За допомогою цього кібернетичного пристрою можна за датою визначити день тижня За функціональним можливостям описуваний істотно перевершує всі відомі аналоги [50, 51] Діапазони відгадували дат від 0 до 2700 року, причому передбачена можливість визначення дня тижня як за старим, так і за новим стилем літочислення Забезпечено індикація набору неіснуючої дати (наприклад, 30, 31 лютого або 31 квітня і тд), індикатор Дня тижні при введенні помилковою дати гаситься Апаратні витрати мінімізовані

Передня панель автомата зображена на рис 65, функціональна схема на рис 66 [52] Мінімізація апаратних витрат досягнута за рахунок оригінального алгоритму обчислення дня тижня

Якщо позначити століть С, роки всередині століть А, місяці В, числа місяця D і виконати обчислення

то по залишку М можна визначити день тижня відповідно до табл 25

Кодування чисел А, В, С відображена в табл 26

Рис 65 Передня панель пристрою

Індикація днів тижня забезпечується таким чином · 1 понеділок, 2 вівторок, , 6 суботу, 7 неділю

Пристрій працює таким чином Після включення автомата перемикачами SA1, SA2, БАЗ і SA4 набирають дату, а перемикачі еле-ч лем SA5 «Стиль» стиль літочислення Перемикачі SA1, SA2, SA4 формують двійковій-десяткові коди століть, року всередині століть і дня місяця відповідно, SA3 двійковий код місяця

Шифратор століть перетворює шестіразрядний двоічнодесятічний код з виходу перемикача SA1 і код стилю літочислення в трехразрядного двійковий код числа С на першому виході відповідно до табл 26 На другому виході шифратора століть формується високий рівень, якщо перемикачем SA1 набрані століть 00-14, а перемикачем SA5 новий стиль літочислення або перемикачем SA1 набрані століть 20-26, а перемикачем SA5 старий стиль літочислення В інших випадках на цьому виході формується низький рівень

Таблиця 25

Число Μ

Стиль

літочислення

День тижня

Десятковий код

Двійковий код

0

Новий

Неділя

7

0111

0

Старий

Субота

6

0110

1

Новий

Понеділок

1

0001

1

Старий

Неділя

7

0111

2

Новий

Вівторок

2

0010

2

Старий

Понеділок

1

0001

3

Новий

Середа

3

0011

3

Старий

Вівторок

2

0010

4

Новий

Четвер

4

0100

4

Старий

Середа

3

0011

5

Новий

Пятниця

5

0101

5

Старий

Четвер

4

0100

6

Новий

Субота

6

0110

6

Старий

Пятниця

5

0101

Рис 66 Функціональна схема пристрою

Високий рівень на другому виході шифратора століть свідчить про помилковий наборі дати При подачі високого рівня з другого виходу шифратора століть на вхід елемента АБО-HE на його виході формується рівень логічного 0, який забезпечує гасіння індикатора дня тижня і включення індикатора неправильного набору дати

Шифратор років перетворить восьмизарядний двійковій-десятковий код з виходу перемикача SA2 в трехразрядного двійковий код набраного року (числа А) на першому виході На другому виході цього шифратора високий рівень виникає при наборі перемикачем SA2 високосного року, в інших випадках на цьому виході шифратора діє низький рівень

Шифратор днів місяця перетворює шестіразрядний двоічнодесятічний код з виходу перемикача SA4 в пятіразрядний двійковий код дня місяця (число D) на першому виході Крім того, високий рівень формується на другому виході шифратора днів місяця при наборі перемикачем SA4 числа 29, на третьому виході при наборі перемикачем SA4 числа 30 і на четвертому виході при наборі перемикачем SA4 числа 31 В інших випадках на другому четвертому виходах шифратора формується низький рівень

Шифратор місяців перетворює чотирьохрозрядний вхідний код таким чином, що на першому виході формується трехразрядного двійковий код числа В місяці (з урахуванням високосного або невисокосного року для січня і лютого) відповідно до табл 26

