На рис 938 наведена схема включення ЦАП DAC0830 як помножувача ємності Розглянута схема являє собою підсилювач, керований ЦАП (використовуваний для множення ємності), щоб мікропроцесор міг забезпечити управління частотними або тимчасовими характеристиками системи Мікропроцесор управляє цифровим входом ЦАП, який, у свою чергу, управляє підсилювачем для зміни величини ємності Ця ємність може використовуватися для зміни постійної часу RC-ланцюгів, змінюючи, таким чином, або час, або частоту У розглянутій схемі ЦАП регулює посилення каскаду з фіксованою ємнісний зворотним звязком Еквівалентна вхідна ємність такого каскаду завдяки ефекту Міллера дорівнює величині фіксованою ємності, помноженої на суму коефіцієнта уашенія й одиниці Напруга на еквівалентній вхідний ємності (^ EQUiv)OTHOCHTejIbHO * Землі »обмежена максимальним значенням вихідного

Pnc938

Умножитель ємності

напруги ОП A1, поділеній на суму одиниці і величини 2n/ D, де n – розрядність ЦАП, а D – десятковий еквівалент двійкового вхідного сигналу (Див «National Semiconductor», Application Note 271, p 667)

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)