Першим кроком при визначенні несправностей в схемах компараторів є перевірка відповідності зміни вихідного напруги необхідному по

Ріс642

Детектор перетину нуля для перетворення синусоїдального сигналу в прямокутний

технічним умовам зміни вхідного напруги При відсутності такої відповідності необхідно налаштувати робочі параметри схеми згідно її опису

Якщо проблема не вирішується за допомогою підлаштування процедур (або вони не передбачені в даній схемі), потрібно за допомогою вимірювального приладу або осцилографа простежити проходження сигналу від входу (зазвичай задається певний рівень напруги) до виходу (спостерігаються, як правило, або стрибкоподібні зміни рівня вихідної напруги, або сигнал у вигляді меандру або імпульсу прямокутної форми) Проведіть вимірювання напруг і / або опору в кожній точці досліджуваної схеми

Якщо в схемі на рис 637 стан виходу не змінюється при періодичному освітленні фотодіода Dl і його затемненні, необхідно перевірити наявність змін напруги на виводі 2 ІС LM111 Хоча вони будуть незначними (фотострум Dl дорівнює приблизно 1 мкА), їх все ж можна зафіксувати При відсутності змін напруги на виводі 2 ІС LM111 причина несправності зак-тючается в фотодіоді Dl Якщо ж зміни зафіксовані на виведення 2, але відсутні на виводі 7, несправностей мікросхема LM111

У схемах на рис 639 і 640 необхідно перевірити наявність стрибкоподібного зміни вихідної напруги від нульового рівня до приблизно 15 В при зміні вхідної напруги від 5 до 10 В Схеми спрацьовують при протилежних напрямках зміни вхідної напруги (схема на рис 639 – інвертується, а на рис 640 – Неінвертуючий), що і показано стрілками на петлях гістерезису Якщо на виході ІС не спостерігається змін при заданих змінах вхідного сигналу, проблема повязана з ІС LM139 (природно, якщо не рахувати випадку, коли схема підключена невірно і тому не дає очікуваного результату)

Якщо в схемі на рис 641 лампа L1 залишається постійно включеною або виключеною при значеннях вхідної напруги UBX вище і нижче порогових рівнів UA і Ug, необхідно перевірити наявність змін на базі транзистора Q1 Якщо вони спостерігаються, але стан лампи не змінюється, несправність, швидше за все, повязана з транзистором Q1

Наприклад, при зниженні напруги на базі Q1 до нуля лампа повинна згаснути, і навпаки Якщо ж вона постійно вимкнена, проблема може бути повязана з справністю самої лампи (хоча це перше, що необхідно перевірити) Слід памятати, що значення напруги, при якому відбувається включення лампи, задається резисторами Rl, R2 і R3 За умови, що Vcc одно 10 В, а опору Rl, R2 і R3 рівні між собою, лампа L1 вимкнеться, якщо UBX буде вище 6,6 В або нижче 3,3 В Вона залишається включеною, коли UBX більше 3,3 В, але менше 6,6 В

У схемі на рис 642 у разі відсутності на виході меандра при синусоидальном вхідному сигналі слід припустити несправність ІС LMl39 (за умови правильного підключення ІС та правильному виборі значень опорів) Ще однією причиною може стати великий струм витоку (пробою) діода Dl, при якому вхідний сигнал не надходить на LM139 Рівень напруги порядку 700 мВ в точці зєднання резисторів Rl і R2 вказує на те, що, швидше за все, діод Dl справний

Треба памятати, що нульовий рівень спрацьовування встановлюється значеннями опорів R4 і R5 При Rl + R2 = R5 напруга VI = V2 в тому випадку, коли UBX = 0 Вихідний сигнал буде стрибкоподібно перемикатися з одного стану в інше в ті моменти, коли вхідний синусоїдальний сигнал перетинає нульовий рівень Для зазначених на схемі номіналів резисторів напруга на обох входах LM139 при відсутності вхідного сигналу дорівнює приблизно 1,5 В

Джерело: Ленк Д, 500 практичних схем на популярних ІС: Пер з англ – М: ДМК Пресс, – 44 с: Ил (Серія «Підручник»)