Таблиця 26

Сторіччя

Число

З

Місяці

Число

в

Г оди всередині сторіччя

Число

А

5,12,19,26

0

Січень (рік простий) Жовтень

0

00,06,17,23,28,34,45

51,56,62,73,79,84,90

0

4,11,18,25

1

Травень

1

01,07,12,18,29,35,40,

46,57,63,68,74,85,91,

96

1

3,10,17,24

2

Лютий (рік

Високосний)

Серпень

2

02,13,19,24,30,41,47

52,58,69,75,80,86,97

2

2,9,16,23

3

Лютий (рік простий) Березень Листопад

3

03,08,14,25,31,36,42 53,59, 64,70,81,87,92 98

3

1Д15, 22

4

Червень

4

09,15,20,26,37,43,48, 54,65,71, 76,82,93,99

4

0,7,14,21

5

Вересень

Грудень

5

04,10,21,27,32,38,49,

55,60,66,77,83,88,94

5

6,13,20,27

6

Січень (рік високосний), квітень, липень

6

05,11,16,22,33,39,44

50,61,67,72,78,89,95

6

На другому виході формується високий рівень при наборі чисел 29, 30 або 31 перемикачем SA4, лютий перемикачем БАЗ і невисокосного року перемикачем SA2 при наборі числа 31 перемикачем SA4 та квітня, червня, вересня або листопаді перемикачем БАЗ і, нарешті, при наборі чисел 30 або 31 перемикачем SA4, лютий перемикачем БАЗ і високосного року перемикачем SA2

Поява високого рівня на другому виході шифратора місяців також свідчить про неправильне наборі дати і супроводжується гасінням індикатора дня тижня і світінням індикатора помилки

Суматор визначає суму чисел С + А На виході суматора £2 формується пятіразрядний двійковий код чисел В + А + С, а на виході суматора Хз – шестіразрядний двійковий код суми A + B + C + D Далі семіразрядний код (шість розрядів суми чисел A + B + C + D і однорозрядний код стилю літочислення) перетворюється в код числа М відповідно до табл 27

Таблиця 27

A+B+C+D

Вихід перемикачів SA5 (двійковий)

Код числа Μ

десятковий

двійковий

07,14,21,28

1

6

0110

35,42,49

0

7

0111

01,08,15,22,29

1

7

0111

36,43

0

1

0001

02,09,16,23

1

1

0001

30,37,44

0

2

0010

03,10,17,24,31

1

2

0010

38,45

0

3

0011

04,11,18,25,32

1

3

0011

39,46

0

4

0100

05,12,19,26

1

4

0100

33,40,47

0

5

0101

06,13,20,27,34

1

5

0101

41,48

0

6

0110

Дешифратор DC перетворює двійковий вхідний код в семисегментний для індикації дня тижня Після набору дати замикають контакти тумблера «Відповідь», і цифровий індикатор индицирует день тижня Принципова схема пристрою зображена на рис 67 Дату набирають перемикачами SA2-SA8 типу ПП10МВ Всі шифратори і перетворювач коду реалізовані на постійних запамятовуючих пристроях (DD1-DD3, DD7, DD10) Суматори виконані на мікросхемах DD4, DD6, DD8 і DD9 Після замикання контактів тумблера «Відповідь» на індикаторі HG1 индицируется день тижня У разі помилкового набору дати включається світлодіод HL1 «Помилка»

На закінчення наведена табл 28 програмування ПЗУ, використовуваних в «Вічному календарі»

