Рис 1416 Акселерометри й гіроскопи

Трохи з фізики і математики: переміщення, швидкість і прискорення взаємоповязані Отримавши від датчика прискорення дані, за допомогою інтегруючих електричних ланцюгів можна легко отримати дані про швидкість і переміщенні

Вивчення вібрацій за допомогою датчиків прискорення і в літакобудуванні, і в цивільному будівництві, дає інформацію, на основі якої ведуться розрахунки міцності і надійності

Від виду руху залежить те, які акселерометри краще застосувати, кутові або лінійні Останні складаються з магніту і котушки індуктивності, вихідна напруга якої прямо пропорційно швидкості руху магніту Оскільки лінійні датчики можуть вимірювати прискорення тільки в межах своїх розмірів, їх часто використовують для вимірювання вібрацій

Джерело: Гололобов ВН, – Самовчитель гри на паяльнику (Про електроніці для школярів і не тільки), – Москва 2012