Оскільки підсилювачі на ІС містять ланцюга зворотного звязку (особливо схеми ОУ), іноді необхідно перевірити величину напруги зворотного звязку на даній частоті при певних умовах роботи схеми Принципова схема для проведення таких вимірювань наведена на рис 624

Хоча вимір напруги зворотного звязку можна робити за схемою, зображеної на рис 624a, більш точні результати будуть отримані в тому випадку, коли висновок зворотного звязку навантажений на опір, відповідне робочому режиму (як показано на рис 6246)

Якщо величина вхідного резистора схеми R1 значно менше вхідного опору ІС, можна використовувати навантаження, рівне опору вхідного резистора Якщо ж виникають сумніви, слід виміряти вхідний опір ІС і підключити до висновку зворотного звязку резистор такої ж величини (для вимірювання напруги в режимі розімкнутої зворотним звязком) Нагадаємо, що при нормальній роботі більшості схем з ОУ коефіцієнт посилення по напрузі в режимі з розімкнутої зворотним звязком значно більше коефіцієнта посилення в режимі з замкнутої зворотним звязком

Ріс624

Схеми вимірювання напруги зворотного звязку

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)