Іванов Д С, Доронічі Ю В, Тарасенко В М Державне унітарне підприємство науково-виробничий центр «ЕЛСОВ» п / я 90, м Зеленоград, 124460, Росія тел: +7 (495) 534-1235 , e-mail: ids@elsovru

Анотація – Створено випробувальний стенд для кліматичних випробувань твердотільних підсилювачів потужності, що містить термокамеру, вимірювальні прилади, керуючий компютер і схему управління перевіряються блоками Розроблено спеціалізована програма для автоматизованого вимірювання сімейств калібрувальних характеристик датчиків потужності при змінах частоти сигналу і температури блоку

I                                       Введення

При розробці необслуговуваної станції супутникового звязку швидкого розгортання виникає завдання забезпечення підтримання стабільності рівня вихідної потужності сигналу в межах 0,5 дБ Наявна елементна база твердотільних підсилювачів потужності не дозволяє забезпечити таку стабільність коефіцієнта посилення в реальних умовах експлуатації Способом вирішення проблеми є постачання підсилювача каліброваними датчиками вихідної потужності, температури і програмна компенсація коефіцієнта посилення за допомогою атенюатора Калібрування датчика потужності у складі підсилювача при його випробуваннях в термокамере є тривалим і трудомістким процесом

Метою даної роботи є створення автоматизованого стенду для калібрування вбудованих датчиків підсилювачів потужності при їх серійному виробництві і в кінцевому підсумку отримання сімейства залежностей показань датчика потужності СКМ (схема контролю потужності) від реальної потужності на виході блоку BUC (block up converter), або БПВ (блок переносника вверх), температури і частоти У подальшому ці дані використовуються для виставлення вихідної потужності блоку в діапазоні від 100 мВт до 10 Вт з точністю 0,5 дБ

II                               Основна частина

Створено автоматизований випробувальний стенд, що дозволяє проводити тривалий експеримент з необхідною точністю Процес збору, обробки, контролю вимірюваних величин: температура, частота, свідчення датчика потужності СКМ (схема контролю потужності) і керування випробувальним стендом здійснюється за допомогою програми

Стенд для калібрування підсилювачів потужності станцій супутникового звязку складається з:

– термокамери (у яку міститься блок

вис),

– пристрою SDP (SATCOM Data Processor),

– пристрою вис (Block Up Converter, блок переносника вгору з вбудованим підсилювачем потужності),

– аналізатора спектра НР8560 (виступає в ролі генератора сигналу ПЧ),

– аналізатора спектра НР8563Е (з нього знімаються свідчення вихідної потужності),

– Ethernet-cepBepa Моха 5430 (здійснює перетворення RS-485 в Ethernet),

– персонального компютера

Програма розроблена в середовищі Agilent VEE Pro 601 з викликом підпрограм, написаних на Visual C + + 60

Підпрограми, написані на C + +, здійснюють управління блоком BUC:

– включення / викпюченіе підсилювача потужності,

– зміна значень частоти гетеродина,

– зміна значень коду атенюатора,

– зїм телеметрії (напруга СКМ і температура)

Процес зняття вимірів на описаному робочому місці відбувається наступним чином

Блок вис поміщається в термокамеру У термокамере встановлюється необхідна температура (в діапазоні температур від -50 ° С до +80 ° С, крок 5 ° С)

Програма, написана мовою VEE, здійснює перебір частот від 950 до 1400 (при значенні частоти гетеродина 12800 МГц) і від 1200 до 1400 МГц (при значенні частоти гетеродина 13050 МГц), що подаються на АС НР8560 За допомогою підпрограм, що, написаних мовою C + +, зміною коду атенюатора здійснюється підбір значень потужності в діапазоні 20 дБ (на АС НР8563Е), при цьому з блоку BUC знімається наступна телеметрія: напруга СКМ і температура блоку, а з аналізаторів спектра – значення частоти і потужності

Рис 1 Залежність напруги СКМ від реальної потужності при фіксованій температурі 41 ° С і частотах 13,8 і 14,45 ГГц

Fig 1 PMC voltage dependences on real power at fixed temperature 41°C and frequencies 13,8 and 14,45 GHz

Отримані дані зберігаються і обробляються для побудови апроксимованих характеристик, які зберігаються потім в ПЗУ контролера кожного блоку

На рис 1 наведені залежності напруги СКМ від реальної потужності при фіксованій температурі 41 ° С і частотах 13,8 і 14,45 ГГц

Цикл вимірювань (зняття залежності виміряної потужності сигналу на виході блоку від двійкового коду вбудованого датчика потужності, показань вбудованого датчика температури і заданого значення частоти) при кожній установці температури на описаному робочому місці відпрацьовується за 1 годину Повний цікп калібрування блоку при зміні температури (всього понад 9000 вимірів) займає близько доби

III                                   Висновок

Створено автоматизований стенд для калібрування підсилювачів потужності станцій супутникового звязку Розглянуто процес зняття вимірів на даному стенді Використання персонального компютера з розробленою програмою дозволяє здійснювати процес зняття вимірів при проведенні кліматичних випробувань блоку BUC з вбудованим підсилювачем потужності автоматизовано Програма зручна і проста у використанні Автоматизація дозволяє проводити тривалі експерименти з заданою точністю і мінімальними трудовитратами оператора

IV                            Список літератури

[1]  Vee Pro User’s Guide Agilent Technologies, 2004

[2]  HP 8560 Spectrum Analyzer User’s Guide Hewlett Packard, 1997

[3] Лебедєв І В Техніка та прилади НВЧ Вища школа,

1970, т 1

AUTOMATED CALIBRATION OF SATELLITE COMMUNICATION SET SOLID-STATE AMPLIFIERS

Ivanov D S, Doronichev Yu V, Tarasenko V M

NPC «ELSOV» m/b 90, Zelenograd, 124460, Russia Ph: +7(495)534-1235, e-mail: ids@eisovru

Abstract – Automated test unit for satellite communication amplifiers calibration is fabricated This system consists of heat- chamber, measuring instruments, control computer, units under test control circuit Special software for automated measurements is developed

I                                         Introduction

While developing an unattended satellite communication station with rapid expansion, one should maintain power output level within limits of 0,5 dB An available element base of solid- state amplifiers does not allow providing such gain factor stability in real-life environment The problem is solved provided output power calibrated gauges and program indemnification of gain factor using attenuator

II                                        Main Part

The purpose of the present work is to create automated test unit in order to calibrate the built-in power amplifier gauges at their batch production and finally obtain the set of curves of power transducer aspect (PMC) from real power at the BUC (Block Up Converter) output, temperature and frequency

Automated test unit for satellite communication set amplifiers calibration is fabricated It allows making long-term experiment with necessary accuracy Process of gathering, adaptation, measurands control is carried out using application-specific software It is developed in Agilent VEE Pro 601 environment with calling subprograms written on Visual С + + 60

III                                       Conclusion

The structure of the automated test unit for satellite communication amplifiers calibration is considered

Automation allows making long-term experiments with prescribed accuracy and minimal labor expenditures

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р