Як відомо, зворотній звязок в електроніці буває негативна і позитивна Перша з них стабілізує параметри, друга – забезпечує генерацію сигналів Стосовно до MK знак зворотного звязку визначається програмою Оскільки алгоритм дій «чужий» програми, як правило, не відомий, то складно «з нальоту» визначити знак зворотного звязку А от для її фізичної організації обовязково необхідні хоча б один сигнал на вході і один на виході MK (Рис34, a .. c)

Рис 34 Схеми організації зворотного звязку в MK (початок):

а) зворотний звязок через елемент «2І-НЕ» DD1 Якщо налаштувати вхід MK в режим АЦП, а на виході встановити ВИСОКИЙ рівень, то можна виміряти напругу низького рівня логічного елемента DD1, тобто оцінити в першому наближенні його справність За таким же принципом можна здійснити стробирование сигналу UBX імпульсами з виходу MK

Рис 34 Схеми організації зворотного звязку в MK (продовження):

б) вимір ємності електролітичного конденсатора C1 по тривалості часу його заряду до певного порогу Спочатку на виході MK встановлюється НИЗЬКИЙ рівень, при цьому відкривається транзистор VT1 і конденсатор C1 починає заряджатися стабільним струмом від резистора R3 Час заряду вимірюється за допомогою таймера і АЦП MK Резистор R5 розряджає конденсатор C1 Діод VD1 захищає MK від переполюсовкі підключення конденсатора

в) заряд акумулятора GB1 проводиться асиметричними імпульсами, формованими з виходу MK: період 100 .. 150 мс, тривалість 15 .. 60 мс, шпаруватість змінюється в часі за експериментально підібраному закону Момент закінчення заряду акумулятора визначається через АЦП MK по досягненню напруги +145 В на конденсаторі C7

г) MK виробляє керуючі імпульси, періодично відкривають транзистор VT1 Щоб переконатися у справності транзистора, за допомогою АЦП MK вимірюється амплітуда імпульсів на низькоомним резисторі R2 Вона пропорційна протікаючому струму Якщо імпульси відсутні або їх амплітуда вище норми, то MK припиняє генерувати ШІМ-сигнал і закриває транзистор VT1 найнижчими рівнем

д) частота вихідного сигналу f2 програмно підлаштовується під частоту вхідного сигналу fl Датчиком неузгодженості служить детектор на елементах R1, VD1, VD2, C1, R2 Через канал АЦП MK вимірюється постійне напруга на конденсаторі C7, яке буде мінімальним при збігу частот Якщо розглядати процес підстроювання частоти як початкову калібрування, то надалі частоту сигналу f2 можна програмно зрушити на певну величину щодо fl або промодулірованной її по необхідному закону

Рис 34 Схеми організації зворотного звязку в MK (продовження):

е) при низькому рівні на виході MK до бази транзистора VT1 і загального проведення Поключіться резистор R2, через що знижується амплітудна чутливість пристрою

ж) перевірка обриву в кабелі за допомогою АЦП MK Якщо кабель справний, то виміряне АЦП напруга буде близьким до +16 .. +18 В, інакше воно складе +49 .. +5 В На протилежному боці справність жили кабелю перевіряється за світінням індикатора HL1 \

з) вимір добротності й індуктивності котушки L1 методом вільних коливань Використовується швидкодіючий підсилювач DA1 і ключі на транзисторі VT1 і мікросхемі DA2

і) вимір струму, що протікає через резистор Яізм, Почерговим відкриванням транзисторів VT1, VT2 Червоний або зелений колір свічення індикатора HL1 показує, який з транзисторів відкритий в даний момент часу

Рис 34 Схеми організації зворотного звязку в MK (продовження):

к) управління потужними навантаженнями (струм до 700 мА) через мікросхему DA1 фірми Allegro Micro Systems З її виведення 14 знімається сигнал низького рівня, якщо всі навантаження Лн знеструмлені Цей момент може використовуватися для попередньої перевірки відсутності обривів в навантаженнях, для видачі сигналу індикації аварії

л) ОУ DA1 виконує функцію компаратора Опорна напруга на виводі 2 мікросхеми А4/ізменяется залежно від шпаруватості ШІМ-сигналу з виходу MK Тим самим підбирається оптимальний поріг спрацьовування залежно від форми вхідного сигналу 7 /вх

м) почергова комутація восьми вхідних сигналів на одну лінію MK, яка налаштовується як аналоговий або цифровий вхід Вибір каналу, тобто зворотний звязок, здійснюється з трьох виходів MK в двійковому коді

н) сигналами з виходів MK незалежно один від одного включаються навантаження RH в чотирьох каналах Усередині мікросхеми DA1 є обмежувачі струму і термодатчики Якщо струм в навантаженні якогось каналу перевищить допустиме значення або температура стане надмірно високою, то на відповідному вході МК зявиться НИЗЬКИЙ рівень (резистори R5 .. R8)

Рис 34 Схеми організації зворотного звязку в MK (закінчення):

о) MK через канал АЦП вимірює амплітуду сигналу UBX(\) І, якщо вона надто велика, то виставляє ВИСОКИЙ рівень на виході, включає реле K1 і переходить на другий канал Резистором R1 підбирається ослаблення дільника Ланцюги t /BX(L) і UBX(2) можна зєднати разом

п) при низькому рівні на виході MK резистор R1 виконує функцію «pull-down», при високому – «pull-up» Це дозволяє, наприклад, виявляти факт зникнення сигналу UBX p) нагрузкадля сигналу UBX може бути «pull-down» (VT1, R7) або «pull-up» (VT1, VT3, R8) \ с) цифровим потенціометром DA1 (фірма Maxim / Dallas) регулюється коефіцієнт передачі подільника, верхнім плечем якого є будь резистивний датчик R1 MK вимірює напругу в середній точці «W0» внутрішнього змінного резистора Воно буде пропорційно сигналу від датчика Для калібрування «повзунок» змінного резистора можна програмно перемістити в одне з 256 положень через інтерфейс PC (ланцюга «SDA», «SC1») Опір між висновками «L0» і «АЛЕ» мікросхеми DA1 становить 45 кОм

Джерело: Рюмік, С М, 1000 і одна мікроконтролерна схема Вип 2 / С М Рюмік – М: ЛР Додека-ХХ1, 2011 – 400 с: Ил + CD – (Серія «Програмовані системи»)