Бритко А В, торбані Н А, Носов А С, Шаповалов Д А, Прохоренко А В, Дьяченко В Н ТОВ «Бета ТВ ком» вул Університетська, 112, м Донецьк, 83004, Україна тел / Факс: (062) 381-81-85, e-mail: betatvcom@dptmdonetskua

Анотація – Розглядається вимірювальний прилад, розроблений і підготовлений до виробництва підприємством ТОВ «Бета ТВ ком», що є подальшим розвитком багатофункціонального вимірювального приладу LFM-700

I                                         Ведення

Для оперативної настройки і ремонту різного роду СВЧ обладнання необхідні наступні вимірювальні прилади: аналізатор спектру, синтезатор СВЧ сигналу, вимірювач АЧХ і КСВ Прилади такого типу вітчизняного виробництва мають великі габаритні розміри і масу, а також харчування виключно від мережі змінного струму, у звязку з чим, їх застосування в польових умовах ускладнене У звязку з цим, на підприємстві ТОВ «Бета ТВ ком» був розроблений вимірювальний прилад, який обєднує в собі всі вище перераховані режими в смузі частот від 5 МГц до 12 ГГц При цьому він може працювати як від вбудованої акумуляторної батареї, так і від мережі, має малі габаритні розміри, вага і вартість

Структурна схема вимірювального приладу представлена ​​на рис 2

Рис 2 Структурна схема LF М-700М Fig 2 LFM-700M structural flowchart

II Основна частина

Рис 1 Зовнішній вигляд LFM-700M (розєм ГКЧ знаходиться на бічній панелі)

Fig 1 LFM-700M appearance

Зовнішній вигляд приладу наведено на рис1

Вимірювач складається з двох практично однакових синтезаторів А5 і А8 Синтезатор А4 служить для формування сигналу з перебудовується частотою від 1 ГГц до 12 ГГц Реалізація синтезатора від

1 до 4 ГГц викладена в [1] Синтезатори від 4 до 8 ГГц і від 8 до 12 ГГц зібрані на основі хутро НМС586, НМС588 (Hittite) Комутація гунов 4-8/8-12 здійснюється хутро HMC232LP4 Сигнали, що формуються синтезатором А5 (гетеродинні сигнали змішувача) надходять на змішувач в субблок А7 (відповідального за аналіз спектра в діапазоні частот 1-12 ГГц) Два змішувача SYM-30DLHW – mini-eireuits (від 5МГц до ЗГГц, використовується від 5 МГц до 4 ГГц) і MCA-12GL ^ (від 4 ГГц до 12 ГГц) – mini-eireuits перекривають діапазон від 1 до 12 ГГц (їх значення IP3: 30 дБм і 8 дБм відповідно) В якості комутатора, що підключає один з вищевказаних змішувачів використовується ключ К4 – HMC232LP4

Сигнал на вході змішувача в діапазоні частот від

1 до 12ГГц надходить з входу приладу через цифровий атенюатор А1 – хутро НМС424 (від 0,5 до 31,5 дБ з кроком 1дБ), ключ К1 – електромеханічне реле фірми Charter Engineering (DC – 26 ГГц), далі ЖИГ (Micro Lannbda Wireless), змішувач, блок конвертації в ПЧ – 70МГц (БК) і далі в пристрій цифрової обробки сигналів – ЦГЗ

Посилення гетеродинних сигналів, формованих синтезатором А5 здійснюється в субблок А7 хутро NBB-300 (RF nniero-deviee) для частот 4-12ГГц, хутро НМС311LP3 для частот 0,005-4ГГ ц Синтезатор А8 формує сигнал ГКЧ, використовуваний в режимі вимірювання АЧХ і ВЧ генератора Відмінність А8 від А5 закпючается в додатковому формуванні ВЧ сигналу в діапазоні частот від 5МГц до 1 ГГц (ключі К8, К9, змішувач, опорний гетеродин на частоту 2,8 ГГц) Відзначимо, що сигнал ГКЧ до частоти 4ГГц вкпючітельно не має других і т д гармонік, що досягається їх фільтрацією (на рис 2 не показана)

Детектор АЗ служить для вимірювання рівня сигналу ГКЧ, що пройшов через вимірюваний пристрій в режимі вимірювання АЧХ Він зібраний на хутро AD8317 (ANALOG DEVICES від 5 МГц до 10 ГГц, 50 дБ, хутро Використана до 12 ГГц) Конвертація сигналів діапазону 5 МГц – 1 ГГц з метою проведення аналізу спектра в ПЧ – 70 МГц здійснюється в субблок А6 і пояснення його роботи не потрібно

Вибір режиму вимірювань і установка параметрів, необхідних при вимірюванні досить простий див [1] і здійснюється віл кодером «ПАРАМЕТРИ» з урахуванням додаткової інформації, що відображається на РК індикаторі

Ill Висновок

Подальше розширення частотного діапазону пропонованого вимірювача при настільки невеликих його розмірах вимагає пошуку нових схемно-конструктивних рішень Зокрема сигнал ГКЧ планується виводити через оптичний перетворювач, експерименти з яким в діапазоні від 5 МГц до 6 ГГц підтвердили цю можливість

Технічні характеристики |

Діапазон частот

0,005-12 ГГц |

Преселектор на ЖИ Г-фільтрі

від 1 до 12 ГГц |

Аналізатор

спектра

Цифрова фільтрація по ПЧ

ЮкГц, 20кГц, 50кГц, | ЮОкГц, 200кГц, 500кГц, 15МГц |

Динамічний

діапазон

60дБ |

Діапазон частот

0,005-12 ГГц |

Вимірювач АЧХ і КСВ

Діапазон вимірювання АЧХ

0,005-бГГц (-50дБ) | 6-12ГГц (-40дБ) |

Точність вимірювання АЧХ

0,005-бГГц (± 1,5 дБ) | 6-12ГГц (± 2дБ) |

Діапазон вимірювання КСВ

від 1 до 5 |

Діапазон частот

0,005-12 ГГц |

Точність установки частоти

1 ррт |

Максимальний крок по частоті

до 6 ГГц – 4кГц | від 6 до 12 ГГц – 8кГц |

Генератор ВЧ сигналів

Вихідна потужність

0 дБм |

Глибина регулювання вихідного рівня (до 6 ГГц з кроком 15дБ, від 6 до 12 ГГц з кроком 2дБ)

30дБ |

Фазові шуми, при відбудові на ЮОкГц на частоті 6ГГц

-100 ДБн / Гц |

Робота від акумулятора

не менше 2 год |

Габарити

280x120x220 мм |

Маса

5 кг |

[1] Бритко А В, Горбанов Н А, Свириденко В І та ін Багатофункціональний вимірювальний прилад для кабельного телебачення LFM-700 – В кн: 15-я Міжнародна Кримська конференція «СВЧ техніка та телекомунікаційні технології » Матеріали конф (Севастополь 12-16 сентября 2005г) Севастополь: «Вебер», 2005, стор 774-776

MEASURING DEVICE FOR FIELD MAINTENANCE OF RADIO ELECTRONIC EQUIPMENT

Britkov A V, Gorbanov N A, Nosov A S, Shapovalov D A, Prohorenko A V, Dyachenko V N Betatvcom Ltd

Universitetskaya str 112, Donetsk, 83004, Ukraine Ph/fax: 062-381-81-85, e-mail: betatvcom@dptm donetsk ua

Annotation – Considered in this paper is measuring device designed and ready for production at Betatvcom Ltd It is further design of multifunctional measuring device LFM-700

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р