот З кроком 40 МГц

Однак ДЛЯ більш вьюокіх швидкостей передачі таке рішення не можна застосувати і доводиться використовувати біліше вузькосмужні види модуляцій – QPSK, QAM І т д Ці ВИДИ модуляції вимагають застосування більш СКЛАДНОЇ апаратури модуляції-демодуляції І, як правило, застосування ефективних кодів, коригувальних помилки – згорткових і кодів Ріда-Соломона, реалізація яких трудомістка

Рис 4 Структурна схема модулятора QPSK Fig 4 QPSK modulator structural scheme

Прискорити розробку такої РРЛ і знизити її собівартість дозволяє використання готових вузлів ВІД супутникового цифрового тюнера, де технічні рішення з прийому, демодуляції і декодування добре відпрацьовані На рис 1 приведений зовнішній ВИД РРЛ на 34 Мбіт / с без високочастотної частини

Рис 1 Зовнішній вигляд РРЛ на 34 Мбіт / с

Fig 1 34 Mbit/s RRL appearance

II                              Основна частина

Для отримання РРЛ на 34 Мбіт / с базової модульної конструкції були розроблені нові модулі: модулятор QPSK, приймач QPSK і МУЛЬТІПОСТ-Лексер для перетворення 16-ти потоків Е1 (2,048 Мбіт / с) У ПОТІК ЕЗ і назад

Puc 2 Структурна схема QPSK Fig 2 QPSK receiver structural scheme

Puc 5 Bud модулятора QPSK Fig 5 QPSK modulator appearance

Структурна схема QPSK наведена на рис2, зовнішній вигляд – на рис 3

Рис 3 Вид приймача QPSK

Fig 3 QPSK receiver appearance

Демодулятор виконаний на базі готового модуля виробництва фірми SHARP F7VZ0194A і є складовою частиною багатьох супутникових тюнерів (стандарт DVB-S) Налаштування демодулятора проводиться мікроконтролером ATMEGA32, що задає частоту ПЧ ІЗ діапазону частот 910-2150МГц, символьну швидкість ДО 45Мбіт / с, параметри декодера Вітербо 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 (в DVB-S використовується сверточное кодування з утворюючим полиномом 133δ, 1718 І ДОВЖИНОЮ кодовий обмеження, рівного

7) У демодуляторе мається декодер Ріда-Соломона І МОЖЛИВІСТЬ його програмного відключення Система автоматичного підстроювання частоти ефективно відпрацьовує «неточність» установки частоти в межах ± 1,5 МГц Для коректної звязку з мультиплексором сигнали, що виходять з F7VZ0194A, перетворюються В низькорівневий диференційний сигнал (LVDS) мікросхемою DC90LV049

Структурна схема модулятора QPSK наведена на рис 4, зовнішній вигляд – рис 5

з мультиплексора на модулятор подаються цифрові квадратури I і Q Отримані коди перетворюються в дворівневий, симетричний відносно нуля сигнал Модулятор працює з постійною символьних швидкістю 19,369 Мсим / сек (Для потоку ЕЗ) Модулирующие сигнали I і Q фільтруються аналоговими фільтрами Це дозволяє значно спростити блок і ЗНИЗИТИ його вартість АЧХ фільтрів підібрана таким чином, щоб відповідала масці, рекомендованої для QPSK модуляції – смрис6

Рис 7 Гпазковая діаграма модуліруюш, його сигналу

Fig 7 Modulating signal eye diagram

Рис 11 Зовнішній вигляд мультиплексора

Fig 11 Multiplexer appearance

Глазкова діаграма модулюючого сигналу наведена на рис 7

Рис 10 Структура мультиплексора Fig 10 Multiplexer structure

Рис 6 АЧХ фільтра модулюючого сигналу Fig 6 AFC modulating signal filter

Драйвери AD8132 формують диференційний сигнал С заданої постійної складової для квадратурного модулятора AD8349 Модулятор формує QPSK сигнал на частоті несучої, що задається опорним генератором, виконаному на базі синтезатора AD8349 Модульований сигнал проміжної частоти посилюється Мікрозборка SGA7489 Друга і більш старші гармоніки придушуються вихідним LC фільтром Управління та індикація здійснюється За допомогою процесора ATMEGA8

Спектр вихідного сигналу показаний на рис 8

Рис 8 Спектр вихідного сигналу Fig 8 Output signal spectrum

При вимірі відносини сигнал / шум отримані наступні залежності рис 9

Рис 9 Гоафік залежності ймовірності помилки від співвідношення сигнал / шум

Fig 9 Error probability vs signal/noise ratio

Мультиплексування потоків Ε1 в потік ЕЗ і зворотна операція показані на рис 10, зовнішній вигляд – рис 11

Цифрові ПОТОКИ 2048 Кбіт / с з виходів драйверів надходять на буфери FIFO, мультиплексор аналізує заповнення буферів FIFO, і у випадку спустошення буферів доповнює вихідний потік битами стаффинга Отриманий з мультиплексора потік даних піддається сверточное кодування з параметрами: перфорація 7/8, що утворюють поліноми 133б, 171δ Отриманий символьний потік I, Q надходить на модулятор QPSK

Декодований потік даних з ресивера (RXD, RCLK) надходить на мультиплексор, піддається Демультиплексування, і надходить на драйвери ПОТОКІВ Мультиплексор, буфери FIFO, модуль управління і тестування, а також сверточних кодер, реалізовані на мікросхемі програмованої логіки EP1C6Q240C8 фірми Altera Драйвери потоків Е1 реалізовані на мікросхемах LXT332QE фірми Intel

34 Mbit/s RRL DATA TRANSMISSION

III Висновок

Ha даний момент підприємством закінчується розробка модему з QAM модуляцією (16, 32, 64, 256), що дозволить передавати потоки зі швидкістю 155 Мбіт / с

IV                           Список літератури

Ракитянський Ф А, Дементенко С А, Татаринський С Н, та ін РРЛ передачі даних останньої милі

– В кн: 13-а Міжнародна Кримська конференція «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології» Матеріали конф [Севастополь 13-17 верес 2003р] Севастополь: «Вебер», 2003, стор 57-58

[1] Татаринська С Н, Потиліцин Н П, Трембач Д Н, та ін РРЛ передачі даних останньої милі – В кн: 15-я Міжнародна Кримська конференція «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології» Матеріали конф [Севастополь 13-17 верес 2005р] Севастополь: «Вебер», 2005, стор

Tatarinsky S N, Trembach D N,

Kavun M V, Gorbanov N A

Betatvcom Ltd

Universitetskaya str 112 Ph/fax: (062)-381-81-85, e-mail: betatvcom@dptm donetsk ua

Abstract – Considered in this paper is the possibility of creating inexpensive 34 Mbit/s and more RRL on the basis of assemblies applied in satellite TV systems It enables to save time at the stage of development and adjustment

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р