Пекло

рес

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

У

З

D

Е

F

ПЗУ DD1

0

5

D

4

З

3

У

2

А

1

9

0

8

6

Е

5

D

1

4

З

3

У

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

2

2

А

1

9

0

8

6

Е

5

D

4

4

3

3

2

2

3

1

1

0

0

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

4

Е

6

D

5

З

4

У

3

А

2

9

1

8

0

Е

6

Решта X

ПЗУ DD2

0

8

1

2

3

D

6

0

1

У

4

X

X

X

X

X

X

1

5

6

9

2

3

4

Е

0

1

2

X

X

X

X

X

X

2

З

5

6

0

А

3

4

5

8

1

X

X

X

X

X

X

3

2

3

D

6

0

1

У

4

5

6

X

X

X

X

X

X

4

9

2

3

4

Е

0

1

2

З

5

X

X

X

X

X

X

5

6

0

А

3

4

5

8

1

2

3

X

X

X

X

X

X

6

D

6

0

1

У

4

5

6

9

2

X

X

X

X

X

X

7

3

4

Е

0

1

2

З

5

6

0

X

X

X

X

X

X

8

А

3

4

5

8

1

2

3

D

6

X

X

X

X

X

X

9

0

1

У

4

5

6

9

2

3

4

X

X

X

X

X

X

Решта X

ПЗУ DD3

0

8

8

0

6

3

2

3

3

6

6

1

1

4

4

6

6

1

2

2

5

5

0

0

3

3

5

5

8

8

8

8

8

8

2

8

8

0

6

У

2

3

3

6

6

1

1

4

4

6

6

3

2

2

5

5

0

0

3

3

5

5

8

8

8

8

8

8

4

8

8

0

6

У

А

3

3

6

6

1

1

4

4

6

6

5

2

2

5

5

0

0

3

3

5

5

8

8

8

8

8

8

6

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

0

6

У

А

3

3

Е

Е

1

1

З

З

6

6

9

2

2

D

D

0

0

У

У

5

5

8

8

8

8

8

8

Решта 8

ПЗУ DD7

0

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

XX

XX

XX

XX

XX

XX

1

ов

З

D

ОЕ

ОЕ

10

11

12

13

XX

XX

XX

XX

XX

XX

2

14

15

16

17

18

19

1C

3D

XX

XX

XX

XX

XX

XX

3

9F

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Решта XX

ПЗУ DD10

0

0

0

7

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

1

7

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

1

2

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

1

1

2

3

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

1

Ί

2

2

3

4

3

4

4

5

5

6

6

7

7

1

1

2

2

3

3

4

5

4

5

5

6

6

7

7

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

5

6

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Решта X

Обчислювальна техніка проникла практично в усі сфери людської діяльності До використання цієї техніки необхідно готувати і підростаюче покоління Тому в навчальні плани шкіл і СПТУ введений предмет «Основи інформатики та обчислювальної техніки» Учні вивчають основи програмування, знайомляться з елементами електронно-обчислювальної техніки Обчислювальна техніка починає грати все більшу роль в навчальному процесі, в організації класної та позакласної роботи школярів Одним з можливих напрямків її використання є створення наочних демонстраційних пристроїв по різних розділах шкільних курсів фізики, інформатики, інших навчальних дисциплін

Надзвичайно перспективним видається використання автоматів для контролю знань учнів, розвитку програмованого навчання Електронні екзаменатори повинні автоматично видати завдання, проконтролювати правильність відповідей учнів, наочно представити результати випробувань в цифровій формі Вони повинні стати звичним інструментом у діяльності школярів, як старшокласників, так і учнів початкових класів Використання автоматів для контролю знань дасть також можливість отримання індивідуальної інформації

про темп і рівні засвоєння досліджуваного матеріалу кожним учнем, дозволить встановити оптимальну зворотний звязок між учнем і вчителем

І нарешті, ще одну групу пристроїв складуть автоматипомощнікі Електроніка допоможе спортивному судді залишитися обєктивним і неупередженим Електронні таймери стануть асистентами у проведенні дослідів з хімії або при фотозйомці, виконають роль електронного секретаря на зборах, за встановленою програмою подадуть шкільні дзвінки Електронні світлофори допоможуть відтворити на шкільному автодромі «вуличну» ситуацію У цьому розділі ми розглянемо деякі пристрої, які можуть бути успішно використані в школах і ПТУ, як у навчальному процесі, так і в позакласній роботі

Джерело: Фромберг Е М, Конструкції на елементах цифрової техніки М: Гаряча лінія-Телеком, 2002 264 с: Ил (Масова радіобібліотека Вип 1249)